PL

budżet {męski}

volume_up
Tylko jeden z pośród 50 stanów twierdzi, że ma nie zbalansowany budżet.
Nur ein Staat sagt, dass sie kein ausgeglichenes Budget benötigen.
Jeśli przekroczysz budżet, nie będziesz miał wiele zleceń.
Wenn du dich nicht an das Budget halten kannst, wirst du auch nicht viele Aufträge erhalten.
AIDS, a nasz budżet powiększył się 50 razy.
Er wurde der Vorsitzende des Nationalen AIDS Kommittees und erhöhte das Budget fünzigfach.
Parlament Europejski przyjmuje w drugim czytaniu budżet Unii Europejskiej na 2008 rok.
Das Europäische Parlament verabschiedet in zweiter Lesung den Haushalt 2008.
Wraz z Radą Unii Europejskiej Parlament przyjmuje roczny budżet UE.
Das Parlament verabschiedet jährlich gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union den EU-Haushalt.
Rada zatwierdza budżet EBC, którego projekt przedstawia Zarząd.
Dieser beschließt den Haushalt der EZB auf Basis der vom Direktorium eingebrachten Budgetvorlage.

Przykłady użycia - "budżet" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishParlament Europejski przyjmuje w drugim czytaniu budżet Unii Europejskiej na 2008 rok.
Das Europäische Parlament verabschiedet in zweiter Lesung den Haushalt 2008.
PolishRoczny budżet Unii Europejskiej wynosi blisko 142 mld euro (dane z 2011 r.).
Die Europäische Union verfügt über einen Jahreshaushalt von fast 142 Mrd.
PolishBudżet Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) oraz plan zamówień na rok 2012
Haushalts- und Beschaffungsplan des Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO) für 2012
PolishOstateczne rozliczenie 2005 roku 10 Środki/ budżet na rok 2006 – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
Endgültiger Jahresabschluss 2005 10 Mittelansatz/Haushaltsplan 2006, Stand 31.
PolishWieloletnie ramy finansowe i budżet roczny są ustanawiane w euro.
Der mehrjährige Finanzrahmen und der Jahreshaushaltsplan werden in Euro aufgestellt.
PolishWprowadziliśmy zasady fiskalne, które sprawiły, że cena ropy nie ma wpływu na nasz budżet.
Wir haben ein Finanzgesetz eingeführt, das unseren Staatshaushalt vom Ölpreis abkoppelte.
PolishAIDS, a nasz budżet powiększył się 50 razy.
Er wurde der Vorsitzende des Nationalen AIDS Kommittees und erhöhte das Budget fünzigfach.
PolishPrzyznane fundusze/ budżet na rok 2006, przyjęte przez Zarząd w dniu 15 grudnia 2005 r.
Mittelzuweisung/Haushaltsplan 2006, wie vom Verwaltungsrat am 15.
PolishTylko jeden z pośród 50 stanów twierdzi, że ma nie zbalansowany budżet.
Nur ein Staat sagt, dass sie kein ausgeglichenes Budget benötigen.
PolishMałpy szły na targ, wydawały cały budżet, a potem wracały do pozostałych.
Die Affen betraten den Markt, gaben aus was sie hatten, und kehrten dann zu ihresgleichen zurück.
PolishBudowanie czystego rządu oznacza, tak, zapewnić pieniądze na budżet.
Und damit verhelfen wir den Leuten, die das eigentliche Problem sind zu mehr und mehr Macht.
PolishBudżet oficjalnie podpisano w Parlamencie w Brukseli 18 grudnia.
Die offizielle Unterzeichnung erfolgt am 18. Dezember im Europäischen Parlament in Brüssel.
Polishnie podejmie decyzji, ustawę europejską ustanawiającą budżet uważa się za przyjętą,
keinen Beschluss gefasst, so gilt das Europäische Gesetz zur Festlegung des Haushaltsplans als erlassen;
PolishW świecie instytucji osoby zdolne rozwiązać problem, mają też potężny budżet.
(Gelächter) Es sind genau diese Menschen, die ich gerne erschaffen würde, um in der Welt voran zu kommen.
PolishLiczby absolutne, jak budżet na wojsko, w świecie z połączeniami, nie dają pełnego obrazu.
Absolute Zahlen also, wie der Militäretat, zeigen in einer vernetzten Welt nicht das gesamte Bild.
PolishDobre gry kosztują, World of Warcraft ma spory budżet, zaś wiele gier edukacyjnych nie.
Weil gute Spiele, richtig gute Spiele, Geld kosten, und World of Warcraft hat ein recht großes Budget.
PolishWraz z Radą Unii Europejskiej Parlament przyjmuje roczny budżet UE.
Das Parlament verabschiedet jährlich gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union den EU-Haushalt.
PolishJeśli przekroczysz budżet, nie będziesz miał wiele zleceń.
Wenn du dich nicht an das Budget halten kannst, wirst du auch nicht viele Aufträge erhalten.
PolishRada zatwierdza budżet EBC, którego projekt przedstawia Zarząd.
Dieser beschließt den Haushalt der EZB auf Basis der vom Direktorium eingebrachten Budgetvorlage.
PolishCzy jest prawdą, że Ameryka ma największy budżet militarny?
Aber ist es wirklich so, dass Amerika den größten Militäretat hat?

Synonimy (polski) dla "budżet":

budżet