"certyfikat zgodności" - niemieckie tłumaczenie

PL

"certyfikat zgodności" po niemiecku

PL

certyfikat zgodności {męski}

volume_up
certyfikat zgodności

Przykłady użycia - "certyfikat zgodności" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCertyfikat zgodności jest ważny w całej Wspólnocie Europejskiej.
Die Bescheinigung ist in der gesamten Europäischen Gemeinschaft gültig.
PolishCertyfikat zgodności jest ważny w całej Wspólnocie Europejskiej.
PolishNależy dostarczyć uaktualniony certyfikat zgodności dla żelatyny wytwarzanej ze skór w procesie kwaśnym przez Rousselot (pochodzenia europejskiego)
Es ist ein aktualisiertes TSE-Zertifikat für die „ Rousselot Acid hide gelatin“ (Europäischern Ursprungs) vorzulegen.

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "certyfikat zgodności"

certyfikat rzeczownik
brak zgodności rzeczownik
certyfikat językowy rzeczownik
certyfikat zawodowy rzeczownik
certyfikat rezydencji rzeczownik
deklaracja zgodności rzeczownik
potwierdzenie zgodności rzeczownik