PL

bomba {żeński}

volume_up
1. ogólne
I to był wynik: Mike – – pierwsza bomba termojądrowa, w roku 1952.
Das war also das Ergebnis: Mike, die erste thermonukleare Bombe im Jahr 1952.
W pobliżu mojego pojazdu spadła bomba... dość daleko, ale ten ogłuszający huk.
Eine Bombe fiel nicht weit von meinem Auto – nun ja, weit genug entfernt, aber mit riesigem Krach.
Widział, jak wybuchła bomba w Nagasaki.
Er sah wie die Bombe über Nagasaki geworfen wurde.
2. potoczny
bomba
bomba

Przykłady użycia - "bomba" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishI to był wynik: Mike – – pierwsza bomba termojądrowa, w roku 1952.
Das war also das Ergebnis: Mike, die erste thermonukleare Bombe im Jahr 1952.
Polishtakiej wielkości była bomba "Little Boy", zrzucona na Hiroszimę.
So etwas könnte passieren, aber was würde das bedeuten und wer würde überleben?
PolishW pobliżu mojego pojazdu spadła bomba... dość daleko, ale ten ogłuszający huk.
Eine Bombe fiel nicht weit von meinem Auto – nun ja, weit genug entfernt, aber mit riesigem Krach.
PolishCo typowe dla celownika Nordena, bomba chybiła celu o 250 m. Rzecz jasna nie miało to znaczenia.
Wie es für das Norden-Bombenzielgerät typisch war, verfehlte die Bombe ihr Ziel um knapp 250 Meter.
PolishNie podobały mi się statki kosmiczne napędzane bombą jądrową.
Ich mochte keine von Nuklearbomben angetriebenen Raumschiffe.
PolishTen stent składa się według wzoru origami opartego na modelu zwanego bombą wodną.
Und dieser Stent faltet sich zusammen mittels eines Origami-Musters, basierend auf einem Model namens "Wasserbomben-Grundform".
PolishDuża cyfrowa bomba-- próbowaliśmy patrzyć bardzo starannie na dane i struktury danych.
Der große digitale Sprengkopf -- wir erhielten einen Einblick, indem wir uns sehr genau Daten und Datenstrukturen anschauten.
PolishWidział, jak wybuchła bomba w Nagasaki.
September wird, weil dies die Lieblingszahl meines Großvaters war.
PolishKiedy żołnierze podeszli na tyle blisko, aby dostrzec plątaninę kabli, bomba eksplodowała falą ognia.
Als der Soldat nah genug war um die verräterischen Kabel an der Bombe zu sehen explodierte sie in einer Flammenwolke.
Polish" W pobliżu mojego pojazdu spadła bomba.
Eine Bombe fiel nicht weit von meinem Auto – nun ja, weit genug entfernt, aber mit riesigem Krach.
PolishTo ten sam wzór, zwany "bombą wodną".
Es ist dasselbe Muster, die "Wasserbomben-Grundform".
PolishWidział, jak wybuchła bomba w Nagasaki.
Er sah wie die Bombe über Nagasaki geworfen wurde.
PolishWtedy była bomba i jest ona teraz.
Damals war's die Atombombe, und nun stehen wir hier.
PolishŻołnierz był nachylony nad bombą.
PolishŁączysz wszystko razem, mieszasz jak w bujabes, i otrzymujesz zaufanie konsumenta, które jest jak tykająca bomba.
Man gibt sie alle zusammen, vermischt sie zu einer Bouillabaisse, und man bekommt ein Kundenvertrauen, das im Grunde eine tickende Zeitbombe ist.
PolishBomba staje się bardzo poręczna.
PolishW 1999: "Amazon.bomba."
PolishCo typowe dla celownika Nordena, bomba chybiła celu o 250 m.
August 1945 flog ein B-29 Bomber namens Enola Gay über Japan und warf, unter Verwendung eines Norden-Bombenzielgerätes, eine sehr große Wasserstoffbombe über der Stadt Hiroshima ab.