"osiągać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"osiągać" po niemiecku

volume_up
osiągać {czas. ndk}

PL osiągać
volume_up
[osiągam|osiągałbym] {czasownik niedokonany}

osiągać (też: osiągnąć)
volume_up
erzielen [erzielend|erzielt] {czas. przech.} (erreichen)
Muszę osiągać natychmiastowe rezultaty.
Ich muss die Ergebnisse sofort erzielen.
Rada osiąga zasadnicze porozumienie w kwestii połączenia organów wykonawczych.
Der Rat erzielt grundsätzliches Einvernehmen über die Fusion der Exekutivorgane.
Rada osiąga ogólne porozumienie w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.
Der Rat erzielt allgemeine Zustimmung zur gemeinschaftlichen Fischereipolitik.
osiągać (też: powodować, spowodować, osiągnąć)
osiągać (też: osiągnąć)
volume_up
erringen [erringend|errungen] {czas. przech.} (Erfolg, Sieg)
osiągać (też: osiągnąć, odnieść, odnosić)
volume_up
einfahren [einfahrend|eingefahren] {czas.} [pot.] (einen Sieg)
den Höhepunkt erreichen
den Höhepunkt erreichen
Proste menu umieszczone na tablicy osiąga pewien rodzaj równowagi.
Einfache Speisekarten auf einem Brett, die eine gewisse Art von Balance erreichen.
osiągać (też: osiągnąć, ponosić, ponieść)

Przykłady użycia - "osiągać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCiągle udaje im się osiągać wyniki, jakie tylko chcą.
Und trotzdem schaffen sie es immer, die Resultate zu bekommen, die sie wollen.
PolishProdukcja może osiągać dużą skalę, czego doświadczyliśmy w wielu przypadkach.
Dinge können skaliert werden, und wurden es bereits.
PolishNastępujące rodzaje programów mogą osiągać lepszą wydajność w 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
Die folgenden Programmversionen funktionieren mit 64-Bit-Versionen von Windows Vista ggf.
PolishJesteśmy bardzo świadomi naszego statusu społecznego i stale staramy się osiągać coraz wyższe jego szczeble.
Unser gesellschaftlicher Status ist uns sehr wohl bewusst und wir versuchen ihn weiter zu fördern und zu steigern.
PolishWięc nawet to, mimo że było super bez ruchomych części - mogliśmy osiągać wysokie temperatury - nie wystarczyło.
Trotz der guten Idee ohne sich bewegende Teile - es konnten hohe Temperaturen erreicht werden - war es nicht genug.
PolishW następstwie tak prowadzonego leczenia stężenie wapnia w surowicy może osiągać lub przekraczać górną granicę wartości prawidłowych.
Diese Behandlung kann dazu führen, dass der Serumkalziumspiegel den oberen Normwert erreicht bzw. überschreitet.
Polishwszystkich nowych narzędzi, procedur i procesów oraz tak prowadzić swoją działalność, aby osiągać jak najlepsze wyniki.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Agentur wird auch 2006 die Entwicklung und Einführung von Maßnahmen bleiben, mit denen die Verfügbarkeit von Arzneimitteln verbessert wird.
PolishObejrzyj film wideo na temat przyczyn, dla których Twoja witryna może nie osiągać wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania oraz sposobu zgłoszenia jej do ponownego rozpatrzenia.
Sehen Sie sich ein Video zu den möglichen Gründen an, weshalb Ihre Website in den Suchergebnissen nicht gut abschneidet, und wie dies geändert werden kann.
Polish., CHMP przyznał, że fluorochinolony drugiej generacji okazały się osiągać wyższe stężenia w surowicy w porównaniu z norfloksacyną.
Nach der Erörterung im Mai 2008 war sich der CHMP darin einig, dass die zweite Generation der Fluorchinolone zu höheren Serumkonzentrationen als Norfloxacin führt.