"miał" - niemieckie tłumaczenie


Bezokolicznik czasownika miał: mieć
PL

"miał" po niemiecku

volume_up
mieć {czas. ndk}

PL mieć
volume_up
[mam|miałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

mieć
I musisz mieć naklejkę na zderzaku, wiesz, musisz mieć oświadczenie.
Und Sie müssen eine Art Autoaufkleber haben, Sie müssen eine Antwort parat haben.
Każda korporacja powinna takiego mieć, a każdy rząd - Ministerstwo Szczegółów.
Jedes Unternehmen sollte einen haben, und jede Regierung sollte ein Ministerium für Detail haben.
Maksymalnie można mieć 25 000 kontaktów, a każdy wpis kontaktu może mieć wielkość do 128 KB.
Daher haben wir einige Kontingentobergrenzen eingeführt.
Osoba, która nie utworzyła dokumentu XPS, może nie mieć uprawnień do jego podpisania.
Wenn das XPS-Dokument nicht von Ihnen erstellt wurde, besitzen Sie möglicherweise keine Berechtigung zum Signieren.
Osoby pozostające na Twoim utrzymaniu nie mogą mieć dwóch legitymacji ubezpieczeniowych.
In diesem Fall dürfen Ihre unterhaltsberechtigten Familienangehörigen nicht zwei Krankenversicherungskarten besitzen.
Załóżmy, że masz firmę internetową, która zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego.
Angenommen, Sie besitzen einen Online-Handel, der Sportausrüstung verkauft.

2. "coś zrobić"

(Śmiech) Niektóre z nich mają pomóc w przekazie przeżytych doświadczeń.
(Gelächter) Und einige von diesen sollen tatsächlich Erfahrungen vermitteln.
Nie jest, ani nie ma on na celu być poradą prawną czy jej substytutem.
Sie können und sollen keine Rechtsberatung darstellen oder ersetzen.
Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.
Die Bescheinigung sollte unbefristet gültig sein und braucht nicht verlängert zu werden.

3. "władzę"

mieć (też: posiadać)
volume_up
ausüben [ausübend|ausgeübt] {czas. przech.} (Macht)
Zawsze jednak wierzyłam, że opowiadania mają podobny efekt.
Ich habe immer geglaubt, dass Geschichten einen ähnlichen Einfluss ausüben.
Mam dość władzy, w której kilku wywiera wpływ na wielu ze względu na płeć, dochód, rasę i pochodzenie.
Ich habe die Nase voll von der Macht, die einige über viele ausüben über Geschlecht, Einkommen, Ethnie und Klasse.
W obszarach polityki, których nie obejmują traktaty, państwa członkowskie mają pełną swobodę działania.
In den Politikbereichen, die nicht Gegenstand der Verträge sind, können die EU-Staaten ihre Hoheitsrechte eigenständig ausüben.

Synonimy (polski) dla "mieć":

mieć

Przykłady użycia - "miał" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKiedy na to popatrzyłem, sposób w jaki obchodzimy się z nowotworem nie miał dla mnie sensu.
Und als ich das ansah, ergab es für mich keinen Sinn wie wir dem Krebs begegnen.
PolishKilka lat temu miał miejsce drastyczny wzrost, ale nie w Quennsland.
Ein paar Jahre zuvor gab es eine Spitze, doch das war nicht wirklich Queensland.
PolishStan Quensland nie miał zatem szczególnego problemu z liczbą zastrzeleń.
Sechs Schießereien im ganzen Land, ungefähr gleichbleibend die Jahre zuvor.
PolishProdukt Sprimeo nie miał działania teratogennego u szczurów i królików (patrz punkt 5. 3).
Sprimeo war bei Ratten und Kaninchen nicht teratogen (siehe Abschnitt 5.3).
PolishProdukt Tekturna nie miał działania teratogennego u szczurów i królików (patrz punkt 5. 3).
Tekturna war bei Ratten und Kaninchen nicht teratogen (siehe Abschnitt 5.3).
Polishi zaplanowanie czasu, w którym pacjent będzie miał zapewniony spokój.
leichter, daran zu denken und eine Zeit einzuplanen, in der Sie nicht gestört werden.
PolishPrzez cały cykl swojego życia nie miał sobie równych; wycofano go.
Sie flog für einen ganzen Lebenszyklus ohne Konkurrenz; außer Dienst gestellt.
Polishnależy powiadomić lekarza jeśli pacjent miał kolostomię, założony cewnik do otrzewnej,
Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie eine Kolostomie (künstlicher Darmausgang)
PolishNie miał możliwości kształcenia się poza kilkoma tygodniami tu i tam.
Er konnte nicht zur Schule gehen, außer für ein paar Wochen hier, ein paar Wochen dort.
PolishKiedy wracasz z Księżyca, będziesz miał do czynienia z mechaniką orbitalną.
Wenn man vom Mond zurückkommt, muss man sich mit der Mechanik im Weltraum auseinander setzen.
Polishzaplanowanie czasu, w którym pacjent będzie miał zapewniony spokój.
daran zu denken und eine Zeit einzuplanen, in der Sie nicht gestört werden.
PolishMiał bardzo słaby wzrok.
Er war wegen seines grauen Stars operiert worden. ~~~ Er sah ziemlich schlecht.
PolishTo miał być Superman, bo inaczej nie byłoby to warte mojego czasu a ich pieniędzy.
Also wurden die Leute vom ersten Tag an ins Projekt involviert.
PolishTen efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).
Die deutlichsten Anstiege wurden bei Patienten mit geringem Körpergewicht (< 30 kg) beobachtet.
Polish"46664" to numer, który Mandela miał w więzieniu na Robbeneiland.
Und 46664 ist die Nummer, die Mandela trug, als er in Robben Island im Gefängnis saß.
PolishNiemniej jednak, rymonabant miał łagodne działanie hamujące na CYP2C8 in vitro.
Einfluss von Rimonabant auf die Wirkung anderer Arzneimittel:
PolishJak wynika z badania na wchłanianie pseudoefedryny nie miał wpływu preparat Aerinaze.
Daher wird die Absorption von Pseudoephedrin nicht durch die Aerinaze Formulierung beeinflusst.
PolishMiał na myśli coś takiego -- gdzie światło nadaje kierunek w przestrzeni i pomaga się poruszać.
Er meinte damit so etwas, wo Licht den Raum beeinflusst und ihnen die Richtung weist.
PolishNależy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent miał kiedykolwiek zawał serca lub
Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie jemals einen Herzanfall oder ein Problem mit dem Herzen
PolishCzy można śledzić każdy krok tak, jakby miał unikatowy adres URL?
Wie kann ich jeden Schritt so erfassen, als ob es eine eindeutige URL wäre?