"informować" - niemieckie tłumaczenie

PL

"informować" po niemiecku

PL informować
volume_up
[informuję|informowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Dlatego należy informować lekarza o każdej zmianie dotyczącej stanu zdrowia.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihren Arzt über jede Änderung Ihres Gesundheitszustandes informieren.
Z tego powodu bardzo ważne jest, aby informować lekarza o wszelkich zmianach w stanie zdrowia.
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie Ihren Arzt über alle Veränderungen Ihres Gesundheitszustandes informieren.
Z tego powodu bardzo ważne jest, aby informować lekarza o wszelkich zmianach stanu zdrowia pacjenta.
Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, dass Sie Ihren Arzt über jede Veränderung Ihres Gesundheitszustandes informieren.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
To bardzo prosty pomysł polegający na tym, że rządy powinny informować swoich obywateli o tym, jaki mają dochód.
Das ist die sehr einfache Idee, dass Regierungen ihren Bürgern die Höhe ihrer Einnahmen mitteilen sollten.
informować (też: dać znać, dawać znać)
informować (też: dać znać, dawać znać)
Urząd informuje o zagrożeniach w sposób otwarty i przejrzysty.
Die Behörde berichtet in offener und transparenter Weise über Risiken.
Niewielka liczba pacjentów informowała o przejściowym nasileniu bólów kostnych krótko po wstrzyknięciu (pozorne zaostrzenie bólu).
Einige wenige Patienten berichteten über eine vorübergehende Verschlimmerung der Knochenschmerzen kurz nach der Injektion (Flare-Reaktion).
To informuje nas oczywiście, jaką część stanowiła faza REM, sen głęboki, itp.
Und das sagt Ihnen natürlich, wieviel REM Schlaf Sie hatten, im Tiefschlaf, und so weiter.
To są trajektorie kołowe, gdzie robot osiąga przeciążenie wartości 2 G. U góry umieszczone są kamery wykrywające ruch, które informują robota o jego położeniu 100 razy na sekundę.
. ~~~ Oben befinden sich Motion-Capture-Kameras, die dem Roboter 100 Mal pro Sekunde sagen, wo er ist.

2. "kogoś o czymś"

Jeśli pięciokrotnie wprowadzisz niewłaściwy kod PIN, otrzymasz komunikat informujący o niepowodzeniu weryfikacji i nie będziesz mieć już możliwości zweryfikowania wpisu.
Wenn Sie fünfmal eine falsche PIN eingeben haben, werden Sie darüber benachrichtigt, dass Ihre Bestätigung fehlgeschlagen ist und der Eintrag nicht mehr bestätigt werden kann.
informować (też: powiadomić, powiadamiać)
volume_up
in Kenntnis setzen {czas.} (jdn von etw)
O zamiarze wyemitowania monety okolicznościowej kraje strefy euro informują Komisję Europejską (nie ma obowiązku powiadamiania EBC).
Beabsichtigt ein Land des Eurogebiets die Ausgabe einer 2-€-Gedenkmünze, so muss es die Europäische Kommission – nicht aber die EZB – über dieses Vorhaben in Kenntnis setzen.
Należy informować lekarza o każdej zmianie dotyczącej stanu zdrowia.
Unterrichten Sie Ihren Arzt, wenn Sie etwas Ungewöhnliches an Ihrem Gesundheitszustand bemerken.
Prezes EBC informuje Radę Ogólną o decyzjach podejmowanych przez Radę Prezesów.
Der Präsident der EZB unterrichtet den Erweiterten Rat über die Beschlüsse des EZB-Rats.
Przewodniczący Rady informuje Parlament Europejski o podjętych środkach.
Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament von den erlassenen Maßnahmen.

Przykłady użycia - "informować" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPacjentów należy informować o zwiększonym ryzyku wystąpienia wtórnej choroby nowotworowej.
Der Patient sollte über das Risiko des Auftretens eines sekundären Malignoms aufgeklärt werden.
PolishJeżeli wskaźnik na ikonie baterii nie wypełnia się, oznacza to, że bateria może nie informować o stanie ładowania.
Wenn sich das Akkusymbol nicht füllt, meldet der Akku möglicherweise keinen Ladezustand.
PolishMożna też użyć metatagu noindex, aby informować wyszukiwarki, że mają nie indeksować określonej strony.
Mit dem noindex-Meta-Tag können Sie Suchmaschinen anweisen, eine bestimmte Seite nicht zu indexieren.
PolishPrzestrzeń publiczna powinna informować nas nie tylko, gdzie jesteśmy geograficznie, ale również, gdzie jesteśmy w sensie kultury.
Und folgerichtig können wir das Ergebnis davon überall um uns herum beobachten.
PolishTo może być użyte przy wyjściu dla psa, albo informować o kimś udającym się tam gdzie nie powinien, jak np.
Nun könnte das eine Hundeklappe sein, es könnte jemand sein der irgendwohin geht wohin er nicht sollte, z.
PolishKarta będzie ponadto informować personel medyczny o tym, że pacjent jest leczony preparatem Soliris.
Die Karte informiert auch das medizinische Fachpersonal darüber, dass der Patient eine Behandlung mit Soliris erhält.
PolishNie musisz nas informować o dokonaniu zmian, ponieważ po upływie trzech dni roboczych ponownie automatycznie sprawdzimy witrynę.
Wir überprüfen Ihre Website nach drei Werktagen automatisch erneut.
PolishOstrzeżenia mogą informować o problemach, które, jeśli nie zostaną naprawione, doprowadzą do błędów synchronizacji.
Warnungen können auf Probleme hinweisen, die zu Synchronisierungsfehlern führen, wenn Sie sie nicht beheben.
PolishMusiałem ich o wszystkim informować.
Ich musste ihnen jedes Detail aus meinem Leben erzählen.
PolishDziennikarstwo było odpowiedzią na jeszcze ważniejsze pytanie, które brzmiało: W jaki sposób informować społeczeństwo?
Der Journalismus war eine Antwort auf eine noch wichtigere Frage die lautet: wie informiert man eine Gesellschaft?
PolishTo może być użyte przy wyjściu dla psa, albo informować o kimś udającym się tam gdzie nie powinien, jak np. młodszy brat w pokoju swojej siostry.
Nun könnte das eine Hundeklappe sein, es könnte jemand sein der irgendwohin geht wohin er nicht sollte, z.B.
PolishJeżeli nas o to poprosisz, możemy informować Cię o niskim saldzie konta za pomocą e-maila, a Ty możesz w dowolnej chwili dokonać kolejnej płatności.
Möglicherweise sind Sie dazu berechtigt, die monatliche Rechnungsstellung als Zahlungseinstellung auszuwählen.
PolishStrona działająca w tle jest niewidoczna dla użytkownika, ale stale funkcjonuje w tle, na przykład sprawdzając pocztę, aby informować o otrzymaniu nowych wiadomości.
Die Hintergrundseite ist für den Nutzer nicht sichtbar, wird aber ständig im Hintergrund ausgeführt.
Polishinformować na bieżąco
PolishPodmiot odpowiedzialny musi informować Komisję Europejską o planach dotyczących obrotu produktem leczniczym, który został dopuszczony do obrotu na mocy tej decyzji.
b) die Krankheit, gegen die das Tierarzneimittel Immunität erzeugen soll, grundsätzlich in dem fraglichen Gebiet nicht vorkommt.
PolishPrzed rozpoczęciem terapii przy użyciu produktu Vectibix wszystkich pacjentów należy informować o potencjalnym zagrożeniu dla rozwoju pre - i postnatalnego.
Vor Behandlungsbeginn mit Panitumumab, sollten alle Patienten bezüglich eines potentiellen Risikos in der prä- und postnatalen Entwicklung aufgeklärt werden.
PolishCentrum zabezpieczeń systemu Windows może również monitorować aplikacje zabezpieczające innych producentów i informować, które z nich są włączone, które wymagają aktualizacji itp.
Darüber hinaus kann das Windows-Sicherheitscenter Sicherheitsprodukte mehrerer Anbieter überwachen und Ihnen zeigen, welche davon aktiviert und aktuell sind.
PolishChociaż nie wszystkie zgłoszenia prowadzą do podjęcia przez nas działań, liczymy na to, że użytkownicy będą nas informować o materiałach, które mogą naruszać nasze zasady.
Obwohl nicht alle Meldungen zu Maßnahmen führen, verlassen wir uns darauf, dass unsere Nutzer uns Materialien melden, die unsere Richtlinien möglicherweise verletzen.
PolishPacjentów należy pouczyć, że powinni informować lekarza, jeśli pojawią się oznaki neurotoksyczności lub, jeśli początkowa dawka deksametazonu nie będzie dobrze tolerowana.
Die Patienten müssen angewiesen werden, einen Arzt aufzusuchen, wenn Anzeichen einer Neurotoxizität auftreten oder wenn das orale Dexamethason nicht gut vertragen wird.
Polish* Należy informować pacjentów, że leczenie produktem TORISEL może wiązać się ze wzrostem stężenia glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę jak i u pacjentów niecierpiących na tę chorobę.
* Die Patienten sollten darauf hingewiesen werden, dass die Behandlung mit TORISEL sowohl bei diabetischen wie auch nicht-diabetischen Patienten mit einem Anstieg der Blutglukose verbunden sein kann.