"e-mail" - niemieckie tłumaczenie

PL

"e-mail" po niemiecku

DE

"E-Mail" po polsku

PL e-mail
volume_up
{męski}

e-mail (też: poczta elektroniczna)
Wiadomość email można wysłać do dowolnej osoby mającej adres email.
Sie können eine E-Mail an einen beliebigen Empfänger mit einer E-Mail-Adresse senden.
Na ekranie głównym telefonu dotknij opcji Konfiguracja poczty email lub Ustawienia poczty e­‑mail.
Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf E-Mail-Setup oder E-Mail-Einstellungen.
Na liście po lewej stronie nowo dodanego adresu e-mail kliknij E-mail.
Klicken Sie in der Liste links neben der gerade hinzugefügten E-Mail-Adresse auf E-Mail.
e-mail (też: poczta elektroniczna, mail)
Wiadomość email można wysłać do dowolnej osoby mającej adres email.
Sie können eine E-Mail an einen beliebigen Empfänger mit einer E-Mail-Adresse senden.
Na Twój pomocniczy adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail od firmy Google.
Es wird automatisch eine E-Mail an Ihre Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse gesendet.
E-mail: umożliwia wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w polu ,,Do".
E-Mail: Hier können Sie eine E-Mail an die in das Feld "An" eingegeben Adressen versenden.

Synonimy (polski) dla "e-mail":

e-mail

Synonimy (niemiecki) dla "E-Mail":

E-Mail

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "e-mail"

E rzeczownik
German
mail rzeczownik
German

Przykłady użycia - "e-mail" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishe-mail: brak (spam można zgłaszać, korzystając z formularza na stronie organizacji OPTA)
k.A. ~~~ – Verwenden Sie das Formular auf der OPTA-Website, um Spam zu melden.
PolishWybierz folder, w którym mają być zapisywane wiadomości e-mail odebrane z tego konta.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die E-Mails aus diesem Konto abgelegt werden sollen.
PolishSkrzynka odbiorcza jest jednym z kilku folderów, w których jest przechowywana poczta email.
Der Eingang ist einer von mehreren Ordnern, in denen E‑Mails gespeichert werden.
PolishPoczta email stanowi jedno z najpopularniejszych zastosowań Internetu.
Kommunizieren. Das Internet wird am häufigsten zum Senden und Lesen von E-Mails genutzt.
PolishCzasami weryfikacyjne wiadomości e-mail są błędnie klasyfikowane jako spam.
Gelegentlich werden Bestätigungs-E-Mails irrtümlich als Spam eingestuft.
PolishAby efektywnie korzystać z poczty email, należy stosować się do poniższych wskazówek:
Beachten Sie für die effektive Kommunikation die folgenden Richtlinien:
PolishGoogle Mail i Yahoo Mail) przekazuje wiadomości e-mail między swoimi serwerami.
Im Allgemeinen versteht man darunter eine Website oder Webadresse.
PolishPo rozpatrzeniu Twojego roszczenia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego stanu.
Ich benötige weitere Informationen zu der Richtlinie, gegen die meine Website verstößt.
PolishElementy z list szybkiego dostępu można przeciągać nawet do otwartych folderów i wiadomości e-mail.
Sie können sogar Elemente aus Sprunglisten in offene Ordner oder E-Mails ziehen.
PolishW przyszłości będzie można dodawać nowe wiadomości e-mail do tej kategorii.
Anschließend können Sie dieser Kategorie neue E-Mails hinzufügen.
PolishPoszczególne adresy e-mail oddziel przecinkami lub odstępami.
Trennen Sie die jeweiligen Adressen durch Kommas oder Leerzeichen voneinander ab.
PolishGoogle Sync dla Google Maila obsługuje pocztę e-mail w trybie push.
Diese Funktion gibt es für das iPhone und für Geräte mit Windows Mobile.
PolishCzasami filtry antyspamowe nieprawidłowo klasyfikują normalne wiadomości e-mail jako spam.
Es kann passieren, dass E-Mails von Spamfiltern fälschlicherweise als Spam eingestuft werden.
PolishCo sekundę wysyłanych jest dwa miliardy wiadomości e-mail.
Hier sind die Spezifikationen, als ob man ein Spec-Sheet dafür machen würde.
PolishWprowadź cały adres e-mail, łącznie z częścią za znakiem „@”.
Geben Sie die vollständige Adresse ein, einschließlich der Komponenten nach dem @-Zeichen.
PolishJeśli korzystasz z usługi Hotmail, również możesz wysyłać wiadomości e-mail ze zdjęciami.
Wenn Sie Hotmail verwenden, können Sie Foto-E-Mails senden.
PolishPoniżej podano adresy serwerów dla niektórych z najbardziej popularnych usług poczty email:
Daher werden diese Informationen normalerweise im Supportbereich der Anbieterwebsite bereitgestellt.
PolishProgram Outlook może przekierowywać wszystkie niechciane wiadomości e-mail do folderu wiadomości-śmieci.
Outlook kann alle unerwünschten E-Mails an den Junk-Ordner weiterleiten.
PolishSkrzynka odbiorcza to miejsce, gdzie wyświetlane są wszystkie odebrane wiadomości email.
Im Posteingang werden alle empfangenen E-Mails angezeigt.
PolishZbierz swoje kontakty i wiadomości e-mail w jednym miejscu.
Führen Sie Ihre Kontakte und E-Mails an einem zentralen Ort zusammen.