"sto" - niemieckie tłumaczenie

PL

"sto" po niemiecku

volume_up
sto {licz.}

PL sto
volume_up
{liczebnik}

sto
volume_up
hundert {licz.}
Około jedna litera na sto będzie się różniła od szympansa.
Ungefähr ein Buchstabe von hundert ist anders als beim Schimpansen.
Prawie sto lat później, w roku 1947, LEGO zaproponowało coś takiego.
Fast hundert Jahre später, in 1947, kam LEGO hiermit heraus.
Jeśli mam sto sztuk tego i sto tamtego, nie ma znaczenia czym są jedne i drugie.
Wenn ich hundert hiervon habe und hundert davon, macht es keinen Unterschied, was diese und jene sind.
sto
Dobra wiadomość; dwa lata temu zidentyfikowaliśmy sto spółek.
Die gute Nachricht ist, dass wir vor zwei Jahren einhundert Firmen identifiziert haben.
Gelegentlich wird ein Planeten erschaffen oder ein Stern oder eine Galaxie oder einhundert Milliarden Galaxien.
Biorąc pod uwagę odparowywanie, to potrzeba ponad sto litrów wody żeby uwarzyć litr piwa.
Wenn man alle Abflüsse mitzählt, benötigt man für die Produktion eines Liters Bier mehr als einhundert Liter Wasser.

Synonimy (polski) dla "sto":

sto

Przykłady użycia - "sto" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProtaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
Protaphane wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.
PolishInsulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
Insulatard wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.
PolishZakrzepowe zapalenie ył powierzchownych wyst powało z cz sto ci mniejsz ni 1 %.
Oberflächliche Thrombophlebitiden traten in einer Häufigkeit von weniger als 1 % auf.
PolishBrunel pracował w ten sposób sto lat przed powstaniem zawodu projektanta.
Nun, Brunel arbeitete 100 Jahre bevor der Designer-Beruf ins Leben gerufen wurde.
PolishZaburzenia układu immunologicznego Niezbyt cz sto – pokrzywka, wysypka, wykwity skórne.
Erkrankungen des Immunsystems Gelegentlich - Urtikaria, Exanthem, Hautausschlag
PolishCz sto wyst powania hipoglikemii była zbli ona we wszystkich grupach leczonych.
Die Häufigkeit von Hypoglykämien war in allen Behandlungsgruppen ähnlich.
PolishMówimy, "Komputerze, wygeneruj proszę sto milionów przypadkowych sekwencji instrukcji.
Und diese nächsten Schritte, wie Elektronik, scheinen nur wenige Jahrzehnte zu dauern.
PolishG sto mineralna tkanki kostnej zwi kszyła si o 2 % w porównaniu z placebo.
Der Anstieg der Knochendichte (BMD) betrug im Vergleich zu Placebo durchschnittlich 2 %.
PolishProtaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z szybko działaj cymi preparatami insuliny.
Protaphane wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.
PolishDziałania niepo dane zgłaszane niezbyt cz sto (u mniej ni 1 pacjenta na 100)
Nebenwirkungen, über die gelegentlich berichtet wurde (bei weniger als 1 von 100 Patienten)
PolishInsulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z szybko działaj cymi preparatami insuliny.
Insulatard wird oft in Kombination mit schnell wirkenden Insulinprodukten angewendet.
PolishCz sto wyst powania działa nieporz danych okre lona w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo
Die Häufigkeit der Nebenwirkungen aus plazebo-kontrollierten klinischen Studien
Polishdzień i noc, na ławce na stacji metra przy sto trzeciej Ulicy aż do dnia gdy zniknęła.
Tag und Nacht auf einer Bank lebte, in der U-Bahn-Station der 103.
PolishAle potem stwierdziliśmy: „Zachęćmy ludzi, żeby zamiast dawać jeden, dawali wiele, sto, może tysiąc”.
Und dann haben wir gesagt: "Lass uns Leute motivieren, mehrere Computer zu geben.
PolishNie wykazano jej wpływu na cz sto złama szyjki ko ci udowej.
Eine Verminderung des Risikos von Oberschenkelhalsbrüchen wurde nicht nachgewiesen.
PolishTubka z polietylenu (du ej g sto ci) z polipropylenow zakr tk, zawieraj ca 15 g, 30 g lub 60 g kremu.
HDPE-Tube mit Polypropylen-Schraubverschluss, mit 15 g, 30 g oder 60 g Creme.
PolishNagle nie jest to jedna para butów ani sto par butów, ale dziesiątki tysięcy par butów.
Wenn man mit diesen bemerkenswerten Schuhen herumläuft und jemand sagt: "Was sind das für Schuhe?",
PolishKonsumenci mogą teraz kupić w zasadzie urządzenia za sto dolarów, jak ten mały FitBit.
Verbraucher können sich heute grundsätzlich Geräte für 100 Dollar kaufen, wie dieser kleiner FitBit.
PolishJak pewnie wiecie, istnieje chyba ze sto różnych rodzajów pędzli.
Sie wissen ja, wie es dort Hunderte von verschiedenen Pinseln gibt.
Polishe ni Cz sto wyst powania działa niepo danych w badaniach klinicznych, których pojawienie si
und mit schnell wirkendem Insulin human (Actrapid) in Zusammenhang gebracht wurden, sind unten ch