"przysługiwać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"przysługiwać" po niemiecku

PL przysługiwać
volume_up
{czasownik niedokonany}

1. ogólne

volume_up
zukommen {czas. nieprzech.}

2. "komuś"

przysługiwać
volume_up
zustehen {czas.} (jdm zustehen)
Nie zastępuje ona jednak co najmniej dwuletniej gwarancji, która zawsze Ci przysługuje.
Diese Garantie ersetzt jedoch nicht die zweijährige Mindestgarantie, die Ihnen in jedem Fall zusteht.

Synonimy (polski) dla "przysługiwać":

przysługiwać

Przykłady użycia - "przysługiwać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishLicencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego.
Möglicherweise haben Sie unter den Gesetzen Ihres Landes weitergehende Rechte.
PolishUżytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa wynikające z ustawodawstwa lokalnego.
Ihnen stehen die Gewährleistungsansprüche nach dem Gesetz zu, aber wir erteilen keine weiteren Garantien.
PolishPonadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie.
Möglicherweise verfügen Sie außerdem über Rechte im Hinblick auf die Partei, von der Sie die Software erworben haben.
PolishJeśli jednak w państwie, w którym miało miejsce leczenie, stawka zwrotu jest wyższa, nie będzie Ci przysługiwać prawo do dopłaty.
Ist hingegen der Erstattungssatz des Landes, in dem Sie behandelt wurden, höher, haben Sie keinen Anspruch auf eine zusätzliche Erstattung.
PolishNiniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego.
möglicherweise haben sie unter den örtlich anwendbaren gesetzen zusätzliche verbraucherrechte, die durch diesen vertrag nicht abgeändert werden können.
PolishTobie i Twojej rodzinie będzie przysługiwać prawo do leczenia — będziecie jednak musieli przedstawić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.
Sie und Ihre Familie haben weiterhin Anspruch auf Behandlung, Sie müssen dafür aber Ihre Europäische Krankenversicherungskarte vorlegen.
PolishW wielu krajach prawo do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego będzie Ci przysługiwać dopiero po przepracowaniu tam pewnej liczby lat.
In vielen Ländern haben Sie nur dann Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen, wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Jahren in diesem Land gearbeitet haben.
PolishOznacza to, że w kraju pochodzenia prawo do zasiłku dla bezrobotnych może Ci przysługiwać przez 24 miesiące, ale w innym kraju już tylko przez 12 miesięcy.
So können Sie beispielsweise in Ihrem Heimatland 24 Monate lang Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit haben, in einem anderen Land jedoch nur 12 Monate.
PolishJeśli zostałeś oddelegowany do pracy w innym kraju i posiadasz ważny formularz A1, nadal będzie Ci przysługiwać prawo do zasiłku na dziecko w Twoim kraju pochodzenia.
Wenn Sie aus Ihrem Heimatland entsandt wurden und ein gültiges Formular A1 besitzen, haben Sie weiterhin in Ihrem Heimatland Anspruch auf Kindergeld.