"MP3" - niemieckie tłumaczenie

PL

"MP3" po niemiecku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "MP3" w kontekście.

Przykłady użycia - "MP3" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSynchronizowanie plików z przenośnym odtwarzaczem muzycznym (odtwarzaczem MP3)
Synchronisieren von Dateien mit einem tragbaren Musikplayer (MP3-Player)
PolishDo najczęściej spotykanych typów plików muzycznych należą: WMA, MP3, OGG, M3U i WPL.
Am häufigsten werden für Musik folgende Dateitypen verwendet: WMA, MP3, OGG, M3U und WPL.
PolishDysk CD audio można nagrać w formatach Windows Media Audio (WMA), MP3 lub WAV.
Sie können eine Audio-CD aus den Dateiformaten Windows Media Audio (WMA), MP3 oder WAV brennen.
Polishpliki audio: aif, aifc, aiff, asf, au, mp2, mp3, mpa, snd, wav i wma;
Audiodateien: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV und WMA
PolishNiektóre popularne typy plików muzycznych to: MP3, WMA, M4A, OGG i WAV.
Zu den gängigen Musikdateitypen gehören: MP3, WMA, M4A, OGG und WAV.
PolishMP3 i WAV (bezstratny) — te formaty zapewniają zwiększoną elastyczność.
MP3 und WAV (verlustlos) bieten zusätzliche Flexibilität.
PolishDlaczego miałbyś kupować odtwarzacz MP3 od firmy komputerowej?
Warum würden Sie einen MP3 Player von einer Computer Firma kaufen?
PolishUrządzenie musi obsługiwać typy plików dodawane do dysku, takie jak WMA, MP3, JPEG i WMV.
Das Gerät muss die Dateitypen unterstützen, die Sie dem Datenträger hinzufügen, beispielsweise WMA, MP3, JPEG oder WMV.
PolishMoim ulubionym jest środkowy -- odtwarzacz MP3, golarka do włosów w nosie oraz palnik do przyrządzania creme brulee.
Mein Favorit ist der in der Mitte -- MP3-Player-, Nasen-Haar-Trimmer und Crème Brûlée Fackel.
PolishDyski CD audio można nagrywać na podstawie plików w formatach Windows Media Audio (WMA), MP3 lub WAV.
Audio-CD können unter Verwendung der Audiodateiformate Windows Media Audio (WMA), MP3 oder WAV gebrannt werden.
PolishJeżeli chcesz znaleźć tylko pliki MP3, wpisz MP3.
Wenn Sie nur nach MP3-Dateien suchen, geben Sie MP3 ein.
PolishPliki w formacie MP3 lub WAV zostaną nie tylko zmniejszone, ale także przekonwertowane do formatu WMA.
Zusätzlich zur Verkleinerung werden Dateien, die im MP3- oder WAV-Format vorliegen, in das WMA-Format konvertiert.
PolishFirma Dell wprowadziła na rynek odtwarzacz MP3 i PDA.
Dell brachte MP3 Player und PDA's auf den Markt.
PolishMówiąc o tym dzisiaj, nie możemy sobie nawet wyobrazić aby móc kupić odtwarzacz MP3 firmy Dell.
Tatsache ist, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, können wir uns nicht mal vorstellen, einen MP3 Player von Dell zu kaufen.
PolishMP3. Ten format jest starszy od formatu Windows Media Audio. Obsługuje go większość urządzeń multimedialnych.
MP3: Dieses Format ist älter als das Windows Media Audio-Format und wird von den meisten Mediengeräten unterstützt.
PolishMają toaletę z odtwarzaczem MP3.
Es gibt jetzt eine Toilette mit einem eingebauten MP3-Player.
PolishTym, co jednak naprawdę mnie kręci w technologii nie jest tylko możliwość wgrania większej ilości mp3 do odtwarzacza.
Was mich aber an Technologie wirklich anmacht ist nicht die Möglichkeit mehr Lieder auf den Mp3-Player zu bekommen.
PolishUrządzenie musi obsługiwać typy plików dodawane do dysku, takie jak WMA, MP3, JPEG i WMV.
Das Gerät muss die Dateitypen unterstützen, die Sie dem Datenträger hinzufügen, beispielsweise WMA, MP3, JPEG oder WMV. Sie benötigen Folgendes:
PolishMoim ulubionym jest środkowy -- odtwarzacz MP3, golarka do włosów w nosie oraz palnik do przyrządzania creme brulee.
PolishOdtwarzacz CD może nie obsługiwać niektórych typów plików muzycznych nagranych na dysku (WMA lub MP3).
Ihr CD-Player unterstützt möglicherweise nicht die Wiedergabe des Typs der Musikdateien, die auf den Datenträger gebrannt wurden (WMA oder MP3).

Pozostałe hasła

Polish
  • MP3

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.