"kwas" - niemieckie tłumaczenie

PL

"kwas" po niemiecku

PL kwas
volume_up
{męski}

Krystaliczny ceftiofur w postaci wolnego kwasu, w przeliczeniu na ceftiofur
Ceftiofur kristalline freie Säure, entsprechend Ceftiofur
Gemfibrozil jest niehalogenowanym kwasem fenoksypentanoinowym.
Gemfibrozil ist eine nicht halogenierte phenoxypentanoische Säure.
Krystaliczny ceftiofur w postaci wolnego kwasu, w przeliczeniu na ceftiofur
Ceftiofur kristalline freie Säure, entsprechend 100 mg Ceftiofur
kwas

Przykłady użycia - "kwas" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishhydrożel katody: sodu cytrynian, alkohol poliwinylowy, kwas cytrynowy bezwodny,
Natriumcitrat 2 H2O, Poly(vinylalkohol), Citronensäure, Cetylpyridiniumchlorid
PolishMannitol (E421) Sacharoza L- histydyna Kwas solny (do ustalenia pH) Polisorbat 20
Mannitol (E421) Sucrose Histidin Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung) Polysorbat 20
PolishKwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną.
Zoledronsäure gehört zur Gruppe der Bisphosphonate und wirkt primär am Knochen.
PolishBondronat 2 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji kwas ibandronowy
Bondronat 2 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Ibandronsäure
PolishBondronat 6 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji kwas ibandronowy
Bondronat 6 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Ibandronsäure
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mykofenolan mofetylu, kwas
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Mycophenolatmofetil, Mycophenolsäure,
Polishwodorofosforan siedmiowodny, kwas cytrynowy jednowodny i woda oczyszczona.
Dinatriumhydrogenphosphat 7H2O, Citronensäure-Monohydrat und gereinigtes Wasser.
PolishNadwrażliwość na kwas ibandronowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Überempfindlichkeit gegen Ibandronsäure oder einen der sonstigen Bestandteile.
PolishLaktacja Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy wydzielany jest z ludzkim mlekiem.
Stillzeit Es ist nicht bekannt, ob Ibandronsäure in die Muttermilch übergeht.
Polishinne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy.
andere nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) einschließlich Acetylsalicylsäure
PolishInne składniki leku to laktoza jednowodna, kwas solny i sodu wodorotlenek.
Die weiteren Bestandteile sind Lactose-Monohydrat, Salzsäure und Natriumhydroxid.
PolishKwas traneksamowy Potasu wodorofosforan kwas fosforowy sacharoza polisorbat 80
Tranexamsäure Dikaliumhydrogenphosphat Phosphorsäure Sucrose Polysorbat 80
PolishInne składniki leku to woda oczyszczona, kwas jabłkowy i sodu wodorotlenek.
Die sonstigen Bestandteile sind gereinigtes Wasser, Äpfelsäure und Natriumhydroxid.
PolishCarbaglu 200 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej Kwas kargluminowy
Carbaglu 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Carglumsäure
PolishZawiera również wodorofosforan sodu, kwas fosforowy i wodorotlenek sodu.
Enthält zusätzlich Dinatriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure und Natriumhydroxid.
PolishZawiera chlorek sodu, wodorotlenek sodu, kwas solny i wodę do wstrzykiwań
Enthält Natriumchlorid, Natriumhydroxid, Salzsäure und Wasser für Injektionszwecke
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mykofenolan mofetylu, kwas
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Mycophenolatmofetil, Mycophenolsäure oder
PolishInne składniki leku to krzemionka koloidalna bezwodna i kwas stearynowy.
Die sonstigen Bestandteile sind: hochdisperses Siliciumdioxid und Stearinsäure.
PolishKwas mlekowy (E270), chlorek sodu, kwas solny (E507) i woda do wstrzykiwań.
Milchsäure (E270), Natriumchlorid, Salzsäure (E507) und Wasser für Injektionszwecke.
PolishInne składniki to: chlorek sodu, kwas octowy lodowaty, wodorotlenek sodu i woda do
Die sonstigen Bestandteile sind Natriumchlorid, Eisessig, Natriumhydroxid und Wasser für