"wyrazić" - niemieckie tłumaczenie

PL

"wyrazić" po niemiecku

volume_up
wyrazić {czas. dk}

PL wyrazić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

Dla mnie ukazuje to przemijalność obecnej chwili, i to właśnie chciałem wyrazić.
Mir geht es hierbei um die Flüchtigkeit des Augenblicks, das wollte ich damit ausdrücken.
To jedyne miejsce, na którym mogła wyrazić swą kreatywność.
Das ist der einzige Platz, wo sie ihre Kreativität ausdrücken konnte.
W szkole, przyznam, naukowo, nie mogłem wyrazić samego siebie.
In der Schule, ich muss das gestehen: akademisch konnte ich mein Selbst nicht ausdrücken.
wyrazić (też: wyrażać)
volume_up
artikulieren {czas. przech.} [wzn.] (zum Ausdruck bringen)
wyrazić (też: wyrażać, snuć, wysnuć)
volume_up
aufstellen {czas. przech.} (äußern)
W związku z tym CHMP wyraził zgodę na następujące zalecenia odnośnie dawkowania:
Deshalb war sich der CHMP darin einig, die folgende Dosierungsempfehlung auszusprechen:
wyrazić (też: wyrażać)
Czy też jest imitacją połowy zestawu dźwięków jakie wydajemy aby wyrazić rozczarowanie?
Oder eine Imitation der Hälfte einer Lautgruppe, die wir äußern, um Enttäuschung auszudrücken?
Ponadto CHMP wyraziło obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania Mycograb.
Der Ausschuss äußerte außerdem Bedenken bezüglich der Sicherheit von Mycograb.
CHMP wyraził zastrzeżenia, że nie wykazano skuteczności preparatu Vekacia w porównaniu do substancji nośnej.
Der CHMP äußerte Bedenken, dass die Wirksamkeit von Vekacia im Vergleich mit der Trägersubstanz nicht nachgewiesen werden konnte.

2. "uwagę"

wyrazić (też: wyrażać)
volume_up
anbringen {czas. przech.} (äußern)

Synonimy (polski) dla "wyrazić":

wyrazić

Przykłady użycia - "wyrazić" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDoceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.
Wir schätzen es, unsere Meinung kundzutun und die Zukunft unsere Landes mitzugestalten.
PolishChciałabym wyrazić coś, co jest prawdziwsze niż prawda o naszej wspólnej ludzkiej naturze.
Ich möchte etwas Wahreres als die Wahrheit über unsere Menschlichkeit vermitteln.
PolishGdy człowiek sięga po wulgaryzmy, jest to jasny znak, że nie potrafi się wyrazić.
Wenn jemand auf Vulgaritäten zurückgreift, ist das ein sicheres Zeichen seiner Unfähigkeit sich auszudrücken.
PolishParlament Europejski musi wyrazić zgodę bezwzględną większością głosów oddanych przez członków.
Das Europäische Parlament muss mit absoluter Mehrheit zustimmen.
PolishNie potrafię wyrazić tego co to było za uczucie ujrzeć pierwsze zdjęcia powierzchni Tytana.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das war, die ersten Bilder der Sonde von Titans Oberfläche zu sehen.
PolishNie potrafię nawet wyrazić, jak wyjątkowy jest ten przedmiot.
Sie ist wirklich – ich meine, ich kann Ihnen nicht erklären, wie auserlesen dieses Objekt ist.
PolishChcesz wyrazić siebie, korzystając z systemu Windows 7 i usług Windows Live naprawdę w spersonalizowany sposób?
Möchten Sie Windows 7 und Windows Live Ihre ganz persönliche Note verpassen?
PolishMożemy wyrazić dane cyfrowe, przy użyciu ciężaru.
Zum Beispiel können wir digitale Inhalte mit physischer Masse anreichern.
Polish„Nie potrafię wyrazić, jak bardzo system Windows 7 ułatwił nawiązywanie połączenia” — mówi Kate.
"Ich kann nicht genug betonen, wie sehr Windows 7 das Herstellen einer Verbindung erleichtert hat", sagt Kate.
PolishAby wyrazić swoje poparcie dla jakiejś kampanii, sprawy lub osiągnięcia, możesz dodać znaczek do Messengera.
Sie können Messenger einen Pin hinzufügen, um eine Kampagne, Aktivität oder Leistung zu unterstützen.
PolishDzięki mojemu pomysłowi roślina domowa jest w stanie wyrazić swoje potrzeby tysiącom ludzi jednocześnie.
Und wenn man über Größenverhältnisse nachdenkt, meine neueste Obsession sind Gletscher -- selbstverständlich.
PolishIdeę wartą szerzenia na pewno da się wyrazić krócej niż 2300 słowami.
Ich meine, wenn Sie eine Idee haben die verbreitet werden soll, dann können Sie die sicher kürzer fassen als in 2300 Wörtern.
PolishEinstein potrafi wyrazić to chyba najlepiej.
Aber Einstein sagt es am besten, wenn wir sie fragen.
PolishMusisz wyrazić sposób, jak ocalić świat."
Du musst dir etwas wünschen, um die Welt zu retten."
PolishDopiero potem można proponować, Dopiero potem można proponować, jak te stanowiska architektonicznie wyrazić.
Und erst danach dürfen Sie hiermit fortfahren: mit architektonischen Manifestationen, in denen sich diese Standpunkte offenbaren.
PolishSwoją pracą próbuję wyrazić, że ludzie nie są oddzieleni od natury, jak i że wszystko się ze sobą łączy.
Durch meine Arbeit versuche ich auszudrücken, dass Menschen nicht von der Natur getrennt sind und dass alles miteinander verbunden ist.
PolishTrudno wyrazić, jak dodało mi otuchy ostatnie zdanie wspaniałej prezentacji Deana Kamena kilka dni temu.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ermutigt ich vom allerletzten Satz dieser herrlichen Präsentation von Dean Karnen vor einigen Tagen war.
PolishAby wyrazić swoje uwagi, sugestie lub opinie na temat tego portalu, proszę skontaktować się z zespołem obsługującym strony internetowe Europa
Kontaktieren Sie das Webteam von Europa, und senden Sie uns Ihre Kommentare, Vorschläge und Ihr Feedback.
PolishPrawdę mówiąc Organizacja Narodów Zjednoczonych ma już język, który może wyrazić wzajemne zobowiązania, uznać te wzajemne zobowiązania.
Die UN hat bereits eine „Sprachregelung“ für diese gemeinsamen Verträge, die Anerkennung gemeinsamer Verpflichtungen.
Polishjak te stanowiska architektonicznie wyrazić. ~~~ I tak właściciel, jak i architekt są upoważnieni do ich krytyki, przyjąwszy te stanowiska.
Sowohl Kunde wie Architekt dürfen diese Umsetzungen kritisieren, auf der Grundlage der gemeinsam erarbeiteten Standpunkte.