"co" - niemieckie tłumaczenie

PL

"co" po niemiecku

volume_up
co {zaim.}
DE
DE
DE
volume_up
na co {przysł.}
DE
PL

co {zaimek}

volume_up
co (też: kim)
Naprawdę uważam, że powinniśmy przemyśleć, co nazwiemy "dobrą planetą", a co nie.
Und ich denke wir müssen darüber nachdenken Was ein guter Planet ist, und was nicht.
Nie tylko "Co robimy źle", lecz również "Co zrobiliśmy dobrze"?
Nicht nur Was machen wir falsch? ~~~ sondern auch "Was haben wir richtig gemacht?"
Czy to, co działo się w Ghanie było metaforą dla tego co działo się we mnie?
War das, was in Ghana geschah, eine Metapher dafür, was in mir selbst passierte?

Przykłady użycia - "co" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
In der Regel sind drei Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen zu verabreichen.
PolishPodawano im produkt Trudexa w dawce 20 lub 40 mg we wstrzyknięciu podskórnym co
Trudexa wurde über 26 Wochen als subkutane Injektion in Dosen von 20 mg oder ich
PolishHeumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany
Heumann Pharma GmbH & Co.Generica.KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Deutschland
PolishLek generyczny zawiera taką samą ilość substancji czynnej, co lek referencyjny.
Ein Generikum enthält dieselbe Menge an Wirkstoff wie das Referenzarzneimittel.
PolishW celu uzyskania optymalnych obrazów należy uzyskać co najmniej 500 000 zliczeń.
Für optimale Darstellungen sollten mindestens 500000 Counts akquiriert werden.
PolishKażdy wkład zawiera 10 mg (co odpowiada 30 j. m.) substancji czynnej somatropiny.
Jede Zylinderampulle enthält 10 mg (entspricht 30 I.E.) des Wirkstoffs Somatropin.
PolishMistrzostwo: pragnienie by być coraz lepszym i lepszym w czymś co ma znaczenie.
Überlegenheit: der Wunsch, besser und besser bei etwas Bedeutungsvollem zu werden.
PolishWprowadź cokolwiek, co pamiętasz na temat pliku, na przykład część jego nazwy.
Geben Sie etwas ein, woran Sie sich erinnern können, z. B. den Teil des Namens.
Polishoraz filtrowanie adresów IP, co zapewnia bezpieczną eksploatację oraz konfigurację.
und IP-Adressfilter ermöglichen eine sichere Videoverwaltung und -konfiguration.
PolishWydaje nam się, że rozumiemy, co się dzieje, dzięki temu modelowi komputerowemu.
Wir verstehen durch das Computermodell mehr oder weniger, was dabei passiert.
PolishPoszczególne dawki leku Epivir powinny być przyjmowane w przybliżeniu co 12 godzin.
Es sollten etwa 12 Stunden zwischen den Einnahmen der beiden Einzeldosen liegen.
PolishPreparat podawany jest co trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę.
Myocet wird alle drei Wochen als einstündige Infusion in eine Vene verabreicht.
PolishPreparat jest stosowany w postaci zastrzyków podskórnych podawanych co dwa dni.
Relistor wird alle zwei Tage einmal als Injektion unter die Haut verabreicht.
PolishAlternatywnie można rozważyć podawanie dawki 3 mg/ kg, w odstępie co 4 tygodnie.
Alternativ kann eine Verabreichung von 3 mg/kg alle 4 Wochen erwogen werden.
PolishZalecana dawka początkowa preparatu Risperdal Consta wynosi 25 mg co 2 tygodnie.
Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 25 mg Risperdal Consta alle zwei Wochen.
PolishCzy to, co działo się w Ghanie było metaforą dla tego co działo się we mnie?
War das, was in Ghana geschah, eine Metapher dafür, was in mir selbst passierte?
PolishWiecie, co się wydarzyło o trzeciej nad ranem podczas spotkania projektowego?
Sie können genau sehen, was passiert ist, nachts um drei beim Planungs-Meeting.
PolishWpomowaliśmy w to energię, by zaobserwować, co stanie się po kilku mutacjach.
Wir pumpen Energie hinein und beobachten, was in ein paar Mutationen geschieht.
PolishZwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.
Schauen Sie, was wir im Moment tun ist, Leute zu zwingen, Mathematik zu erlernen.
Polish. ~~~ "Ben, co się stało?"
Die Musiker des Orchesters kamen zu mir und fragten: „Ben, was ist passiert?“