"nigdy wcześniej" - niemieckie tłumaczenie

PL

"nigdy wcześniej" po niemiecku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nigdy wcześniej" w kontekście.

Słownik polsko-niemiecki

Przykłady użycia - "nigdy wcześniej" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo Twoja szansa na pozostawanie w kontakcie z innymi, jak nigdy wcześniej.
Sie sind jetzt auf dem besten Weg, Ihre Familienkommunikation zu revolutionieren.
PolishMyślałem, że to normalne, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałem większych ryb.
Und ich dachte, das wäre die Norm, da ich nie solche Fische gesehen hatte.
PolishNigdy wcześniej nie widziały komputera i nie wiedziały, czym jest internet.
Sie haben nie zuvor einen Computer gesehen, und wußten nicht, was das Internet war.
PolishWięc mogę wam pokazać przedmiot, którego nigdy wcześniej nie widzieliście.
Ich kann Ihnen ein Objekt zeigen, dass Sie noch nie zuvor gesehen haben.
PolishTen koleś nigdy wcześniej nie był w środku więc próbuje się zorientować, "Co tu się dzieje?
Der hier war nie vorher da, und er versucht herauszufinden: "Was ist hier denn los?
PolishDan nigdy wcześniej nie tworzył muzyki, ale okazało się, że jest w tym naprawdę świetny.
Dan hatte nie zuvor Musik gemacht, und es erwies sich, dass er es echt fantastisch konnte.
PolishŻaden z pacjentów nie był nigdy wcześniej leczony analogami nukleozydów.
Keiner der Patienten war zuvor mit Nukleosidanaloga behandelt worden.
PolishNigdy wcześniej nie widzieliśmy naszej planety z tej perspektywy.
Niemals zuvor hatten wir unseren Planeten aus dieser Perspektive betrachtet.
PolishNigdy wcześniej nie korzystali z zarejestrowanego uprzednio materiału.
Sie hatte noch nie eine aus bereits vorliegendem Material gemacht.
PolishOni nigdy wcześniej nie mieli możliwości zbudowania nawet podstawowej infrastuktury lub zasobów.
Sie hatten nie die Fähigkeit die grundlegende Infrastruktur zu bauen oder die Ressourcen.
PolishNigdy wcześniej nam się to nie udało, ponieważ protokół z Kioto nie zadziałał.
Das hatten wir noch nie, weil Kyoto nicht funktionierte.
PolishPozwala to na zbieżność, jakiej nie udało się osiągnąć nigdy wcześniej.
Denn es ermöglicht eine Konvergenz, die es noch nie zuvor gab.
PolishNie zastosowano żadnych sztuczek w samochodzie, dziewczyna -- nigdy wcześniej jej nie spotkałem, tak?
Der Wagen war nicht irgendwie präpariert. ~~~ Das Mädchen habe ich nie zuvor getroffen.
PolishNagle nasze upodobania są szanowane co nigdy wcześniej nie miało miejsca.
Plötzlich wird unser Geschmack respektiert auf eine Art und Weise, wie es zuvor niemals der Fall war.
PolishI w ten sposób Lakewood w Colorado otrzymało centrum, którego to przedmieście nigdy wcześniej nie miało.
Und so wurde Lakewood, Colorado die Innenstadt gegeben, die diese Vorstadt nie hatte.
PolishNigdy wcześniej nie analizowano nas, ludzi Zachodu, tak dokładnie.
Niemals zuvor wurden wir im Westen so unter die Lupe genommen.
Polish(Śmiech) Nigdy wcześniej Indie nie myślały na taką skalę.
(Gelächter) Indien hatte nie zuvor in solchen Größenordnungen gedacht.
PolishI zanim zrobił ten film, nigdy wcześniej nie widział komputera.
Bevor wir den Film machten, hatte er nie einen Computer gesehen.
PolishJest dwóch graczy Nigdy wcześniej nie grali w tą grę.
Es gibt zwei Akteure. ~~~ Sie haben das Spiel vorher noch nie gespielt.
PolishPodczas tworzenia tej historii szukałem dzieci, które nigdy wcześniej nie były fotografowane.
Als ich die Story vorbereitet habe, suchte ich nach Kindern, die ich vorher noch nicht fotografiert hatte.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "nigdy wcześniej"

wcześniej przysłówek
nigdy przysłówek
nigdy w życiu wykrzyknik
German
nigdy w życiu