"mieć" - niemieckie tłumaczenie

PL

"mieć" po niemiecku

volume_up
mieć {czas. ndk}

PL mieć
volume_up
[mam|miałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

mieć
I musisz mieć naklejkę na zderzaku, wiesz, musisz mieć oświadczenie.
Und Sie müssen eine Art Autoaufkleber haben, Sie müssen eine Antwort parat haben.
Każda korporacja powinna takiego mieć, a każdy rząd - Ministerstwo Szczegółów.
Jedes Unternehmen sollte einen haben, und jede Regierung sollte ein Ministerium für Detail haben.
Maksymalnie można mieć 25 000 kontaktów, a każdy wpis kontaktu może mieć wielkość do 128 KB.
Daher haben wir einige Kontingentobergrenzen eingeführt.
Osoba, która nie utworzyła dokumentu XPS, może nie mieć uprawnień do jego podpisania.
Wenn das XPS-Dokument nicht von Ihnen erstellt wurde, besitzen Sie möglicherweise keine Berechtigung zum Signieren.
Osoby pozostające na Twoim utrzymaniu nie mogą mieć dwóch legitymacji ubezpieczeniowych.
In diesem Fall dürfen Ihre unterhaltsberechtigten Familienangehörigen nicht zwei Krankenversicherungskarten besitzen.
Załóżmy, że masz firmę internetową, która zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego.
Angenommen, Sie besitzen einen Online-Handel, der Sportausrüstung verkauft.

2. "coś zrobić"

(Śmiech) Niektóre z nich mają pomóc w przekazie przeżytych doświadczeń.
(Gelächter) Und einige von diesen sollen tatsächlich Erfahrungen vermitteln.
Nie jest, ani nie ma on na celu być poradą prawną czy jej substytutem.
Sie können und sollen keine Rechtsberatung darstellen oder ersetzen.
Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.
Die Bescheinigung sollte unbefristet gültig sein und braucht nicht verlängert zu werden.

3. "władzę"

mieć (też: posiadać)
volume_up
ausüben [ausübend|ausgeübt] {czas. przech.} (Macht)
Zawsze jednak wierzyłam, że opowiadania mają podobny efekt.
Ich habe immer geglaubt, dass Geschichten einen ähnlichen Einfluss ausüben.
Mam dość władzy, w której kilku wywiera wpływ na wielu ze względu na płeć, dochód, rasę i pochodzenie.
Ich habe die Nase voll von der Macht, die einige über viele ausüben über Geschlecht, Einkommen, Ethnie und Klasse.
W obszarach polityki, których nie obejmują traktaty, państwa członkowskie mają pełną swobodę działania.
In den Politikbereichen, die nicht Gegenstand der Verträge sind, können die EU-Staaten ihre Hoheitsrechte eigenständig ausüben.

Synonimy (polski) dla "mieć":

mieć

Przykłady użycia - "mieć" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWśród grup kontaktów możesz mieć także grupy Znajomi, Rodzina i Współpracownicy.
Auch Ihre Freunde, Familie und Kollegen können Sie in Kontaktgruppen organisieren.
PolishWidocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
weil, wenn ich sage, daß sie großes Haar hat, denken die Leute sie ist aus Texas.
PolishU niektórych pacjentów spadek stężenia teofiliny może mieć znaczenie kliniczne.
Bei einzelnen Patienten kann es zu einem klinisch relevanten Absinken kommen.
PolishDzięki temu adapterowi przewody mogą mieć długość 500 metrów zamiast 100 metrów.
Mit diesem Adapter kann die Verkabelung 500 Meter statt 100 Meter lang sein.
Polishw przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na obecny profil
wenn neue Informationen erhalten werden, die einen Einfluß auf die aktuelle
PolishPrzeciwciała nie wydają się mieć wpływu na osłabienie działania leku SOMAVERT.
Augenscheinlich verhindern die Antikörper jedoch nicht, dass SOMAVERT wirkt.
PolishNależy zawsze mieć przy sobie opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.
Nehmen Sie immer den Umkarton des Arzneimittels mit, auch wenn dieser leer ist.
PolishGra sił moze również mieć wynik dodatni, gdzie mój zysk może być Twoim zyskiem.
Macht kann auch eine positive Summe ergeben, wo ihre Zunahme meine Zunahme sein kann.
PolishWywołało to prawdziwy szał w Japonii, bo każdy chce mieć własne dzieło sztuki.
Nun, dies entzündete einen Boom in Japan, weil jeder ein Meisterwerk wollte.
PolishZa każdym razem wysyłali zwiadowców, aby mieć pewność, iż nikt ich nie zaatakuje.
Und sie sandten immer Späher aus um sicherzugehen, dass sie nicht angegriffen wurden.
PolishTo ustawienie zastępuje wszystkie klasyfikacje, które może mieć dana witryna.
Diese Einstellungen gelten unabhängig von der Filterstufe für die jeweilige Website.
Polish" Należy myśleć "Co mogę dodać do systemu, aby mieć jeszcze większe korzyści?
Sie denken: "Was kann ich zu dem System hinzufügen um Mehrwert zu erzeugen?"
PolishZe szczepionką nie powinny mieć styczności osoby o słabym układzie odpornościowym.
Personen mit einem schwachen Immunsystem sollten nicht mit diesem Impfstoff arbeiten.
PolishI to zawsze na podrzędnej drodze, pozwalając drodze głównej mieć pierwszeństwo.
Und es ist immer auf der Nebenstraße, sodass die Hauptstraße Vorrang hat.
PolishTo jest w zasadzie najbardziej podstawowy silnik cieplny jaki można mieć.
Das ist im Grunde genommen der einfachste Wärmemotor, den man sich denken kann.
PolishI mam wrażenie, że w obu tych przypadkach politycy mogą mieć na to swój wpływ.
Ich denke, in diesen beiden Bereichen können Politiker eine Rolle spielen.
PolishW okresie leczenia zwierzęta nie powinny mieć dostępu do innych źródeł wody do picia.
Während der Medikationsperiode darf keine andere Trinkwasserquelle zugänglich sein.
PolishW bardzo rzadkich przypadkach mogą one mieć ciężki przebieg lub prowadzić do śmierci.
In sehr seltenen Fällen können sie aber auch schwerwiegend oder tödlich sein.
PolishOsobom o osłabionym układzie odpornościowym nie wolno mieć kontaktu ze szczepionką.
Personen mit geschwächtem Immunsystem dürfen den Impfstoff nicht handhaben.
PolishMoże to mieć miejsce szczególnie w przypadkach niedoboru immunoglobuliny A.
Dies kann vor allem dann auftreten, wenn Sie an einem Immunglobulin A-Mangel leiden.