"brama" - niemieckie tłumaczenie

PL

"brama" po niemiecku

DE
volume_up
bramy {niemęskoos.}
DE
PL

brama {żeński}

volume_up
brama (też: furtka, furta)
brama (też: wrota, furta)
Zakład karny, w którym są zamknięci przypadkiem znajduje się w samym środku jednej z moich tras rowerowych, i jest otoczony drutem kolczastym z elektryczną bramą i uzbrojonymi strażnikami.
Die Strafanstalt, in der sie inhaftiert sind, liegt gerade in der Mitte einer meiner üblichen Strecken, und ist umgeben von Stacheldraht und elektrischen Toren und bewaffneten Wächtern.

Przykłady użycia - "brama" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMenu Start to główna brama do programów, folderów i ustawień na komputerze.
Das Startmenü ist der Hauptzugang zu den Programmen, Ordnern und Einstellungen auf dem Computer.
PolishTo jest brama włoska, ukraiński park, polski park, japoński plac, niemiecki park.
Das ist das Italienische Portal, der Ukrainische Park, der Polnische Park, der Japanische Platz, der Deutsche Park.
PolishByło jak pozłacana brama do świata pełnego piratów i wraków statków, do świata mojej wyobraźni.
Sie wurde ein goldener Zugang zu einer Welt voller Piraten und verunglückter Schiffe und zu Bildern in meiner Vorstellung.
PolishW oknie Połączenie sieciowe na komputerze klienckim połączenie na hoście będzie wyświetlane jako Brama internetowa.
Im Fenster „Netzwerkverbindung“ auf dem Clientcomputer wird die Verbindung mit dem Host als Internetgateway angezeigt.
Polish502 (Nieprawidłowa brama) Serwer działający jako brama lub proxy odebrał nieprawidłową odpowiedź ze znajdującego się za nim serwera.
502 (Falsches Gateway) Der Server hat als Gateway oder Proxy agiert und von einem vorgeschalteten Server eine ungültige Antwort erhalten.
PolishZakład karny, w którym są zamknięci przypadkiem znajduje się w samym środku jednej z moich tras rowerowych, i jest otoczony drutem kolczastym z elektryczną bramą i uzbrojonymi strażnikami.
Die Strafanstalt, in der sie inhaftiert sind, liegt gerade in der Mitte einer meiner üblichen Strecken, und ist umgeben von Stacheldraht und elektrischen Toren und bewaffneten Wächtern.

Synonimy (polski) dla "brama":

brama