"cyfry" - niemieckie tłumaczenie

PL

"cyfry" po niemiecku

volume_up
cyfry {niemęskoos.}
DE

PL cyfry
volume_up
{niemęskoosobowy}

cyfry (też: liczby)
volume_up
Zahlen {l.mn.}
Nazwa zakresu może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia.
Ein Bereichsname darf nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten.
Ale jakby nie patrzeć na to, wiecie, te cyfry nie mają żadnego sensu.
Viele Zahlen. ~~~ Aber wie auch immer man sie las, wissen Sie, die Zahlen ergaben einfach keinen Sinn.
W każdym razie, oto sposób, w jaki cyfry nabrały znaczenia.
Wie auch immer, so wurden die Zahlen offengelegt.
cyfry
volume_up
Ziffern {l.mn.}
Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc; ostatnie cztery cyfry oznaczają rok.
Dabei geben die beiden ersten Ziffern den Monat und die letzten vier Ziffern das Jahr an.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.
Die ersten beiden Ziffern geben den Monat an, die nächsten 4 Ziffern das Jahr.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.
Die beiden ersten Ziffern stehen für den Monat, die folgenden vier Ziffern für das Jahr.

Przykłady użycia - "cyfry" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWprowadź cyfry numeru brakującego kanału, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Geben Sie die Nummer des fehlenden Kanals ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
PolishNazwa zakresu może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia.
Ein Bereichsname darf nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten.
PolishNależy również zauważyć, że te cyfry opowiadają tylko część całej historii.
Was also Wichtiges zu beachten ist, ist, dass uns diese Zahlen nur einen Teil der Geschichte erzählen.
PolishAle jakby nie patrzeć na to, wiecie, te cyfry nie mają żadnego sensu.
Viele Zahlen. ~~~ Aber wie auch immer man sie las, wissen Sie, die Zahlen ergaben einfach keinen Sinn.
PolishSymbole występujące na klawiaturze (wszystkie znaki na klawiaturze niezdefiniowane jako litery lub cyfry) oraz spacje
Symbole (alle Zeichen außer Buchstaben und numerischen Zeichen) und Leerzeichen
PolishWzdłuż brzegów biegną wykonane drobnym drukiem cyfry nominału.
Am Rand ist die Wertzahl in sehr kleiner Schrift erkennbar.
PolishW każdym razie, oto sposób, w jaki cyfry nabrały znaczenia.
Wie auch immer, so wurden die Zahlen offengelegt.
PolishSzansa na to, że podam cztery cyfry poprawnie wyłącznie zgadując jest jak jeden do 10.
PolishTłok należy wyciągać do momentu pojawienia się cyfry odpowiadającej odmierzanej dawce.
Ziehen Sie den Kolben heraus, bis Sie die entsprechende Milliliter-Markierung für die Dosis, die Sie abmessen wollen, lesen können.
Polishoporu i do momentu pojawienia się cyfry podkreśleniem znajduje się w środku okienka
Drehen Sie den Dosierknopf im Uhrzeigersinn bis zum Stopp bei der dass sich die unterstrichene 5 in der Mitte des Dosierfensters befindet.
PolishCyfry „353” to numer kierujący połączenia do Irlandii.
Die "353" ist die Landesvorwahl für Irland.
PolishSzansa na to, że podam cztery cyfry poprawnie wyłącznie zgadując jest jak jeden do 10.000: to jest 10 do czwartej potęgi.
Die Chance für mich alle zu schätzen durch zufälliges Raten wäre 1 zu 10.000: 10 in der vierten Potenz.
PolishAle jakby nie patrzeć na to, wiecie, te cyfry nie mają żadnego sensu.
PolishW czasie napełniania strzykawki roztworem na tłoku będą pojawiały się cyfry, takie jak 1, 5 ml, 2, 0 ml, 2, 5 ml, itd.
Während die Flüssigkeit die Spritze füllt, sehen Sie die Zahlen auf dem Stempel ansteigen, wie 1,5 ml, 2,0 ml, 2,5 ml, etc.
Polish(Nie wybieraj cyfry „0” przed „1”).
PolishJeśli używasz klucza sieciowego ASCII, wybierz losowo litery i cyfry, aby nie można ich było łatwo odgadnąć.
Wenn Sie einen ASCII-Netzwerkschlüssel verwenden, sollten Sie zufällige Zeichen und Buchstaben auswählen, die nicht leicht erraten werden können.
PolishZnaki wydrukowane obustronnie w górnym rogu banknotu dokładnie się uzupełniają, tworząc cyfry nominału.
Auf beiden Seiten der Banknote sind jeweils in der oberen Ecke Teile der Wertzahl gedruckt, die sich in der Durchsicht exakt zur ganzen Wertzahl ergänzen.
PolishPojedyncze cyfry.
Noch faszinierender ist, dass es noch andere Länder gibt – Südafrika, Mauritius, Namibia – die im einstelligen Bereich sind.
PolishI szwajcarski psychoanalityk, Carl Jung, również mówił o ważnej roli cyfry trzy we wszystkich kulturach, więc stwierdziłem, że jestem zabezpieczony.
Und der Schweizer Psychoanalyst sprach auch von der Wichtigkeit der Nummer drei in allen Kulturen, also bin ich abgesichert.
PolishPojedyncze cyfry.