PL

przy {przyimek}

volume_up
przy
volume_up
bei {przyim.} (einer Sache)
Analizę PFS przeprowadzono przy 342 zdarzeniach końcowych dla 769 pacjentów.
Die PFS-Analyse wurde bei Vorliegen von 342 Ereignissen bei 769 Patienten durchgeführt.
Powyższe uwagi należy uwzględnić przy korzystaniu z podanych niżej informacji:
Dies sollte bei der Verwendung der folgenden Angabenberücksichtigt werden:
Zachować ostrożność przy stosowaniu preparatów antycholinergicznych z deksmedetomidyną.
Anticholinergika sollten bei Gabe von Dexmedetomidin mit Vorsicht angewendet werden.
przy
volume_up
an {przyim.} (einer Sache)
Znajdź przy głośnikach kabel podłączony do komputera.
Suchen Sie an den Lautsprechern das Kabel, das an den Computer angeschlossen wird.
Weterynarz odkrył to, ogromny, krwawiący nowotwór przy podstawie penisa Kimbo.
Er entdeckte dies: einen großen, blutenden Tumor an Kimbos Penis.
Przy dzisiejszym rozwoju......to właśnie nowe pomysły przyspieszają wzrost.
An vorderster Front stehen heutzutage Ideen, die Wachstum antreiben.
przy (też: u, koło)
volume_up
beim {kontr.} (bei dem)
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
Der Gesamt-Energiebedarf ist beim Start etwa 25 Watt und 16 bis 18 während des Flugs.
Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione przy kolejnym uruchomieniu programu Internet Explorer.
Die Änderungen werden beim nächsten Start von Internet Explorer wirksam.
Ekran powitalny systemu Windows nie jest wyświetlany przy rozruchu.
Beim Start wird kein Windows-Begrüßungsbildschirm angezeigt.

Przykłady użycia - "przy" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDysk flash USB (jeśli chce się korzystać z opcji konfiguracji przy użyciu USB).
Ein USB-Flashlaufwerk (wenn Sie die USB-Konfigurationsoption verwenden möchten)
PolishObrazy można wówczas importować przy użyciu Galerii fotografii systemu Windows.
In diesem Fall können Sie die Bilder mithilfe der Windows-Fotogalerie importieren.
Polish„Zdrapałem robaczka świętojańskiego z bębna” – „przy szybkości dwóch kilocykli”.
"Habe einen Leuchtkäfer aus der Trommel herausgeholt." ~~~ "Läuft mit 2 Kilozyklen."
PolishKomputery stacjonarne są większe I przeznaczone do pracy przy biurku lub stole.
Desktopcomputer sind größere Geräte, die für einen Schreibtisch gedacht sind.
PolishKopiuj obrazy z galerii Androida do dokumentów przy użyciu schowka internetowego.
Bilder von Ihrer Android-Galerie über die Web-Zwischenablage in Dokumente kopieren.
PolishJak przy tym plakacie Donny Toney czy Chopina, czy Mozarta, czy La Monte Young.
Wie dieses Donna Toney Plakat, oder Chopin, oder Mozart, oder La Monte Young.
PolishJeśli już jesteśmy przy tych powodach, przełammy pewne z góry przyjęte osądy.
Wenn wir über diese Gründe sprechen, lassen sie uns gewisse Vorurteile einreißen.
PolishLekarz może zmierzyć poziom cholesterolu przy pomocy prostego badania krwi.
Ihr Arzt kann Ihren Cholesterinwert mit einer einfachen Blutuntersuchung messen.
PolishNastępnie przy pomocy odpowiedniego środka dezynfekcyjnego zdezynfekować strzyki.
Desinfizieren Sie die Zitzenspitze mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.
PolishTen produkt leczniczy nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
PolishNależy zawsze mieć przy sobie opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.
Nehmen Sie immer den Umkarton des Arzneimittels mit, auch wenn dieser leer ist.
PolishNiniejszy lek nie wymaga żadnych specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
PolishJak przesłać artykuły do serwisu Google News przy użyciu map witryn wiadomości?
Wie übermittle ich meine Artikel mithilfe von News-Sitemaps an Google News?
PolishErlotynib charakteryzuje się zmniejszeniem rozpuszczalności przy pH powyżej 5.
Erlotinib ist charakterisiert durch eine verminderte Löslichkeit bei einem pH über 5.
PolishŚrodek kontrastowy należy podawać przy użyciu automatycznego wstrzykiwacza.
Das Kontrastmittel darf nur in Verbindung mit einem Injektomaten verwendet werden.
PolishPrzy okazji, do tej przemiany wystarczy milisekundowy impuls o mocy 2 woltów.
Um den Zustand zu verändern, braucht man nur zwei Volt eines Millisekunden-Impulses.
PolishCałkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
Der Gesamt-Energiebedarf ist beim Start etwa 25 Watt und 16 bis 18 während des Flugs.
PolishOgólnie przy doborze stylów reklamy należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
Da die meisten Nutzer an blaue Links gewöhnt sind, können Sie auch Blau verwenden.
PolishTen produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności przy przechowywaniu.
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
PolishWiele z nich zapewnia przy tym znikomą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.
Viele dieser Websites und Anwendungen bieten nur wenig Schutz vor Malware.