"w styczniu" - niemieckie tłumaczenie

PL

"w styczniu" po niemiecku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "w styczniu" w kontekście.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "w styczniu"

w przyimek
styczeń rzeczownik

Przykłady użycia - "w styczniu" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI robiłem już takie projekty w 2009 w Libanie, w tym roku, w Kenii, w styczniu.
Ähnliche Projekte hab ich 2009 im Libanon gemacht und im Januar dieses Jahres in Kenia.
PolishW styczniu 2008 Oprah dała mi cztery miesiące na przygotowania i trening.
Im Januar 2008 gab mir Oprah vier Monate lang um mich vorzubereiten und zu trainieren.
PolishTrzymali go w gablocie przez 15 lat, aż został skradziony w styczniu 2007 roku.
Sie bewahrten ihn 15 Jahre lang in ihrer Vitrine auf, bis er im Januar 2007 gestohlen wurde.
PolishW styczniu 2000 roku cena wynosiła 10 000 dolarów, lub 27 dolarów dziennie.
Im Januar 2000 war der Preis 10.000 Dollar, oder 27 Dollar pro Tag.
PolishW styczniu widziałam wystawę malarstwa Fernando Botero w bibliotece UC Berkeley.
Im Januar war ich in einer Ausstellung mit Fernando Boteros Gemälden in der Bücherei der UC Berkeley.
PolishTrzymali go w gablocie przez 15 lat, aż został skradziony w styczniu 2007 roku.
Es sieht so aus, als ob das Objekt der Begierde erst dann eines wird, wenn es immer wieder verschwindet.
PolishW ostatnim styczniu, udałem się do WAIS Divide, około 1000 km. ~~~ od bieguna południowego.
Im vergangenen Januar suchte ich einen Ort namens WAIS Divide auf, etwa 400 km vom Südpol entfernt.
PolishHistoryczna średnia temperatur w styczniu to 31 stopni.
Erst in den letzten beiden Tagen hatten wir neue Januar-Temperaturrekorde.
PolishSystem "mapowania kryzysowego" System "mapowania kryzysowego" wystartował w Kenii w styczniu 2008 roku.
Und das, dieser Vorgang namens "crisis mapping" fand seinen Anfang in Kenia im Januar 2008.
PolishW ostatnim styczniu, udałem się do WAIS Divide, około 1000 km.
Im vergangenen Januar suchte ich einen Ort namens WAIS Divide auf, etwa 400 km vom Südpol entfernt.
PolishW styczniu 2008 roku prezesem został wybrany Vítor Manuel da Silva Caldeira z Portugalii.
Im Januar 2008 wurde der Portugiese Vítor Manuel da Silva Caldeira zum Präsidenten des Rechnungshofes gewählt.
PolishDokładnie to pytanie zadano w Davos w styczniu.
Das war sogar die Fragestellung, die im Januar in Davos gestellt wurde.
Polish♫ Wszyscy się dobrze bawią na Manhattanie w styczniu
ganz Manhattan ist draußen und wunderbar - im Januar. ~~~ ♫
PolishRekrutacja do badania rozpoczęła się w styczniu 2006 roku.
Die Rekrutierung für die Studie begann im Januar 2006.
PolishPrzybyłam do Afganistanu w styczniu 2004. ~~~ Pracowałam dla Medica Mondiale.
Ich bin eine jungianische Psychoanalytikerin, und ich ging im Januar 2004 nach Afghanistan, zufällig, im Auftrag von Medica Mondiale.
PolishTak graniki się rozmnażają, gromadzą się podczas pełni księżyca w grudniu i styczniu przez tydzień.
Das hier ist Zackenbarsch-Sex, und die Zackenbarsche sammeln sich für eine Woche um die Vollmonde im Dezember und Januar.
PolishUchwalone zmiany zostaną uwzględnione w nowych wytycznych dotyczących systemu TARGET2 i wejdą w życie w styczniu 2013 r.
Diese Veränderungen werden in der neuen TARGET2-Leitlinie dargestellt und treten im Januar 2013 in Kraft.
PolishTen pojawił się w styczniu.
Und dieses Video war tatsächlich bereits im Januar gesendet worden.
PolishEMEA została ustanowiona w styczniu 1995 r.
Die EMEA nahm im Januar 1995 ihre Tätigkeit auf.
PolishW styczniu 2012 r. rozpoczęto montaż instalacji technicznych, prowadzony równolegle z budową pozostałych pięter.
Im Januar 2012 wurde mit dem technischen Ausbau begonnen, der parallel mit der Errichtung der übrigen Geschosse erfolgt.

Pozostałe hasła

Polish
  • w styczniu

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.