"to znaczy" - niemieckie tłumaczenie

PL

"to znaczy" po niemiecku

volume_up
to znaczy [przykład]
DE

PL to znaczy
volume_up

1. ogólne

To znaczy, że cały wszechświat znane nam rzeczy i nieznane rzeczy.
Das bedeutet das gesamte Universum, bekannte wie unbekannte Dinge.
To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.
Das bedeutet, dass Sie so lange im Land bleiben können, wie Sie möchten.
To znaczy, że jeśli pięć samochodów czeka, musisz czekać, dopóki wszystkie nie przejadą.
Das bedeutet, dass Sie, wenn fünf Autos warten, auch warten müssen, bis sie alle dran wahren.

2. "tzn."

to znaczy (też: to znaczy, tzn.)
volume_up
d.h. [skr.] (das heißt)
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy jest zasadniczo „ wolny od sodu ”.
Dieses Arzneimittel enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 g) potasu na dawkę (fiolkę), to znaczy lek uznaje się za „ wolny od potasu ”.
Dieses Arzneimittel enthält Kalium, aber weniger als 1 mmol (39 mg) Kalium pro Durchstechflasche, d.h. es ist nahezu „ kaliumfrei“.
to znaczy (też: tzn.)
To znaczy -- (Śmiech) -- dziękuję, dziękuję.
Das heißt -- (Lachen) -- danke, danke.
To znaczy, jak często znajdujemy prawidłowe wzorce.
Das heißt, wie präzise wir Muster finden können.
To znaczy, że wiesz, że nie masz prawa nic zmienić.
Das heißt, du weißt, du hast keinerlei Macht, irgendwas zu ändern.

Synonimy (polski) dla "to znaczy":

to znaczy

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "to znaczy"

to spójnik
German
to zaimek
znaczyć czasownik

Przykłady użycia - "to znaczy" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo znaczy traktowane są jak towar: konsumentów nie interesuje, kto je wytwarza.
Sie wurden zu einem Zwischenprodukt, dessen Herkunft immer mehr an Bedeutung verlor.
PolishNie znaczy to, że mapa witryny lub zawarte w niej adresy URL są prawidłowe.
Er besagt nicht, dass die XML-Sitemap oder die in ihr enthaltenen URLs gültig sind.
PolishCo ważniejsze, to wcale nie znaczy, że otrzymujemy prawidłowy komunikat.
Und was noch wichtiger ist: Es bedeutet nicht, dass es das Richtige kommuniziert.
PolishCo to znaczy, że jedna rzecz może zarazem wibrować i być nieruchomą w tym samym czasie?
Was heißt es für ein Objekt zur gleichen Zeit zu vibrieren und nicht zu vibrieren?
PolishCo to znaczy potraktować serio zaoferowanie nadziei miliardowi na dnie?
Was bedeutet es, Ernst zu machen und der untersten Milliarde Hoffnung zu geben?
Polish(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?
(Gelächter) Was hat das alles mit Technologie, Unterhaltung und Design zu tun?
PolishZnaczy to, że tranzystor jest odpowiednikiem około 12 równoległych kanałów jonowych.
So kann man sagen, dass ein Transistor 12 parallel geschalteten Ionenkanälen entspricht.
PolishTo znaczy, oczywiście, muzykom, którzy tak pięknie grają, Filharmonicy Wiedeńscy.
Ich meine, offenkundig haben die Orchestermusiker schön gespielt, die Wiener Philharmoniker.
PolishJeżeli kochasz swoich wrogów, to znaczy, że chcesz aby byli szczęśliwi.
Wenn ihr euren Feind liebt, bedeutet das, ihr wünscht dass er glücklich ist.
PolishTo znaczy, że lekarze i pielęgniarki po prostu nie mają czasu na zajęcie się pacjentami.
Ärzte und Pflegepersonal haben schlicht nicht genug Zeit für die Patienten.
PolishAle to wcale nie znaczy że świat byłby lepszy gdyby był całkowicie rządzony przez kobiety.
Es heißt auch nicht dass die Welt viel besser wäre wenn nur Frauen das Sagen hätte.
PolishI nie chodzi mi o to, że mylić się znaczy to samo, co być kreatywnym.
Ich will damit nicht sagen, dass etwas falsch zu machen bedeutet, kreativ zu sein.
PolishZnaczy, uznałem to za świetny pomysł, więc zacząłem budować kajaki.
Ich meine, ich dachte es wäre eine tolle Idee, also begann ich Kajaks zu bauen.
PolishAle to znaczy, że kiedy tyle nie mamy, to nie może być dla nas priorytetowe.
Aber damit sagen wir, wenn wir es nicht haben, hat es einfach nicht die höchste Priorität.
PolishTo nie znaczy, że gdybyśmy mieli wszystkie pieniądze świata to nie chcielibyśmy się tym zająć.
Euro] im Jahr, könnten wir alle größeren grundlegenden Probleme der Welt lösen.
PolishTo znaczy, tym jest zbiór – można powiedzieć ubić świnię, czyż nie?
Ich mein, das ist was es heisst – wir könnten sagen, wir ernten das Schwein, oder?
PolishOstatnia historia, bardzo chcę ją opowiedzieć, ponieważ to wiele dla mnie znaczy w moim życiu.
Es ist das visualisierende Element, welches so wichtig ist, für unsere Tätigkeit.
PolishNiestety, to znaczy, że musisz spędzić więcej czasu przeglądając je.
Leider bedeutet das, dass man mehr Zeit damit verbringt, sie auszusortieren.
PolishNie znaczy to, że siedzi w komórce i kombinuje "Chcę się skopiować".
Nicht dass es in der Zelle rumsitzt und denkt: " ich will kopiert werde...."
PolishTo znaczy, że dzienny czas „ ON ” średnio zwiększył się o 35 min.
Dies entspricht einer mittleren Zunahme der täglichen „ On-Zeit“ um 35 Minuten.