"dołączać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"dołączać" po niemiecku

PL dołączać
volume_up
[dołączam|dołączałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

dołączać (też: dołączyć)
W oknie dialogowym Dołączanie obrazów i plików wybierz rozmiar obrazu z listy Rozmiar obrazu.
Wählen Sie im Dialogfeld Dateien anfügen eine Bildgröße aus der Liste Bildgröße aus.
W oknie dialogowym Dołączanie obrazów i plików wybierz rozmiar obrazu z listy Rozmiar obrazu, a następnie kliknij przycisk Dołącz.
Wählen Sie im Dialogfeld Bilder und Dateien als Anhang hinzufügen eine Bildgröße aus der Liste Bildgröße aus, und klicken Sie dann auf Anfügen.
dołączać (też: dodać, dodawać, dołączyć)
dołączać (też: dołączyć)
Do odwołania dołącza się uwierzytelniony odpis zaskarżanej decyzji Komitetu Arbitrażowego.
Eine beglaubigte Abschrift der angefochtenen Entscheidung des Schiedsausschusses ist beizufügen.
dołączać (też: dołączyć, dochodzić, dojść)
volume_up
dazukommen [dazukommend|dazugekommen] {czas. nieprzech.} (mit sein)
dołączać (też: dołączyć, iść razem, pójść razem)
volume_up
mitziehen [mitziehend|mitgezogen] {czas. nieprzech.} (mit sein)

2. "teren"

3. Sport

dołączać (też: dołączyć)
volume_up
auflaufen [auflaufend|aufgelaufen] {czas. nieprzech.} (mit sein)

Synonimy (polski) dla "dołączać":

dołączać

Przykłady użycia - "dołączać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPreparat Zonegran należy dołączać do aktualnie stosowanego leczenia pacjentów.
Zonegran muss der bestehenden Therapie des Patienten hinzugefügt werden.
PolishPreparat CoAprovel można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
CoAprovel kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.
PolishPreparat Karvezide można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Karvezide kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.
PolishUWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.
HINWEIS: Die angehängten Dateien dürfen maximal 100 MB groß sein.
PolishPodczas tworzenia nowej wiadomości lub odpowiadania na otrzymane wiadomości możesz dołączać pliki.
Wenn Sie neue E-Mails verfassen oder auf E-Mails antworten, können Sie Dateien anhängen.
PolishPreparat Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.
PolishPreparat Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop kann zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln verabreicht werden.
PolishMożesz również dołączać pliki.