"brakujący" - niemieckie tłumaczenie

PL

"brakujący" po niemiecku

PL

brakujący {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
brakujący (też: niewystarczający)

Przykłady użycia - "brakujący" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishEnzymatyczna terapia zastępcza dostarcza brakujący enzym.
Myozyme soll das menschliche Enzym Alpha-Glucosidase ersetzen, das Patienten mit
PolishLaronidaza zastępuje w organizmie pacjentów z MPS I brakujący enzym.
Laronidase ersetzt das bei MPS-I-Patienten fehlende Enzym.
PolishPreparat INCRELEX działa w taki sam sposób jak naturalny IGF- 1, zastępując brakujący hormon i pomagając dziecku uzyskać wyższy wzrost.
Mecasermin wird mittels eines als „ rekombinante DNS-Technologie“ bekannten Verfahrens hergestellt:
PolishW PKU działa on poprzez zwiększanie aktywności wadliwego enzymu, a w niedoborze BH4 zastępuje brakujący kofaktor.
Bei PKU wirkt er über eine Verstärkung der Aktivität des fehlerhaften Enzyms, und bei BH4-Mangel ersetzt er den fehlenden Co-Faktor.
PolishBrakujący element układanki odnalazł się, gdy przypomnieliśmy sobie jak diabły zachowują się, kiedy spotykają się w środowisku naturalnym.
Das letzte Puzzleteil fanden wir, als wir daran dachten, wie die Teufel sich verhalten, wenn sie einander in freier Wildbahn begegnen.
PolishW wielu przypadkach można pobrać i zainstalować brakujący koder-dekoder, klikając przycisk Pomoc w sieci Web w oknie dialogowym komunikatu o błędzie.
In vielen Fällen können Sie den fehlenden Codec herunterladen oder installieren, indem Sie auf die Schaltfläche Webhilfe im Dialogfeld mit der Fehlermeldung klicken.
PolishJeśli program Windows Movie Maker nie może znaleźć pliku, kliknij menu Plik, kliknij polecenie Importuj elementy multimedialne, a następnie wyszukaj brakujący plik.
Wenn Windows Movie Maker die Datei nicht finden kann, klicken Sie auf Datei, klicken Sie auf Medienobjekte importieren, und suchen Sie dann nach der fehlenden Datei.
PolishAby znaleźć brakujący plik, kliknij brakujący klip w okienku kolekcji lub projektów, kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Przeglądaj w poszukiwaniu brakującego pliku.
Um nach einer fehlenden Datei zu suchen, klicken Sie auf den fehlenden Clip im Sammlungsbereich oder Projektbereich, klicken Sie auf Bearbeiten, und klicken Sie dann auf Nach fehlender Datei suchen.

Synonimy (polski) dla "brakujący":

brakujący
brakować
Polish