PL

celem {przyimek}

volume_up
celem

Przykłady użycia - "celem" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNaszym celem jest sprawiedliwe i dokładne przedstawianie zawartości internetu.
Wir sind bestrebt, die Inhalte des Internets fair und präzise wiederzugeben.
Polishcelem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Cardoreg 4 mg w postaci
Gegenstand des Verfahrens war die Einigung darüber, ob Cardoreg 4 mg Retardtabletten
Polishcelem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Doxostad 4 mg w postaci
Gegenstand des Verfahrens war die Einigung darüber, ob Doxastad 4 mg Retardtabletten
PolishJego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds.
Dieses Dokument kann das persönliche Gespräch mit dem Tierarzt nicht ersetzen.
PolishCelem jest robienie interesów z ludźmi, który wierzą w to, w co ty wierzysz.
Das Ziel ist es mit allen Geschäfte zu machen, die glauben, was Sie glauben.
PolishNaszym celem było zrobienie tego zdjęcia, tak byście mogli je zobaczyć i podziwiać.
Unser Ziel ist, dass Sie dieses Bild sehen und das richtig genießen können.
PolishCelem oryginalnej gry Zen Bound jest obwiązanie liny wokół drewnianego kształtu.
Ziel des ursprünglichen Spiels "Zen Bound" ist es, ein Seil um eine Holzform zu wickeln.
Polishcelem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Doxagamma 4 mg w postaci
Gegenstand des Verfahrens war die Einigung darüber, ob Doxagamma 4 mg Retardtabletten
PolishA dostawca wyrzucał je nieotwarte, ponieważ celem było zablokowanie ich.
Und der ISP warf sie ungeöffnet fort, denn YouTube sollte ja blockiert werden.
PolishJej jedynym celem jest, dostarczanie wszystkich rzeczy, których według mnie brakuje.
Ihr einziges Ziel: die Dinge zur Verfügung zu stellen, die meiner Ansicht nach fehlen.
PolishCelem nie jest robienie interesu z każdym, kto potrzebuje tego co masz.
Das Ziel ist nicht mit allen Geschäfte zu machen, die brauchen, was Sie haben.
PolishIch celem było stworzenie nowej, alternatywnej przestrzeni artystycznej.
Sie interessierten sich einen neuartigen, alternativen Kunstraum zu schaffen.
PolishObrońcy małżeństw homoseksulanych mówią: prokreacja nie jest jedynym celem małżeństwa.
Verteidiger der Homoehen sagen nein, die Zeugung ist nicht der einzige Zweck der Ehe.
PolishOgłoszenie Planu Marshalla, którego celem jest ożywienie gospodarcze Europy.
Verkündigung des Marshall-Plans zum Wiederaufbau der Wirtschaft Europas.
PolishGłównym celem polityki rozwojowej UE jest zwalczanie ubóstwa w zrównoważony sposób.
Das vorrangige Ziel der EU-Entwicklungspolitik ist die nachhaltige Beseitigung der Armut.
PolishCelem jest ochrona bioróżnorodności, zapewnienie stabilności i odporności.
Das Ziel heißt, Artenvielfalt zu bewahren, die für Stabilität und Belastbarkeit sorgen.
PolishCelem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.
Also Einfluss zu haben hat den Sinn, sich einzusetzen für die, die keinen Einfluss haben.
PolishMoim celem jest pokazanie wam, że muzyka nie jest odporna na degradację.
Mein Ziel ist nun, Ihnen zu zeigen, dass Musik nicht gegen Verschlechterung gefeit ist.
PolishNaszym celem jest zwracanie trafnych wyników wyszukiwania każdego zapytania.
Wir sind darum bemüht, bei jeder Suchanfrage Ergebnisse mit höchster Relevanz zurückzugeben.
PolishPonieważ naszym celem jest energia zabezpieczająca nas na następne 30 milionów lat.
Denn wir wollen für die Erde Fusionsenergie für 30 Millionen Jahre.