PL

biznes {męski}

volume_up
biznes (też: firma)
Stanowi to również okazję dla biznesu, który odpowiada na potrzeby tego segmentu.
Darum sehen wir dies als eine Chance für eine Firma, die die Bedürfnisse dieses Segments adressiert.
Oto garaż, w którym powstał Hewlett-Packard Wiadomo, każdy, kto rozpoczyna swój biznes w garażu, kończy zakładając Hewlett-Packard.
. ~~~ Wir wissen, dass jeder, der in einer Garage eine Firma gründet, am Ende Hewlett-Packard gründet.
Rozkręciliśmy jego działalność na tyle, że zaczął swój własny biznes. ~~~ Zarabia mnóstwo pieniędzy, wykonując meble na zamówienie dla bogatych ludzi.
Wir haben ihn dadurch in seine eigene Firma gestartet Er macht ein Haufen Geld durch das Anfertigen von speziellen Möbeln für reiche Leute.
To nie zwykły biznes. ~~~ To coś co biznes zmienia.
Und ich sage Ihnen, das ist nicht einfach ein Geschäft wie üblich.
Es ist nie ein Geschäft, es ist immer ein Vergnügen.
Wissen Sie, Kunst und Kultur sind das große Geschäft.

Przykłady użycia - "biznes" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPracę nad nim zaczęliśmy w Carnegie Mellon, a potem zrobiliśmy z tego biznes.
Wir starteten das hier bei Carnegie Mellon, dann machten wir daraus ein Start-up-Unternehmen.
PolishW rezultacie, biznes musi dostarczać nie tylko towary ale też wartości.
Und daher müssen Unternehmen nicht nur Wert, sondern auch Werte liefern.
PolishPozwólcie jednak, że zakończę czymś znacznie ważniejszym niż biznes.
Aber lassen Sie mich mit etwas viel wichtigerem enden - viel wichtiger als Geschäfte.
PolishZaobserwujemy dalszą ewolucję tego rodzaju moralności klasy biznes.
Wir werden die weitere Evolution dieser Art von Business-Class-Moral sehen.
PolishTo interesujące, co biznes może zrobić z nowym podejściem klientów.
Und dann zeigt sich noch diese Forwärtsbewegung, weg von Dollar und Cents.
PolishKluczem do wierności samym sobie jest zrozumieć czym jest nasz biznes.
Der Schlüssel sich selbst treu zu sein ist, zu wissen wer man ist.
PolishPozwólcie jednak, że zakończę czymś znacznie ważniejszym niż biznes.
Es ist der Frage, wie sich das mit unseren Kindern verbinden lässt.
PolishChris Anderson: Shaffi, jest to niezwykle ekscytujący pomysł na biznes.
Chris Anderson: Shaffi, das ist eine aufregende Geschäftsidee.
Polish. ~~~ Naszych klientów obchodzą tylko wyniki, to biznes.
OK? Nun, wir beschäftigen uns nur mit Leuten, die Resultate sehen wollen und das ist die Welt der Wirtschaft.
PolishTo najszybciej rozwijający się biznes w całym przemyśle pogrzebowym.
Der am schnellsten wachsende Zweig der Bestattungsindustrie.
PolishJest niedopasowanie pomiędzy tym co wie nauka a tym co robi biznes.
Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen dem, was die Wissenschaft weiß, und dem, was die Geschäftswelt tut.
PolishWcale nie chciałem, ale tata powiedział: "To będzie twój kolejny biznes."
Ich wollte keine Zeitungen austragen, aber als ich 10 war, sagte mein Vater: "Das ist dein nächstes Geschäft."
PolishNie zatrudniliśmy McKinseya, by zrobił nam biznes plan.
Wir engagierten nicht McKinsey, um einen Geschäftsplan aufzustellen.
PolishBiznes: Najniższe w Unii Europejskiej korzyści wnoszone do społeczeństwa przez przedsiębiorców.
dass Unternehmer der Gesellschaft Vorteile verschaffen.
PolishOtworzyła sklep z komputerami, potem studiowała, by zostać kosmetyczką i otworzyła inny biznes.
Sie eröffnete ein Computergeschäft, machte dann eine Kosmetikerausbildung und eröffnete noch ein Geschäft.
PolishTo interesujące, co biznes może zrobić z nowym podejściem klientów.
Was Unternehmen tun können, um sich mit dieser neuen Einstellung zu indentifizieren, ist wirklich interessant.
PolishTo nie zwykły biznes. ~~~ To coś co biznes zmienia.
Und ich sage Ihnen, das ist nicht einfach ein Geschäft wie üblich.
PolishCzym jest biznes jeśli nie skutkiem zachowań rynku i zachowań organizacji?
Sehen Sie, was ist Geschäft denn anderes als ein Ergebnis aus dem Verhalten des Marktes und dem Verhalten einer Organisation?
PolishMyślę, że to rodzaj moralności klasy biznes.
Irgendwie glabue ich, dass ist so eine Art Business-Class-Moral.
PolishTaki był biznes plan amerykańskiego rolnictwa.
Es war der Geschäftsplan der amerikanischen Landwirtschaft.

Synonimy (polski) dla "biznes":

biznes