"W rozmowie" - niemieckie tłumaczenie

PL

"W rozmowie" po niemiecku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "W rozmowie" w kontekście.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "W rozmowie"

w przyimek
rozmowa rzeczownik

Przykłady użycia - "W rozmowie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJednak w interfejsie internetowym całej rozmowie zostanie przydzielona odpowiednia etykieta.
In der Weboberfläche erhält jedoch die gesamte Konversation das entsprechende Label.
PolishW rozmowie o robotach chirurgicznych nie możemy pominąć chirurgii.
Ein Vortrag über chirurgische Roboter ist immer auch ein Vortrag über die Chirurgie.
PolishW rozmowie wideo jesteś na miejscu i mogą Ci to pokazać”.
In einem Videochat bist du wirklich da, und sie können dir auch etwas zeigen."
PolishDoznajemy uczucia bliskości dzięki rozmowie twarzą w twarz.
Frauen bekommen Vertrautheit durch Gespräche von Angesicht zu Angesicht.
PolishJeśli chciałbym uczestniczyć w rozmowie, muszę szybko pisać i wtrącać się do dyskusji.
Wenn ich mich in einer Gesprächssituation befinde, muss ich schnell tippen und jederzeit einhaken können.
PolishDzieci niezbyt dobrze radzą sobie z opisywaniem rzeczy w rozmowie telefonicznej — muszą to pokazać.
Und Kinder können Dinge während eines Telefongesprächs noch nicht so gut beschreiben – sie müssen es dir zeigen.
Polishbrać udział w rozmowie kwalifikacyjnej
Polish. ~~~ W rozmowie przez telefon kilka tygodni temu wspomniałeś o niezwykle ciekawych wynikach tego badania Instytutu Gallupa.
Wenn Sie diese Frage stellen denken Sie, dass die Leute in Kalifornien glücklicher sein müssen wenn Sie, sagen wir, in Ohio leben.
PolishPo wylogowaniu użytkownik może pozostać w wieloosobowej rozmowie błyskawicznej, którą prowadził ze znajomymi, ale będzie miał poprawny status niedostępności.
Zwar bleiben Sie nach der Abmeldung möglicherweise in IM-Unterhaltungen, die Sie mit mehreren Freunden geführt haben, Ihr Offline-Status wird jedoch korrekt angezeigt.

Pozostałe hasła

Polish
  • W rozmowie

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.