"ledzwiowego kregoslupa" - niemieckie tłumaczenie

PL

"ledzwiowego kregoslupa" po niemiecku

ledzwiowego kregoslupa
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "ledzwiowego kregoslupa"

kręgosłup rzeczownik

Przykłady użycia - "ledzwiowego kregoslupa" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishInstrukcja stosowania w operacjach przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego
Anweisungen für den Gebrauch bei Operationen zur anterioren Lendenwirbelfusion
PolishDziałania niepożądane specyficzne dla stosowania w przednim usztywnieniu kręgosłupa lędźwiowego
Spezifische Nebenwirkungen bei der Anwendung zur anterioren Lendenwirbelfusion
PolishSpecjalne ostrzeżenia i środki ostrożności do stosowania w przypadku przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego
Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung zur anterioren Lendenwirbelfusion
PolishWskaźnik BMD (gęstości mineralnej tkanki kostnej) kręgosłupa lędźwiowego istotnie wzrósł w ciągu trzech miesięcy.
Die Knochenmineraldichte an der Lendenwirbelsäule war bereits nach 3 Monaten signifikant angestiegen.
PolishPacjenci byli leczeni zachowawczo przez przynajmniej 6 miesięcy przed leczeniem produktem InductOs w procedurze przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego.
Die Patienten hatten vor der anterioren Lendenwirbelfusion mindestens 6 Monate eine nicht chirurgische Therapie erhalten.
PolishIstotne zwiększenie gęstości mineralnej tkanki kostnej obserwowano już po 3 miesiącach w przypadku odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz kości stawu biodrowego.
Signifikante Zunahmen der BMD waren bereits nach 3 Monaten bei der Lendenwirbelsäule und der gesamten Hüfte zu verzeichnen.
PolishPo 18 miesiącach leczenia, objętościowa gęstość mineralna kości beleczkowatej kręgosłupa lędźwiowego zwiększyła się o 38 % w porównaniu z wartością wyjściową.
Die volumetrisch bestimmte trabekuläre BMD an der Lendenwirbelsäule war nach 18 Monaten gegenüber dem Ausgangswert um 38 % angestiegen.
PolishPo 12 miesiącach leczenia odnotowano zwiększenie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kości biodra odpowiednio o 5 % i 1 % w porównaniu z placebo.
Nach 12-monatiger Behandlung war die Knochenmineraldichte (BMD) im Vergleich zu Placebo an der Lendenwirbelsäule um 5 % und an der Hüfte um 1 % angestiegen.
Polishodcinka lędźwiowego kręgosłupa, 6, 0 % całej kości biodrowej, 5, 1 % szyjki kości udowej, oraz 3, 2 % nasady dalszej kości promieniowej w okresie 3 lat w porównaniu z placebo.
Erhöhung der Knochendichte der Lendenwirbelsäule um 6,7 %, der gesamten Hüfte um 6,0 %, des Schenkelhals um 5,1 % und des distalen Radius um 3,2 %.
PolishBadanie potwierdziło możliwość wykonywania przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego z użyciem produktu InductOs, przy zastosowaniu operacyjnej, laparoskopowej techniki implantacji.
Die Studie bestätigte die Anwendbarkeit der anterioren Lendenwirbelfusion unter Verwendung von InductOs via laparaskopischer Operationstechniken.
PolishNależy postępować zgodnie z instrukcjami stosownie do planowanej operacji – przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego i naprawy ostrego złamania kości piszczelowej.
Folgen Sie den Anweisungen, die für den jeweils vorgesehenen Eingriff - anteriore Lendenwirbelfusion oder Behandlung von akuten Frakturen der Tibia - relevant sind.