"nad" - niemieckie tłumaczenie

PL

"nad" po niemiecku

volume_up
nad {przyim.}
DE
DE
volume_up
nad tym {przysł.}
DE
PL

nad {przyimek}

volume_up
nad (też: w, we)
volume_up
am {przyim. ści.} (an dem)
Sfotografowałam go na miejscu zbrodni nad rzeką Wężową w Idaho.
Ich habe ihn am Ort des Verbrechens fotografiert, am Snake River in Idaho.
Obecnie pracujemy nad tlenem, dostarczaniu tlenu na miejsce.
Und im Moment arbeiten wir am Sauerstoff – Vor-Ort-Sauerstoffversorgung.
Sanofi- Aventis Deutschland GmbH D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH D-65926 Frankfurt am Main Deutschland
nad (też: w, pod, ponad, na, do)
Stale pracujemy nad udoskonaleniem naszej technologii wykrywania lokalizacji.
Wir arbeiten an der Verbesserung unserer Standorterkennungstechnologie.
Obecnie pracuję nad inicjatywą, wraz z Bankiem Światowym, nad odzyskaniem majątku.
Momentan arbeite ich zusammen mit der Weltbank an einer Initiative zur Vermögensrückerstattung.
Nad arkuszami kalkulacyjnymi programu Excel może pracować cały zespół równocześnie.
Arbeiten Sie mit mehreren Personen gleichzeitig an einer Excel-Tabelle.
nad (też: o, przez, ponad, za, przed, na, powyżej)
Przeleci nad górami, wulkanami, kraterami, nad dolinami.
Wir können über Berge, Vulkane, Einschlagkrater fliegen.
Czynności zostaną wyświetlone nad listą elementów.
Die möglichen Aktionen werden dann über den aufgelisteten Elementen angezeigt.
System pamięci mieści się nad częścią mózgu odpowiedzialną za zmysły.
Und dieses Speichersystem sitzt über dem sensorischen Teil des Gehirns.

Przykłady użycia - "nad" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishEuropejski Bank Centralny czuwa nad tym, ile pieniędzy jest w obiegu w Europie.
Die Europäische Zentralbank kontrolliert, wie viel Geld in Europa im Umlauf ist.
PolishNie przeprowadzono badań klinicznych nad leczniczym podawaniem produktu Icandra.
Es wurden keine therapeutischen klinischen Studien mit Icandra durchgeführt.
PolishNie przeprowadzono badań klinicznych nad leczniczym podawaniem produktu Zomarist.
Es wurden keine therapeutischen klinischen Studien mit Zomarist durchgeführt.
PolishWiecie, co się wydarzyło o trzeciej nad ranem podczas spotkania projektowego?
Sie können genau sehen, was passiert ist, nachts um drei beim Planungs-Meeting.
Polish(Śmiech) Pracując nad tym, jak ponownie wprowadzić Shreddies na rynek, wymyślił to.
Es ist wohl die ganz eigene Art der Firma Kraft, Loyalität zur Krone zu belohnen.
PolishNawet jeżeli wszyscy zgodzą się pracować nad tym wspólnie, potrzeba nam strategii.
Selbst wenn jeder mit jedem zusammenarbeitet, müssen wir strategisch vorgehen.
PolishRada i minister spraw zagranicznych Unii czuwają nad poszanowaniem tych zasad.
   Die Union verfolgt ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, indem sie
PolishNie przeprowadzono badań klinicznych nad leczniczym podawaniem produktu Eucreas.
Es wurden keine therapeutischen klinischen Studien mit Eucreas durchgeführt.
PolishNie prowadzono badań nad wpływem preparatu Helixate NexGen na reprodukcję zwierząt.
Reproduktionsstudien bei Tieren wurden mit Helixate NexGen nicht durchgeführt.
PolishNie prowadzono badań nad wpływem preparatu KOGENATE Bayer na reprodukcję zwierząt.
Reproduktionsstudien bei Tieren wurden mit KOGENATE Bayer nicht durchgeführt.
PolishNie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów oz
Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen ich
PolishTaka metoda daje większą kontrolę nad tym, komu w sieci pliki są udostępniane.
So können Sie besser steuern, für welche Benutzer im Netzwerk Sie Dateien freigeben.
PolishWięc, przejdźmy do drugiego zadania podczas gdy będziecie się nad tym zastanawiać.
O.k.? Während Sie darüber nachdenken, lassen Sie uns noch eine zweite Aufgabe lösen.
PolishTeraz, pracowałem nad tą teorią przez pewien czas, ze Stephenem Hawkingiem i innymi.
Ich habe einige Zeit an einer Theorie gearbeitet, mit Stephen Hawking und anderen.
PolishTo my, jak wspinamy się na drzewa, i zawieszamy to nad Doliną Sayan w Indonezji.
Dies sind wir beim Ersteigen der Bäume und beim Aufbau über Sayan Valley in Indonesien.
PolishNie przeprowadzono udokumentowanych badań nad interakcją leku z pożywieniem.
Es wurden keine formalen Studien zu Ernährungswechselwirkungen durchgeführt.
PolishPrzygotowanie wytycznych co do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w pediatrii.
Ausarbeitung von Leitlinien für die Pharmakovigilanz im Bereich der Pädiatrie.
PolishNie ma profesora i więźnia, są dwa umysły gotowe do rozważań nad filozofią.
Nicht Professor und Verurteilter, nur zwei Geister, bereit zu philosophieren.
PolishWystają mniej więcej tyle nad poziom morza, więc globalne ocieplenie to poważny problem.
Also, globale Erwärmung, der Meeresspiegel steigt; ein wirklich ernstes Problem.
PolishPracujemy nad rozwiązaniem tych problemów i doceniamy Twoją cierpliwość.
Please know we are working to resolve these issues and appreciate your patience.

Synonimy (polski) dla "nad":

nad