"stać się" - niemieckie tłumaczenie

PL

"stać się" po niemiecku

volume_up
stać się {czas. zwr.}

PL stać się
volume_up
{czasownik zwrotny}

1. ogólne

volume_up
passieren {czas. nieprzech.}
stać się (też: zostać, zostawać, stawać się)
volume_up
werden {czas.}
Picasso powiedział: „Trzeba bardzo dużo czasu aby stać się młodym”.
Picasso sagte einst: "Jung zu werden dauert seine Zeit."
Jeżeli nie zwrócimy na nią uwagi może stać się problemem.
Und wenn wir nicht aufpassen, könnte sie ein echtes Problem werden.
Czego zatem potrzeba, by stać się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
Seine Name ist Matthieu Ricard Und wie wird man zum glücklichsten Mann der Welt?

2. "kimś"

stać się (też: wyrosnąć z)
volume_up
werden aus {czas.} (jdm)

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "stać się"

stać czasownik
stać wykrzyknik
się zaimek
German

Przykłady użycia - "stać się" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzego zatem potrzeba, by stać się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
Seine Name ist Matthieu Ricard Und wie wird man zum glücklichsten Mann der Welt?
PolishCzego zatem potrzeba, by stać się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
Man misst die Aktivierung des linken präfrontalen Kortex im Vergleich zum rechten.
PolishWtedy ocean wydawał się być Edenem, ale dziś wiemy, że może stać się rajem utraconym.
Heute sind wir klüger. ~~~ Und sehen uns einem verlorenen Paradies gegenüber.
PolishJeśli jesteś dostatecznie kreatywny, zdolny, fajny, czy możesz stać się kimś?
Wenn du kreativ genug bis, spielerisch genug und Spaß hast, kannst du jeden erreichen?
Polish", a Jack Nicholson mówi: "Sprawiasz, że chcę stać się lepszym człowiekiem".
Und Jack Nicholson sagt: "Ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch sein."
PolishNo i pomyślałam sobie, że może on się stać takim stałym środkiem wspomagającym pamięć.
Und ich dachte, es könnte mir als eine Art dauerhafte Eselsbrücke dienen.
PolishI w końcu, być może najważniejsze, osobą mądrą można się stać, nie urodzić.
Abschließend, vielleicht das wichtigste: Eine weise Person wird geformt - nicht geboren.
PolishIstoty żywe są na początku ogólną komórką, by później stać się bardziej wyspecjalizowane.
Dinge im Leben beginnen als allgemeine Zellen, die sich dann spezialisieren.
PolishZałożę się, że w tamtej chwili zapragnął stać się niewidzialnym, a Wy?
Ich wette, er dachte, er wünschte sich unsichtbar zu sein, meinen Sie nicht?
PolishNiezbędna może stać się kilkudniowa opieka lekarska i wspomaganie oddychania.
Eventuell ist eine Überwachung über mehrere Tage und eine künstliche Beatmung erforderlich.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
Wenn Sie krank sind oder größere Verletzungen haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel ansteigen
PolishKażdy z was może stać się sławnym w internecie do następnej soboty.
Jeder einzelne von euch könnte über das Internet bis nächsten Samstag berühmt sein.
PolishKażdy może podzielić się wszystkim, więc to może stać się problemem.
Hier kommen Kontrolle und Evaluation ins Spiel. ~~~ Sie kommen hier zu TED.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we krwi
Wenn Sie krank sind oder größere Verletzungen haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel ansteigen
PolishTrzeba robić wszystko, by nie stać się ofiarą tych zachowań.
In Wirklichkeit habe ich den Prozess mit jeder Menge guter Absichten gestört.
PolishWiecie, nie chcę tylko stać tu i nabijać się z Microsoftu.
Aber wissen Sie, ich will nicht einfach hier stehen und über Microsoft lästern.
PolishHaiti nas ostrzega, że zasady mogą stać się złe, bo rząd jest słaby.
Haiti führt uns vor Augen, das Regeln schlecht sein können, weil die Regierung schwach ist.
PolishMogą stać się brutalne, a nawet prowadzić prymitywne wojny.
Sie sind zu extremer Brutalität fähig, bis hin zu einer Art primitivem Krieg.
PolishMateria porusza się i chwilami łączy się, by stać się wami.
Materie fließt von Ort zu Ort und fügt sich für den Moment zusammen, um Sie zu sein.
PolishIndie musiały zmierzyć się z najlepszymi tego świata i zdołały stać się wielką marką.
Was Indien tat: Sie stellten sich den besten Spielern der Welt und Indien wurde zu einer großen Marke.