"postawić" - niemieckie tłumaczenie

PL

"postawić" po niemiecku

volume_up
postawić {czas. dk}

PL postawić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych.
Die Diagnose ist nach den derzeit gültigen Richtlinien zu stellen.
Fiolkę z wodą postawić na równej i czystej powierzchni.
Die Lösungsmittelflasche auf eine ebene, saubere Fläche stellen und festhalten.
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
postawić (też: odstawić, odstawiać)
volume_up
absetzen {czas. przech.} (hinstellen)
postawić (też: stawiać)
1: Nie dotykać włosów, (śmiech) Nie możecie postawić przede mną podglądu i oczekiwać, że nie będę poprawiać sobie włosów.
(Gelächter) Sie können mir nicht das Video von mir vor mich hinstellen und erwarten, dass ich meine Haare nicht zurechtlege.
volume_up
vorbringen {czas. przech.}
To jest właśnie teza, jaką chcę dziś postawić.
Dieses Argument möchte ich heute abend hier vorbringen.
postawić
volume_up
hochziehen {czas.} [pot.] (Haus)

2. "stopę"

postawić (też: stawiać)
volume_up
aufsetzen {czas. przech.} (auf den Boden)

3. "coś"

postawić (też: zagrać)
volume_up
einsetzen {czas. przech.} (Spiel)
Wreszcie nadchodzi wasza kolej, ale trzeba jeszcze wykonać EKG i postawić diagnozę, co jest ciężkie do zrobienia, ponieważ nie ma danych, które mógłby dostarczyć nasz komputer.
Es dauert, bis das Kardiogramm über die Haut da ist und ausgewertet wird; das ist schwierig, weil die Daten Ihrer Nulllinie nicht da sind, die der Computer erhält, den wir Ihnen einsetzen.

4. Językoznawstwo: "za czymś"

postawić (też: stawiać)
volume_up
nachstellen {czas. przech.}

Synonimy (polski) dla "postawić":

postawić

Przykłady użycia - "postawić" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
Dies hilft Ihrem Arzt bei der Erstellung der Diagnose und der Beurteilung des Krankheitsausmaßes.
PolishZatem prawdziwe pytanie, jakie należy postawić nie brzmi: „Czy możemy być optymistami?
Und so ist die wahre Frage nicht: "Können wir optimistisch sein?",
PolishGdyby udało im się postawić choćby trzycentymetrową wieżę, zdobyliby nagrodę.
Falls irgendwer eine 2,5cm hohe Konstruktion gebaut hätte, hätte er den Preis nach Hause getragen.
PolishZatem prawdziwe pytanie, jakie należy postawić nie brzmi: „Czy możemy być optymistami?”.
Und so ist die wahre Frage nicht: "Können wir optimistisch sein?",
PolishRozpoznanie należy postawić zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
Die Diagnose sollte anhand der aktuellen Richtlinien erfolgen.
PolishNależy postawić na wydajność by osiągnać redukcję emisji.
Wir sollten die Effektivitätsmaßnahmen nutzen, um Reduktion auf den Weg zu bringen.
PolishAle musisz postawić lunch każdemu, kto przyjdzie na seminarium".
Aber wenn Sie kommen, müssen Sie jedem, der am Seminar teilnimmt, das Mittagessen bezahlen.
PolishTrzeba postawić to pytanie, zmieniające je z problemu świata w zadanie matematyczne.
Der nächste Schritt ist also, das Problem aus der wirklichen Welt in die Sprache der Mathematik zu übersetzen.
PolishPracujemy z nimi, pomagając postawić nowy budynek.
Und wir helfen ihnen, wir arbeiten mit ihnen, um ein neues Gebäude zu bauen.
PolishMimo wszystko musieliśmy postawić białe ściany aby oddzielić poszczególne prace, które do siebie nie pasowały.
Wir mussten jedoch weiße Wände einbauen um die nicht zu einander gehörenden Teile zu trennen.
PolishMówiłem o tym -- wiecie, o sytuacji, kiedy idziecie do przychodni i nie mogą postawić wam diagnozy?
Davon habe ich gesprochen -- Kennen Sie diese Situation, wenn Sie im Krankenhaus keine Diagnose erhalten?
PolishŻona podpowiedziała mi, że lepiej postawić oba jednocześnie, bo inaczej wszystko się przewróci.
Meine Frau sagte mir, dass es besser funktioniert, wenn ich beide zugleich draufstelle, sonst kippt alles um.
PolishW 1979 roku miałam okazję postawić stopę na dnie oceanu, używając tego aparatu do nurkowania o nazwie Jim.
Während wir mehrere Wochen unter Wasser lebten, hinterließen die Astronauten ihre Fußabdrücke auf dem Mond.
PolishŻona podpowiedziała mi, że lepiej postawić oba jednocześnie, bo inaczej wszystko się przewróci.
PolishWystarczy postawić się w położeniu pacjenta.
Sich einfach selbst in die Lage des Patienten versetzen.
PolishNie można na tej podstawie postawić jednoznacznych wniosków ze względu na małą liczbę danych pochodzacych z tego badania.
Wegen der begrenzten Daten aus dieser Studie kann keine abschließende Schlussfolgerung gezogen werden.
PolishI myślę, ze umiejętność kobiet aby postawić się -- Myślę, że jesteśmy lepsze w stawianiu się w czyjejś sytuacji, mamy więcej empatii.
Ich glaube wir können uns einfach besser -- in die Haut des Anderen versetzen, wir sind empathischer.
PolishPrzede wszystkim, powinniście więc postawić sobie za cel poznanie jednej osoby należącej do grupy, o której macie kiepskie mniemanie.
Als erstes legen Sie ein Ziel fest: Lernen Sie eine Person kennen aus einer Gruppe, die sie negativ wahrnehmen.
PolishWystarczy postawić kursor myszy na jej imieniu na liście kontaktów i kliknąć opcję Rozpocznij połączenie wideo na liście.
Zeigen Sie einfach mit der Maus in der Kontaktliste auf ihren Namen, und klicken Sie im Menü auf Videounterhaltung starten.
PolishW 1979 roku miałam okazję postawić stopę na dnie oceanu, używając tego aparatu do nurkowania o nazwie Jim.
1979 hatte ich die Möglichkeit, mit Hilfe dieses ungewöhnlichen Tauchanzugs namens Jim, meine Fußabdrücke auf dem Meeresboden zu hinterlassen.