"bolus" - niemieckie tłumaczenie

PL

"bolus" po niemiecku

DE
DE

"Bolus" po polsku

PL
PL

bolus {męski}

volume_up
Trzecia grupa licząca 110 pacjentów otrzymała 5- FU (bolus) / FA + Avastin (Ramię 3).
Eine dritte Gruppe von 110 Patienten erhielt Bolus 5-FU/FA + Avastin (Studienarm 3).
ECF: epirubicyna (50 mg/ m2 pc. jako bolus pierwszego dnia powtarzany co 3 tygodnie),
Epirubicin (50 mg/m2 als Bolus am Tag 1 alle 3 Wochen), Cisplatin (60 mg/m2 als
ECX: epirubicyna (50 mg/ m2 pc. jako bolus pierwszego dnia powtarzany co 3 tygodnie),
Epirubicin (50 mg/m2 als Bolus am Tag 1 alle 3 Wochen), Cisplatin (60 mg/m2 als
DE

Bolus {męski}

volume_up
Eine dritte Gruppe von 110 Patienten erhielt Bolus 5-FU/FA + Avastin (Studienarm 3).
Trzecia grupa licząca 110 pacjentów otrzymała 5- FU (bolus) / FA + Avastin (Ramię 3).
Epirubicin (50 mg/m2 als Bolus am Tag 1 alle 3 Wochen), Cisplatin (60 mg/m2 als
ECF: epirubicyna (50 mg/ m2 pc. jako bolus pierwszego dnia powtarzany co 3 tygodnie),
Epirubicin (50 mg/m2 als Bolus am Tag 1 alle 3 Wochen), Cisplatin (60 mg/m2 als
ECX: epirubicyna (50 mg/ m2 pc. jako bolus pierwszego dnia powtarzany co 3 tygodnie),

Przykłady użycia - "bolus" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishECF: epirubicyna (50 mg/ m2 pc. jako bolus pierwszego dnia powtarzany co 3 tygodnie),
Epirubicin (50 mg/m2 als Bolus am Tag 1 alle 3 Wochen), Cisplatin (60 mg/m2 als
PolishECX: epirubicyna (50 mg/ m2 pc. jako bolus pierwszego dnia powtarzany co 3 tygodnie),
Epirubicin (50 mg/m2 als Bolus am Tag 1 alle 3 Wochen), Cisplatin (60 mg/m2 als
PolishTrzecia grupa licząca 110 pacjentów otrzymała 5- FU (bolus) / FA + Avastin (Ramię 3).
Eine dritte Gruppe von 110 Patienten erhielt Bolus 5-FU/FA + Avastin (Studienarm 3).
PolishKażdy bolus jest podawany jako powolne, dożylne wstrzyknięcie, trwające 2 minuty.
Beide Bolus-Gaben werden als langsame intravenöse Injektion innerhalb von zwei Minuten gegeben.
PolishNie należy podawać leku w iniekcji dożylnej ani w szybkim wstrzyknięciu (bolus).
Nicht als intravenöse Druck- oder Bolusinjektion verabreichen.
PolishProduktu ECALTA nie należy podawać w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).
ECALTA darf nicht als Bolusinjektion verabreicht werden.
PolishDo bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) konieczny jest roztwór o stężeniu 5 mg/ ml.
Zur intravenösen Bolusinjektion wird eine Lösung mit einer Konzentration von 5 mg/ml benötigt.
PolishCzas ACT należy oznaczyć po 5 minutach po podaniu preparatu w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).
Fünf Minuten nach Gabe der Bolusdosis sollte die ACT bestimmt werden.
PolishNie wolno podawać leku Myocet domięśniowo lub podskórnie, ani w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).
Myocet darf nicht intramuskulär oder subkutan oder als Bolus-Injektion verabreicht werden.
Polishmg/ m2 pc. leukoworyny dożylnie a następnie bolus 425 mg/ m2 pc.
mg/m2 Leucovorin i.v., gefolgt von 425 mg/m2 5-FU als i.v.
PolishNie wolno podawać leku Myocet domięśniowo lub podskórnie, ani w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia (bolus).
Myocet darf nicht intramuskulär oder subkutan oder als Bolus-Injektion verabreicht werden.
PolishTrzecia grupa licząca 33 pacjentów otrzymywała 5- FU/ FA (bolus) + Avastin (10 mg/ kg, co dwa tygodnie).
Eine dritte Gruppe von 33 Patienten erhielt als Bolus 5-FU/FA + Avastin (10 mg/kg alle 2 Wochen).
PolishLek nie jest przeznaczony do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego (bolus).
Benutzen Sie die beiliegende Applikationsspritze für Zubereitungen zum Einnehmen, um die korrekte Dosis abzumessen.
PolishPreparatu Busilvex nie należy podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) ani we wstrzyknięciu do żył obwodowych.
Busilvex darf nicht als schnelle intravenöse, Bolus, oder periphere Injektion gegeben werden.
PolishEOX: epirubicyna (50 mg/ m2 pc. jako bolus pierwszego dnia powtarzany co 3 tygodnie),
zweistündige Infusion am Tag 1 alle 3 Wochen) und 5-FU (200 mg/m2 täglich als kontinuierliche Infusion über eine zentrale Linie).
PolishStężenia te są osiągane szybko, jeśli infuzja jest poprzedzona przez bolus 180 mikrogramów/ kg mc.
Bei Applikation eines Bolus von 180 Mikrogramm/kg vor der Infusion werden diese Plasmakonzentrationen schnell erreicht.
Polish5- fluorouracyl iv. bolus/ wlew, dnia 1 i 2, co 2 tygodnie
PolishU szczurów obserwowano oznaki niedokrwistości hemolitycznej po wielokrotnym podaniu mykafunginy w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).
Bei Ratten fanden sich Anzeichen hämolytischer Anämie nach wiederholter Bolusinjektion von Micafungin.
Polishiv. bolus natychmiast po podaniu leukoworyny
PolishWartości ACT po 5 minutach po podaniu biwalirudyny w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) wynoszą średnio 365 + / - 100 sekund.
Der durchschnittliche ACT-Wert 5 Minuten nach der Gabe eines Bivalirudin- Bolus liegt bei 365± 100 Sekunden.