"budynki" - niemieckie tłumaczenie

PL

"budynki" po niemiecku

volume_up
budynki {niemęskoos.}
DE
volume_up
nowe budynki {niemęskoos.}
PL

budynki {niemęskoosobowy}

volume_up
budynki (też: budowle)
Balijscy stolarze jak ten zmierzyli je swymi bambusowymi miarkami, wybrali odpowiedni bambus i zbudowali budynki używając tradycyjnych technik, najczęściej ręcznie.
Und balinesische Zimmerleute wie dieser vermaßen sie mit ihren Bambuslinealen, sie wählten den Bambus aus und bauten die Gebäude mit uralten Techniken, das meiste von Hand.

Przykłady użycia - "budynki" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW każdym z 27 krajów, które należą do UE, znajdują się słynne budynki i zabytki.
In allen 27 EU-Mitgliedsländern gibt es viele berühmte Bauwerke und Denkmäler.
PolishRysował ludzi, anatomię, rośliny, zwierzęta, pejzaże, budynki, wodę, wszystko.
Menschen, Anatomie, Pflanzen, Tiere, Landschaften, Gebäude, Wasser, alles.
PolishDo dziś zbudowano już komunikację publiczną, Ulicę Główną i nowe budynki.
Heute wurde die Durchfahrt, die Hauptstrasse und die neuen Wohnhäuser alle gebaut.
PolishW kwietniu 2011, kiedy plądrowali budynki znaleźli mnóstwo papierów.
Sie hatten dieses Programm für 280.000 Euro an die ägyptische Regierung verkauft.
PolishTymczasowe budynki to triumf nowoczesnej organizacji przemysłu.
Das vorübergehende Gebäude ist ein Triumph der modernen industriellen Organisation.
PolishJeśli usunie się ulice, budynki i otwarte przestrzenie, można użyć tej mapy inaczej.
Wenn wir die Straßen und Gebäude wegnehmen und die Freiflächen wegnehmen, erhalten wir diese Karte.
PolishNie trzeba być inżynierem, żeby budować piękne domy, mosty i inne budynki.
Sie müssen kein Ingenieur sein, um schöne Häuser, schöne Brücken oder schöne Gebäude zu erschaffen.
PolishNie zdawałem sobie sprawy, że na Haiti było większe zagrożenie, zawalające się budynki.
Dabei war mir nicht klar, dass der größere Terror in Haiti stattfand, weil die Gebäude einstürzten.
PolishSposób u góry, to słabo skonstruowane budynki, które zawiodą.
Die Möglichkeit an der Spitze ist ein schlecht gebautes Gebäude, das zusammenstürzen wird.
PolishTe budynki są niezwykle piękne, a także bardzo efektywne.
Viele dieser Gebäude sind unglaublich schön, und auch viel effektiver.
PolishW kwietniu 2011, kiedy plądrowali budynki znaleźli mnóstwo papierów.
In diesen Akten befand sich ein Ordner namens "FINFISHER".
PolishTę mapę wykonano do celów wojskowych, pokazuje więc drogi, budynki, te umocnienia, które wybudowali.
Straße. ~~~ Die Karte wurde für militärische Zwecke angefertigt.
PolishMapa aktualizowana na bieżąco – widać zablokowane drogi, uszkodzone budynki, obozy uchodźców.
Dies ist eine Echtzeit-Karte, welche blockierte Straßen zeigt, beschädigte Gebäude und Flüchtlingslager.
PolishMusimy to odkodować w proste sekwencje - coś jak DNA tego, jak funkcjonują nasze budynki.
Und wir müssen das in einfache Sequenzen übersetzen – quasi die DNA davon, wie unsere Gebäude funktionieren.
PolishNie słyszeliśmy o tym dlaczego te budynki runęły.
Wir haben nichts darüber erfahren, warum die Gebäude nicht standhielten.
PolishWszystkie współczesne budynki mają wspólną cechę. ~~~ Są wykonane przy użyciu wiktoriańskiej technologii.
Alle Gebäude heutzutage haben etwas gemeinsam: Sie sind mit viktorianischen Technologien gebaut.
PolishDlatego my porównujemy budynki w naszej percepcyjnej bańce i podejmujemy decyzję.
Was wir also machen, ist die Strukturen in unserer Wahrnehmungs Seifenblase zu vergleichen, und wir treffen eine Entscheidung.
PolishŻyłem w Irlandii, gdzie budowałem pierwsze domy z gliny i słomy i inne budynki tego rodzaju.
Ich habe in Irland gelebt, dort die ersten Strohballenhäuser gebaut und einige Lehmhäuser und mehr Dinge dieser Art.
PolishA w rzeczywistości, lekarstwem na chorą i popsutą urbanistykę jest dobra urbanistyka, dobre budynki.
Tatsächlich ist das Heilmittel für kaputten und verstümmelten Urbanismus aber guter Urbanismus, gute Gebäude.
PolishBudynki 3D w widoku mapy i zdjęcia lotnicze pod kątem 45°.
3D-Gebäude im Kartenansichtsmodus und 45°-Luftbilder.