"regulować" - niemieckie tłumaczenie

PL

"regulować" po niemiecku

volume_up
regulować {czas. ndk}

PL regulować
volume_up
[reguluję|regulowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

regulować (też: uregulować)
Następnie trzeba móc kontrolować i regulować całą tę strukturę.
Danach mussten wir die gesamte Konstruktion steuern und regeln.
Diese Richtlinie regelt
Nie istnieją ogólnounijne przepisy regulujące sposób opodatkowania osób poszukujących pracy.
Es gibt kein EU-weites Gesetz, das die Besteuerung von Arbeitssuchenden regelt.
Regulieren, regulieren, regulieren.
tętniczym, np. nifedypina, a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna,
Arzneimittel, die Ihren Herzschlag regulieren, wie Digoxin),
Ustaliliśmy zbiór zasad by regulować sektor finansowy w odpowiedzi na ostatni kryzys.
Wir haben eine Reihe von Vorschriften verabschiedet, um die Finanzbranche als Reaktion auf den jüngsten Zusammenbruch zu regulieren.
regulować (też: uregulować)
volume_up
aufbringen [aufbringend|aufgebracht] {czas. przech.} (Miete)
regulować (też: uregulować)
volume_up
reglementieren {czas. przech.}
Żeby pozostać uporządkowanym i regulować dostęp do kodu genetycznego, DNA jest owinięte wokół tych białek, które na obrazie są fioletowe.
Um die DNA geordnet und den Zugang zum Gencode reguliert zu halten, ist es um diese lila Proteine gewickelt – bzw.
Żeby pozostać uporządkowanym i regulować dostęp do kodu genetycznego, DNA jest owinięte wokół tych białek, które na obrazie są fioletowe.
Um die DNA geordnet und den Zugang zum Gencode reguliert zu halten, ist es um diese lila Proteine gewickelt – bzw. ich habe diese lila markiert.

2. Technika

regulować (też: nastawić, wyregulować, nastawiać)

Przykłady użycia - "regulować" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWygląda, jakby spokojnie spał, choć tak naprawdę walczy o przeżycie, ponieważ nie potrafi regulować temperatury swojego ciała.
Es sieht aus, als schlafe es ganz friedlich.
PolishŻeby pozostać uporządkowanym i regulować dostęp do kodu genetycznego, DNA jest owinięte wokół tych białek, które na obrazie są fioletowe.
Um die DNA geordnet und den Zugang zum Gencode reguliert zu halten, ist es um diese lila Proteine gewickelt – bzw.
PolishDyrektywa ta powstała, by regulować:
PolishChociaż większość głośników umożliwia regulację głośności, ogólny poziom głośności dźwięku można regulować za pomocą systemu Windows.
Obwohl die meisten Lautsprecher über eine Lautstärkeregelung verfügen, können Sie den Gesamtlautstärkepegel mithilfe von Windows steuern.
PolishŻeby pozostać uporządkowanym i regulować dostęp do kodu genetycznego, DNA jest owinięte wokół tych białek, które na obrazie są fioletowe.
Um die DNA geordnet und den Zugang zum Gencode reguliert zu halten, ist es um diese lila Proteine gewickelt – bzw. ich habe diese lila markiert.
PolishTransmisja polityki pieniężnej to proces, w którym EBC za pomocą podstawowych stóp procentowych stara się regulować sytuację cenową w całej strefie euro.
Im Rahmen des Transmissionsmechanismus versucht die EZB, durch ihre Leitzinsen die Preise im gesamten Euro-Währungsgebiet zu beeinflussen.
PolishChociaż większość głośników umożliwia regulację głośności, ogólny poziom głośności dźwięku można regulować także na komputerze przy użyciu systemu Windows.
Obwohl die meisten Lautsprecher über eine Lautstärkeregelung verfügen, können Sie den Gesamtlautstärkepegel des PC auch mithilfe von Windows steuern.
PolishMożna na przykład zmieniać jasność ekranu, regulować głośność głośnika i sprawdzać stan baterii, lecz możliwości jest o wiele więcej.
Sie können dort beispielsweise die Bildschirmhelligkeit und die Lautstärke der Lautsprecher ändern sowie den Zustand des Akkus überprüfen und weitere Einstellungen vornehmen.
Polish Transmisja impulsów polityki pieniężnej to proces, w którym EBC za pomocą podstawowych stóp procentowych stara się regulować sytuację cenową w całej strefie euro.
Im Rahmen des geldpolitischen Transmissionsmechanismus versucht die EZB, die Preise im gesamten Eurogebiet mittels ihrer Leitzinsen zu beeinflussen.
PolishUstawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mogą regulować zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, o którym mowa w artykule I-4 ustęp 2.
Das in Artikel I-4 Absatz 2 genannte Verbot von Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit kann durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz geregelt werden.