"choroba wieńcowa" - niemieckie tłumaczenie

PL

"choroba wieńcowa" po niemiecku

PL

choroba wieńcowa {żeński}

volume_up
1. Medycyna
choroba wieńcowa (też: dusznica bolesna)
Ryzyko zaparcia należy rozważyć w szczególności u pacjentów z chorobą wieńcową i dławicą piersiową.
Das Risiko einer Verstopfung muss besonders bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und Angina pectoris berücksichtigt werden.
Niezbyt często: niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, wysięk osierdziowy, choroba wieńcowa, powiększenie serca, szmer sercowy, bradykardia.
Herzversagen, Angina pectoris, Vorhofflimmern, Perikarderguss, koronare Herzkrankheit, Kardiomegalie, Herzgeräusche, Bradykardie.
Amlodypina była badana u pacjentów z przewlekłą stabilną dusznicą bolesną, dusznicą naczynioskurczową i udokumentowaną angiograficznie chorobą wieńcową.
Amlodipin wurde bei Patienten mit chronischer stabiler Angina pectoris, vasospastischer Angina und angiographisch nachgewiesener koronarer Herzkrankheit untersucht.
choroba wieńcowa

Przykłady użycia - "choroba wieńcowa" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishjeżeli występuje niewydolność serca, choroba wieńcowa lub wysokie ciśnienie krwi, ponieważ
wenn Sie eine Herzschwäche, eine Erkrankung der Koronararterien oder hohen Blutdruck
PolishRedukcja ryzyka epizodów sercowo- naczyniowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ”.
Verringerung des Risikos kardiovaskulärer Vorfälle bei Patienten mit stabiler Herzkranzgefäßerkrankung.“
PolishWymienione działania niepożądane mogą wystąpić częściej u pacjentów z chorobą wieńcową w wywiadzie.
Diese Nebenwirkungen können bei Patienten mit einer Erkrankung der Herzkranzgefäße in der Vorgeschichte häufiger auftreten.
PolishRyzyko zaparcia należy rozważyć w szczególności u pacjentów z chorobą wieńcową i dławicą piersiową.
Das Risiko einer Verstopfung muss besonders bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und Angina pectoris berücksichtigt werden.
PolishPacjenci ze stabilną chorobą wieńcową serca:
PolishPacjenci z niestabilną chorobą wieńcową lub niedawno przebytym zawałem serca byli wykluczeni z tych badań.
Patienten mit instabiler koronarer Herzkrankheit oder kürzlich erlittenem Myokardinfarkt waren von diesen Studien ausgeschlossen.
PolishPacjenci ze stabilną chorobą wieńcową:
PolishNależy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z wywiadem obciążonym ciężką chorobą serca, arytmią, chorobą wieńcową (patrz punkt 4. 8).
Bei Patienten mit vorbestehender Hypo- oder Hyperkalzämie ist Vorsicht geboten (siehe Abschnitt 4.8).
PolishNie oceniono stosowania wenlafaksyny u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie lub niestabilną chorobą wieńcową serca.
Venlafaxin wurde nicht bei Patienten mit kürzlich zurückliegendem Myokardinfarkt oder nicht stabilisierter Herzerkrankung evaluiert.
PolishNiezbyt często: niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, wysięk osierdziowy, choroba wieńcowa, powiększenie serca, szmer sercowy, bradykardia.
Herzversagen, Angina pectoris, Vorhofflimmern, Perikarderguss, koronare Herzkrankheit, Kardiomegalie, Herzgeräusche, Bradykardie.
PolishReakcje krążeniowe mogą mieć gorszy przebieg szczególnie u chorych z ciężkimi chorobami serca (np. ciężka niewydolność serca, choroba wieńcowa).
Insbesondere bei Patienten mit ernsthafter Herzerkrankung (z.B. schwere Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit) können sich kardiovaskuläre Reaktionen verschlechtern.
PolishReakcje krążeniowe mogą mieć gorszy przebieg szczególnie u chorych z ciężkimi chorobami serca (np. ciężka niewydolność 3 serca, choroba wieńcowa).
Insbesondere bei Patienten mit ernsthafter Herzerkrankung (z.B. schwere Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit) können sich kardiovaskuläre Reaktionen verschlechtern.
PolishReakcje krążeniowe mogą mieć gorszy przebieg szczególnie u chorych z ciężkimi chorobami serca (np. ciężka niewydolność 13 serca, choroba wieńcowa).
Insbesondere bei Patienten mit ernsthafter Herzerkrankung (z.B. schwere Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit) können sich kardiovaskuläre Reaktionen verschlechtern.
PolishAmlodypina była badana u pacjentów z przewlekłą stabilną dusznicą bolesną, dusznicą naczynioskurczową i udokumentowaną angiograficznie chorobą wieńcową.
Amlodipin wurde bei Patienten mit chronischer stabiler Angina pectoris, vasospastischer Angina und angiographisch nachgewiesener koronarer Herzkrankheit untersucht.
PolishNależy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z wywiadem obciążonym ciężką chorobą serca, arytmią, chorobą wieńcową (patrz punkt 4. 8).
Die Anwendung bei Patienten, aus deren Vorgeschichte schwere Herzerkrankungen, Arrhythmien und Angina pectoris bekannt sind, darf nur mit Vorsicht erfolgen (siehe Abschnitt 4.8).
PolishW niektórych przypadkach u pacjentów z chorobą wieńcową, bradykardią lub niedociśnieniem wystąpiło również niedokrwienie mięśnia sercowego i(lub) zawał mięśnia sercowego.
In manchen Fällen, bei Patienten mit zugrundeliegender Koronararterienerkrankung, gingen Bradykardie und Blutdruckabfall mit Myokardischämie und/oder Myokardinfarkt einher.
PolishMimo tego, wnioskodawca próbował porównać wyniki dwóch badań (PEACE i HOPE), do których zostali zakwalifikowani pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową (CAD) i prawidłową frakcją wyrzutową.
Dennoch hat die Anmelderin versucht, die Ergebnisse zweier Studien (PEACE und HOPE) anzuführen, die Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit und normaler Auswurffraktion beinhaltete.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "choroba wieńcowa"

choroba rzeczownik
choroba Pfeiffera rzeczownik
choroba z miłości rzeczownik
choroba pocałunków rzeczownik
choroba Heinego-Medina rzeczownik