PL

chyba {przysłówek}

volume_up
chyba
I rzeczywiście to jest chyba różnica pomiędzy chirurgią kosmetyczną a tym rodzajem chirurgii.
Und das ist vermutlich der Unterschied zwischen Schönheitschirurgie und dieser Art Operation.
Zważywszy na nasze skłonności, to chyba taki system pozwolił nam przetrwać do tej pory.
Nun, ich glaube, dieses System ist vermutlich das System, das uns bis zu diesem Punkt hat überleben lassen, in Anbetracht unserer menschlichen Neigungen.
Tak naprawdę chodzi o to, według mnie, że chyba każdy w tym pokoju chciałby byśmy dotrwali do roku 2050 bez apokaliptycznych wydażeń. ~~~ bez apokaliptycznych wydażeń.
Und der Punkt ist wirklich, dass ich glaube, dass vermutlich jeder in diesem Raum möchte, dass die Gesellschaft das Jahr 2050 erreicht, ohne dass etwas Apokalyptisches passiert.
chyba (też: może, być może)
(Śmiech) Buty są chyba najcenniejsze ze wszystkiego.
(Gelächter) Die Schuhe sind vielleicht das Wertvollste von allem.
(Śmiech) Jeszcze żyję, jak chyba widać.
(Lachen) Ich lebe, sie haben es vielleicht bemerkt.
(Brawa) (Śmiech) Jest chyba więcej chętnych.
(Applaus) (Gelächter) Ich glaube, ich habe vielleicht mehr Hände gehört.
chyba (też: dobrze)
Następna rzecz jest chyba najdziwniejszą, jaką znalazłam.
Und das ist wohl das eigenartigste, auf das ich gestoßen bin.
Tak więc, chyba zmarnowałem sporo czasu.
Also habe ich damit wohl nur Zeit verschwendet.
Ale użyłem chyba innego słowa, na „k”.
" Aber ich glaube, ich habe wohl ein anderes Wort benutzt, das mit F anfängt.

Przykłady użycia - "chyba" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polisha 90 % przedziały ufności, chyba że wskazano inaczej. b 95 % przedziały ufności.
% Konfidenzintervalle, wenn nicht anders angegeben b 95 % Konfidenzintervalle
PolishWcześniej ujawniona choroba tarczycy, chyba że może być opanowana konwencjonalnym
Bereits bestehende Schilddrüsenerkrankung, sofern sie sich nicht durch herkömmliche
PolishDrugi problem jest chyba dobrze znany rodzicom, nauczycielom, małżonkom i pisarzom.
Es gibt noch ein zweites Problem, das uns sogar bekannter vorkommen dürfte z.B.
PolishNiezalecane skojarzenia leków (należy ich unikać, chyba że są bezwzględnie konieczne)
Unerwünschte Kombinationen (zu vermeiden, wenn sie nicht absolut notwendig sind)
PolishA jedną z nich niezwykle trudno zobaczyć, no chyba, że ma się bardzo dobry wzrok.
Und eine von ihnen ist ziemlich schwer zu sehen, außer wenn man sehr gute Augen hat.
PolishNie należy jednak przerywać stosowania leku ZYPREXA, chyba że lekarz tak zdecyduje.
Hören Sie jedoch nicht auf ZYPREXA einzunehmen, es sei denn Ihr Arzt sagt es Ihnen.
Polish% przedziały ufności, chyba że wskazano inaczej. b 95 % przedziały ufności.
a 90 % Konfidenzintervalle, wenn nicht anders angegeben b 95 % Konfidenzintervalle
PolishNie należy stosować preparatu Lopid w okresie ciąży, chyba że jest to niezbędne.
Gemfibrozil darf während der Schwangerschaft nur bei vitaler Indikation gegeben werden.
PolishTaka jest chyba przyszłość interfejsu, przyszłość muzyki, przyszłość instrumentów.
Ich denke, das ist die Zukunft des Interface, der Musik, der Instrumente.
PolishBadania przeprowadzono z udziałem zdrowych osób, chyba że wskazano inaczej.
Die Studien wurden, wenn nicht anders angegeben, mit gesunden Probanden durchgeführt.
PolishNie należy samodzielnie przerywać leczenia, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej.
Gelegentliche Nebenwirkungen (bei mehr als 1 von 1.000 Patienten) sind:
PolishNie możecie też zobaczyć przeszłości, chyba że przywołacie wspomnienia.
Und man kann die Vergangenheit ebenso wenig sehen, außer im eigenen Gedächtnis.
Polishstosowania leku Zalasta, chyba, ż lekarz tak zdecyduje. jednak przerywać
Hören Sie jedoch nicht auf Zalasta einzunehmen, es sei denn Ihr Arzt sagt es Ihnen.
PolishPłacze i wrzeszczy do mojej trenerki, która próbuje mi pomóc: ''Bonnie, chyba umrę.
Und er weint und schreit meinen Trainer an, der versucht, mir zu helfen.
PolishNie należy zmieniać zaleconego dawkowania, chyba że zaleci to lekarz.
Nehmen Sie Dosisänderungen nicht selbstständig ohne Anweisung Ihres Arztes vor.
PolishNie należy przerywać przyjmowania leku Sebivo, chyba że tak zdecyduje lekarz.
Beenden Sie die Einnahme von Sebivo nicht ohne Anweisung Ihres Arztes.
PolishNie przerywać przyjmowania leku Stalevo, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
Brechen Sie die Behandlung mit Stalevo nicht ab, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen dazu.
PolishPomyślałem: "Chyba jestem na jakimś wyścigu sportowym. ~~~ O co chodzi?"
Ich dachte: “Ich bin bei ein Sportkundgebung oder so.” “Was passiert hier?”
PolishChyba właśnie o tym będzie mówił trochę później na tej konferencji.
So weit ich weiß, wird er später im Lauf der Tagung über dieses Thema sprechen.
PolishKlasyczne określenie to chyba: w najlepszym razie nieprzewidywalny.
Die übliche Annahme ist, glaube ich, dass es im besten Fall unvorhersehbar ist.