"ponownie" - niemieckie tłumaczenie

PL

"ponownie" po niemiecku

volume_up
ponownie {przysł.}

PL ponownie
volume_up
{przysłówek}

ponownie
volume_up
wieder {przysł.} (früherer Zustand)
Pustych wkładów nie należy ponownie napełniać ani ponownie używać.
Leere Patronen dürfen nicht wieder gefüllt und verwendet werden.
Jeżeli znowu zmienimy zaklęcie, ponownie zmienimy kolejność.
Wenn man den Zauberspruch wieder ändert, ändert man wieder die Sequenz.
Wlewamy ją w butelki, schaładzamy i ponownie wykorzystujemy butelki.
Wir füllen es in Flaschen, kühlen sie und verwenden so diese Flasche wieder und wieder und wieder.
ponownie
volume_up
abermals {przysł.}
ponownie
volume_up
nun wieder {przysł.} (früherer Zustand)
Następnie ponownie odwiedź daną witrynę, aby zobaczyć monit o zapisanie informacji o haśle (jeśli zezwolono na jego wyświetlanie w Google Chrome).
Die Aufforderung zum Speichern der Passwortinformationen wird nun wieder angezeigt, sofern Sie die Anzeige dieser Aufforderung in Google Chrome erlaubt haben.

Przykłady użycia - "ponownie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW oknie dialogowym Właściwości: Internet Explorer kliknij ponownie przycisk OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Internet Explorer nochmals auf OK.
PolishWitryna zostanie ponownie sprawdzona po trzech dniach od wysłania powiadomienia.
Die Website wird drei Tage nach Ihrem Erhalt der Benachrichtigung erneut überprüft.
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.
Polish(Śmiech) Pracując nad tym, jak ponownie wprowadzić Shreddies na rynek, wymyślił to.
Es ist wohl die ganz eigene Art der Firma Kraft, Loyalität zur Krone zu belohnen.
PolishPo 2 tygodniach po rozpoczęciu leczenia należy ponownie ocenić stan pacjenta.
Wochen nach Beginn der Behandlung sollten die Patienten erneut untersucht werden.
PolishUsunąć dawkę insuliny, następnie ustawić właściwą dawkę i sprawdzić ponownie.
Verwerfen Sie das Insulin, wählen Sie die gewünschte Dosis und prüfen Sie erneut.
PolishJeśli używasz zewnętrznej nagrywarki dysków CD, uruchom ponownie nagrywarkę.
Wenn Sie über einen externen CD-Brenner verfügen, starten Sie den CD-Brenner neu.
PolishMożna również ponownie otworzyć ostatnią sesję przeglądania ze strony nowej karty.
Sie können die letzte Browsersitzung auch über die neue Registerkartenseite öffnen.
PolishPóźniej, przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, insulinę należy ponownie wymieszać.
Auch später muss es unmittelbar vor jedem Spritzen erneut gut durchmischt werden.
PolishAby ponownie otworzyć ostatnią sesję przeglądania, wykonaj następujące czynności:
Befolgen Sie diese Schritte, um die letzte Browsersitzung erneut zu öffnen:
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. aż
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.
Polishwątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. zw
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
PolishPrzed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, insulinę należy ponownie wymieszać.
Auch später muss es unmittelbar vor jedem Spritzen erneut gut durchmischt werden.
PolishOdinstaluj wszystkie programy antywirusowe, a następnie ponownie uruchom komputer.
Deinstallieren Sie die Antivirensoftware, und starten Sie den Computer neu.
PolishUsuń z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD oraz DVD i uruchom go ponownie.
Wenn die Starthilfe auf dem Computer als Wiederherstellungsoption vorinstalliert ist:
PolishNależy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
PolishNależy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel solange ein, bis Ihr Arzt Ihnen etwas anderes sagt.
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.