Przykłady użycia - "co gorsza" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishA co gorsza, większość dostępnych tekstów jest bardzo krótka.
Wie gesagt, findet man sie meist auf Siegeln, die sehr, sehr klein sind.
PolishA co gorsza, większość dostępnych tekstów jest bardzo krótka.
Um alles noch schlimmer zu machen sind die meisten Texte extrem kurz.
PolishAlbo co gorsza, że nasze twory to wkład do wysypiska śmieci.
Oder schlimmer noch, dass alles, was wir tun, die Mülldeponien füllt.
PolishCo gorsza, nie dowiemy się nigdy.
Und der Grund dafür ist -- für Afrika zum Beispiel -- Afrika hat viel Hilfe erhalten.
PolishAle co gorsza, 90 procent powiedziało, że pandemia nastąpi w ciągu życia naszych dzieci i wnuków.
Aber schlimmer als das ist, 90 % sagten, sie rechnen mit einer Pandemie innerhalb der Lebenszeit Ihrer Kinder oder Enkelkinder.
PolishCo gorsza, niektórzy dostawcy znaleźli substytut, który przypominał heparynę w testach.
Schlimmer noch, einige Lieferanten bemerkten, dass sie einen Ersatzstoff verwenden konnten, der in Tests Ähnlichkeiten mit Heparin aufwies.
PolishJeśli stracimy jedną z nich, lub co gorsza obie, znacznie trudniej jest robić rzeczy, które są dla nas niezbędne.
Und wenn man eine verliert, geschweige denn beide, ist es viel schwerer Dinge zu tun, die wir physisch tun müssen.
PolishCo gorsza, wybrany materiał, laminat, który chciałem wyeksponować, wygina się tylko w dwóch wymiarach.
Dies wurde dadurch erschwert, dass das Material der Wahl, Laminat, das ich hervorzuheben versuchte, sich nur in zwei Dimensionen bog.
PolishCo gorsza, nie dowiemy się nigdy.
Und am Allerschlimmsten, wir werden es nie wissen.
PolishWtedy zużywamy więcej energii, albo, co gorsza, lejemy wodę, aż się zagrzeje, zanim przepłuczemy szmatkę.
Falls man jedoch wie ich den Wasserhahn von vornherein immer schon auf "heiß" eingestellt lässt, verbraucht man sogar noch mehr Energie.

Synonimy (polski) dla "co gorsza":

co gorsza

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "co gorsza"

co zaimek
German
co dzień przysłówek
German
co prawda przysłówek
co do mnie przysłówek
co do przyimek
German
co wtorek przysłówek
German
co czwartek przysłówek
co piątek przysłówek
German
co poniedziałek przysłówek
German
co cię gryzie?
co u ciebie?
co najmniej przysłówek
co rano przysłówek
co więcej przysłówek
German
co za zaimek
German
co najwyżej przysłówek
co do niego przysłówek
co za gówno wykrzyknik
co niedzielę przysłówek
German