"już wcześniej" - niemieckie tłumaczenie

PL

"już wcześniej" po niemiecku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "już wcześniej" w kontekście.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "już wcześniej"

już przysłówek
wcześniej przysłówek

Przykłady użycia - "już wcześniej" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishObjawy te mogą być bardziej nasilone, jeżeli u pacjenta już wcześniej występowała duszność.
Diese können besonders ernsthaft werden, wenn bereits Atembeschwerden vorliegen.
PolishTłum oszalał, ale ja pomyślałem jakby: czy nie widziałem już tego wcześniej?
Die Menge tobte, aber ich dachte mir, wo hab ich das schon mal gesehen?
PolishSytuacje takie, jak obecnie w Rogu Afryki, zdarzały się już wcześniej.
Im Moment am Horn von Afrika, wir haben dies schon einmal überstanden.
PolishNależy zachować ostrożność, jeżeli u pacjenta występowały już wcześniej napady drgawkowe.
Vorsicht ist bei Patienten mit Anfällen in der Anamnese geboten.
PolishTłum oszalał, ale ja pomyślałem jakby: czy nie widziałem już tego wcześniej?
Das wird nicht leicht, Sie werden mich merkwürdig finden.
PolishAle jak już wspomniałem wcześniej, Apple jest tylko firmą komputerową.
Aber, wie ich vorhin sagte, Apple ist nur eine Computer Firma.
PolishJak już mówiłem wcześniej, zapominamy o trudnościach, przez które musieliśmy przejść.
Dabei gibt es dieses schreckliche, blutige Durcheinander.
PolishByliśmy tym bardzo podekscytowani bowiem, jakże inaczej, zespół ten już wcześniej tańczył z maszynami.
Und das begeisterte uns natürlich, weil sie dafür bekannt sind, mit Maschinen zu tanzen.
PolishNie stosować leku z pojemnika już wcześniej otwartego.
Verwenden Sie kein Einzeldosisbehältnis, das Sie bereits geöffnet hatten.
PolishJak już mówiłem wcześniej, zapominamy o trudnościach, przez które musieliśmy przejść.
Was vorhin schon hervorgehoben wurde, ist dass wir vergessen, mit wieviel Kampf der Weg dorthin verbunden war.
Polish. ~~~ Już je wcześniej prezentowano.
Hier ist das vorläufige Ergebnis, das ich zeigen kann, weil es bereits gezeigt worden ist.
PolishA jak już wcześniej powiedziałam, jestem perfekcjonistką.
Und wie ich früher gesagt habe, bin ich eine Perfektionistin.
PolishAle powiecie na pewno, skoro papier jest takim dobrym pomysłem, ktoś musiał już na to wpaść wcześniej.
Nun können Sie sagen, wenn Papier eine gute Idee ist, haben andere Leute sicher darüber nachgedacht.
PolishPodczas tego procesu można w zasadzie przetworzyć wcześniej już sfermentowany płyn.
Sobald man diesen Prozess ins Rollen gebracht hat, kann man tatsächlich die vorher fermentierte Flüssigkeit wiederverwenden.
PolishMówiłem o tym już wcześniej i ktoś inteligentny zapytał: "Co można zrobić?
Ich habe darüber schon einmal gesprochen, und eine großartige Person kontaktierte mich und sagte: "OK, was können Sie tun?"
PolishCzy działo się to już wcześniej?
Uns auslöschen, und vielleicht hat es das auch fast geschafft, wir wissen es nicht.
PolishAlbo możesz spojrzeć na przeszłość i uświadomić sobie, że wcześniej zdobyłeś już bardziej strome góry.
Oder man kann auch in der Zeit zurückblicken und erkennen, dass man früher bereits steilere Berge erobert hat.
PolishJuż wcześniej napisałem do nich list, zanim udałem się na tę wyprawę, na wszelki wypadek, gdyby coś się stało.
Ich hatte ihnen schon vor dieser Fahrt einen Brief geschrieben für den Fall, dass etwas passieren würde.
PolishNiektórzy z Was mogli to już wcześniej widzieć.
Einige von Ihnen haben das vielleicht schon mal gesehen.
PolishInformacje zamieszczone już wcześniej w punkcie 4. 4 ChPL uznaje się za wystarczające.
Die in Abschnitt 4.4 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SPC) bereits vorhandenen Angaben werden als ausreichend betrachtet.

Pozostałe hasła

Polish
  • już wcześniej

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.