PL umowa
volume_up
{żeński}

1. ogólne

umowa (też: układ, porozumienie)
Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.
W Warszawie w Polsce zostaje podpisana umowa o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Polską.
In Warschau wird das Abkommen über den Handel sowie die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und Polen unterzeichnet.
Wchodzi w życie umowa o partnerstwie i współpracy z Ukrainą i układ euro-śródziemnomorski z Tunezją.
Die Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der Ukraine und das Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Tunesien treten in Kraft.
umowa (też: układ, kontrakt)
Umowa jest zawierana wyłącznie między Użytkownikiem a nami.
Dieser Vertrag wird ausschließlich zu Ihren und unseren Gunsten geschlossen.
Niniejsza Umowa jest zawierana w formie elektronicznej.
Dieser Vertrag wird in elektronischer Form geschlossen.
Umowa Get Genuine Windows dla małych i średnich organizacji*
Get Genuine Windows-Vertrag für kleine und mittlere Unternehmen *
umowa (też: układ, ugoda, złatwienie)
umowa
umowa (też: interes)
volume_up
Deal {m.} [pot.]
umowa (też: spotkanie, randka)

2. "według umowy"

umowa
volume_up
Vereinbarung {f.} (nach Vereinbarung)
Umowa została już raz przedłużona 25 sierpnia 2011 r. i miała obowiązywać do końca września 2012 r.
August 2011 wäre die Vereinbarung ansonsten Ende September 2012 ausgelaufen.
Vereinbarung für dieses Forum:.
Nasza umowa:Publikując na tym forum, akceptujesz powyższe reguły i zobowiązujesz się ich przestrzegać.
Unsere Vereinbarung:Sie bestätigen durch die Veröffentlichung von Posts in diesem Forum, dass Sie oben genannte Regeln befolgen.

Przykłady użycia - "umowa" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUżywanie filtru SmartScreen jest objęte Umową serwisową firmy Microsoft.
Die Verwendung des SmartScreen-Filters wird durch den Microsoft-Servicevertrag geregelt.
PolishW praktyce jednak nawet z tego rodzaju umową nadal może być Wam trudno wyegzekwować swoje prawa.
In der Praxis könnte es für Sie sehr schwierig werden, Ihre Rechte durchzusetzen.
PolishUżywanie filtru witryn wyłudzających informacje jest objęte Umową serwisową firmy Microsoft.
Das Verwenden des Phishingfilters wird durch das Microsoft Service Agreement verwaltet.
PolishNa stronie Umowa licencyjna Windows XP przeczytaj umowę licencyjną.
Lesen Sie den Lizenzvertrag auf der Seite Windows XP-Lizenzvertrag.
PolishW Yaoundé zostaje podpisana umowa stowarzyszeniowa pomiędzy EWG a 18 krajami afrykańskimi.
In Jaunde wird ein Assoziierungsabkommen zwischen der EWG und 18 afrikanischen Ländern unterzeichnet.
PolishUmową, która dała nam cywilizację było nieużywanie siły.
Der Handel, der uns Zivilisation bringt, ist ein Handel, unsere Macht nicht einzusetzen.
PolishW Luksemburgu podpisana zostaje Umowa o Partnerstwie i Współpracy między UE a Tadżykistanem.
Die EU und Tadschikistan unterzeichnen in Luxemburg ein Partnerschafts- und Zusammenarbeitsabkommen.
PolishUrzędy powinny zaakceptować ubezpieczenie, jeśli umowa została zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym, które:
Die Behörden müssen Versicherungen jeder Versicherungsgesellschaft akzeptieren, die
PolishNiniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między nami a Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z Usługi.
Wenn Sie in Zusammenhang mit den Services Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, z.B.
PolishNasza umowa:Publikując na tym forum, akceptujesz powyższe reguły i zobowiązujesz się ich przestrzegać.
Das Brechen dieser Regeln führt dazu, dass Ihr Post entfernt wird.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z umową o świadczenie usług firmy Microsoft dostępną w trybie online.
Weitere Informationen finden Sie online im Microsoft-Dienstleistungsvertrag.
PolishCo więcej, ograniczenia społeczne narzuciły kulturę bardziej szczodrą, niż określała to umowa.
Und diese sozialen Einschränkungen schafften eine großzügigere Kultur als die vertraglichen Einschränkungen.
PolishWchodzi w życie umowa o wolnym handlu wyrobami przemysłowymi pomiędzy Wspólnotą a Norwegią.
Das von der Gemeinschaft und Norwegen geschlossene Freihandelsabkommen für den gewerblichen Bereich tritt in Kraft.
PolishW Niemczech staramy się przeforsować ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych, to już kolejna umowa.
In Deutschland treiben wir die Ratifizierung der UN-Konvention voran, die eine nachfolgende Konvention ist.
PolishWchodzi w życie umowa o współpracy z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.
Inkrafttreten des Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.
PolishWchodzi w życie umowa o wolnym handlu zawarta pomiędzy Wspólnotą a Austrią, Szwajcarią, Portugalią i Szwecją.
Die Freihandelsabkommen der Gemeinschaft mit Österreich, der Schweiz, Portugal und Schweden treten in Kraft.
PolishWchodzi w życie umowa o wolnym handlu wyrobami przemysłowymi zawarta pomiędzy Finlandią a Wspólnotami.
Das von der Gemeinschaft und Finnland geschlossene Freihandelsabkommen für den gewerblichen Bereich tritt in Kraft.
PolishMicrosoft Security Essentials Umowa licencyjna
PolishUmowa stoi. ~~~ Kto ma dostać dobre karty?
PolishNa jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?