PL

się {zaimek}

volume_up
się
Będzie się przemieszczać, płynąć przez kolejne otwory, rozprzestrzeniać się.
Es verbreitet sich von selbst, fließt durch weitere Löcher, verbreitet sich von selbst.
Musi mu się całkowicie poddać, tak jak człowiek poddaje się anestezjologowi.
Es muss sich vollkommen ergeben. so wie man sich einem Anästhesisten ergibt.
Historia zatem niekoniecznie się powtarza, ale się rymuje.
Geschichte wiederholt sich also nicht zwangsläufig, aber sie reimt sich.

Przykłady użycia - "się" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPreparat Inovelon stosuje się uzupełniająco do innych leków przeciwpadaczkowych.
Inovelon wird zusätzlich zu anderen antiepileptischen Arzneimitteln eingesetzt.
PolishWięc Afryka od dawna była i jest miejscem, gdzie ludzie udają się po odpowiedź.
Afrika war also schon seit langer Zeit der Ort, den man für Antworten aufsuchte.
PolishAle nie pytajcie jakiejkolwiek przedszkolanki, zapytajcie się tej doświadczonej.
Vielmehr, fragen Sie nicht irgendeine Kindergärtnerin, fragen Sie eine erfahrene.
PolishDysk flash USB (jeśli chce się korzystać z opcji konfiguracji przy użyciu USB).
Ein USB-Flashlaufwerk (wenn Sie die USB-Konfigurationsoption verwenden möchten)
PolishZaleca się pobranie czubatej łyżeczki z pojemnika i wyrównanie czubka np. nożem.
Zur genauen Abmessung ist ein gehäufter Messlöffel aus dem Behälter zu entnehmen.
PolishPrzed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung beenden.
PolishPierwszy etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) rozpoczął się 1 lipca 1990 r.
Die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begann am 1. Juli 1990.
PolishWięc czy nam się to podoba, czy nie, sztuczne hodowle ryb są naszą przyszłością.
Also wird wohl oder übel Aquakultur, Fischanbau, ein Teil unserer Zukunft sein.
Polishwystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zwiększyć się (hiperglikemia).
gespritzt haben, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen (Hyperglykämie).
PolishPreparat Olanzapine Mylan stosuje się w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych.
Olanzapin Mylan wird zur Behandlung von Erwachsenen mit Schizophrenie angewendet.
PolishPacjentka, która zajdzie w ciążę musi natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Sollten Sie schwanger werden, müssen Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt wenden.
PolishWiększość tego typu objawów była niezbyt nasilona i łatwo poddawała się leczeniu.
Diese waren meist nicht schwerwiegend und erforderten keine spezielle Behandlung.
PolishNie miałam pojęcia czym zajmuje się department sprzedaży w 5-gwiazdkowym hotelu.
ich hatte keine Ahnung was eine Verkaufsabteilung in einem Fünfsterne-Hotel macht.
PolishGłówną cząsteczką czynną znajdującą się w krążeniu ogólnym jest sam arypiprazol.
Aripiprazol macht den Hauptanteil des Arzneimittels im systemischen Kreislauf aus.
PolishPacjentka i lekarz mogą wspólnie zastanowić się, czy należy kontynuować leczenie.
Sie können mit Ihrem Arzt besprechen, ob Sie die Behandlung fortsetzen sollten.
PolishNie stosować leku BeneFIX jeśli zauważy się zmętnienie lub zmianę barwy roztworu.
Sie dürfen BeneFIX nicht verwenden, wenn die Lösung nicht klar und farblos ist.
PolishW każdym z 27 krajów, które należą do UE, znajdują się słynne budynki i zabytki.
In allen 27 EU-Mitgliedsländern gibt es viele berühmte Bauwerke und Denkmäler.
PolishOpłaty bankowe różnią się znacznie, zarówno między bankami, jak i między krajami.
Die Bankgebühren sind von Bank zu Bank und von Land zu Land sehr unterschiedlich.
PolishPotem podlecimy do wielkiej gromady galaktyk, żebyście się dokładnie przyjrzeli.
Dann fliegen wir hinein in den sehr großen Haufen, und Sie sehen, wie er aussieht.
PolishTo tak jak w przypadku, gdy ma się fragmenty skóry każdego zwiedzającego muzeum.
Wissen Sie, wie wenn man Hautpartikel von jedem einzelnen Museumsbesucher hat.