"tygodniowe" - niemieckie tłumaczenie


Wyniki dla "tygodniowy". Słowo "tygodniowe" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
PL

"tygodniowe" po niemiecku

volume_up
tygodniowy {przym. m.}

PL tygodniowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

tygodniowy
tygodniowy (też: cotygodniowy)
Dotychczasowa dożylna lub podskórna dawka tygodniowa
Vorher wöchentlich Vorher wöchentlich intravenös oder intravenös oder
Tygodniowy schemat dawkowania w raku piersi z przerzutami
Wöchentliche Anwendung bei metastasiertem Brustkrebs
Dzieci i młodzież Dawka dla dzieci i młodzieży wynosi 0, 5 mg/ kg masy ciała tygodniowo.
Pädiatrische Patienten Die Dosis für Kinder und Jugendliche beträgt 0,5 mg/kg Körpergewicht wöchentlich.

Przykłady użycia - "tygodniowe" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodobne, 6- tygodniowe badanie przeprowadzono z udziałem 186 pacjentów w wieku od 3 do 23 miesięcy.
Eine vergleichbare Studie über 6 Wochen wurde an 186 Patienten im Alter von 3-23 Monaten durchgeführt.
PolishW przypadku podawania podskórnego, wymagane są mniejsze tygodniowe dawki produktu Dynepo, żn
Die benötigte wöchentliche Dosis für Dynepo ist bei subkutaner Anwendung geringer als bei intravenöser Anwendung. tl
PolishMuszę złożyć 2-tygodniowe wymówienie.
Ich muss zwei Wochen im Voraus ankündigen.
PolishW badaniu tym 55 % pacjentów otrzymujących insulinę detemir ukończyło 52 tygodniowe leczenie stosując insulinę detemir dwa razy na dobę.
% der mit Insulindetemir behandelten Patienten beendeten die 52-wöchige Behandlung mit einer zweimal täglichen Anwendung.
PolishPrzeprowadzono dwa 6- tygodniowe badania kontrolowane vehiculum, z udziałem łącznie 403 pacjentów w wieku od 2 do 17 lat.
Zwei Placebo-kontrollierte Studien über 6 Wochen wurden an insgesamt 403 pädiatrischen Patienten im Alter von 2 bis 17 Jahren durchgeführt.
PolishPodczas oceny skuteczności leku Abseamed należy uwzględnić 2 - 3- tygodniowe opóźnienie pomiędzy podaniem epoetyny alfa i wystąpieniem pożądanych efektów.
Eine 2 - 3-wöchige Verzögerung zwischen Epoetin-alfa-Gabe und der erwünschten Wirkung sollte für die Beurteilung der Wirksamkeit von Abseamed berücksichtigt werden.
PolishPodczas oceny skuteczności leku Binocrit należy uwzględnić 2 - 3- tygodniowe opóźnienie pomiędzy podaniem epoetyny alfa i wystąpieniem pożądanych efektów.
Eine 2 - 3-wöchige Verzögerung zwischen Epoetin-alfa-Gabe und der erwünschten Wirkung sollte für die Beurteilung der Wirksamkeit von Binocrit berücksichtigt werden.
PolishPodczas oceny skuteczności leku Epoetin alfa HEXAL należy uwzględnić 2 - 3- tygodniowe opóźnienie pomiędzy podaniem epoetyny alfa i wystąpieniem pożądanych efektów.
Eine 2 - 3-wöchige Verzögerung zwischen Epoetin-alfa-Gabe und der erwünschten Wirkung sollte für die Beurteilung der Wirksamkeit von Epoetin alfa HEXAL berücksichtigt werden.
PolishZ punktu widzenia jaźni doświadczającej, gdy podczas wakacji drugi tydzień jest równie dobry jak pierwszy, wówczas dwutygodniowe wakacje są 2 razy lepsze niż podobne, 1-tygodniowe.
Aus Sicht des erlebenden Selbst, wenn Sie einen Urlaub haben und die zweite Woche genau so gut ist wie die erste, dann ist der zweiwöchige Urlaub doppelt so gut wie der einwöchige Urlaub.