PL

bieg {męski}

volume_up
1. ogólne
bieg (też: trakt)
Razem z kilkoma kumplami ukończyliśmy trwający 111 dni bieg przez całą Saharę.
Ein paar meiner Freunde und ich hatten einen 111 Tage Lauf durch die gesamte Wüste Sahara absolviert.
Z tych 85 ujęć, tylko trzy w pełni zakończyły swój bieg.
Von diesen 85 Takes vollendete die Maschine nur dreimal ihren Lauf.
Wierzyli, że gdyby udało im się wynaleźć latającą maszynę, odmieniłoby to bieg świata.
Sie waren überzeugt, dass wenn sie diese Flugmaschine bauen könnten, es den Lauf der Welt verändern würde.
2. motoryzacja
Teraz, drugi bieg... ~~~ Afryka była na pierwszym biegu, teraz przechodzi do drugiego.
Heute dagegen, zweiter Gang -- es scheint, als ob Afrika im ersten Gang gefahren wäre und jetzt den zweiten Gang eingelegt hat.
Oni nie tylko zapisywali historię, pomagali także zmienić jej bieg.
Sie dokumentierten Geschichte nicht nur, sondern halfen auch, den Gang der Geschichte zu verändern.
Wymyśliłem antenę plazmową do zmieniania biegów.
Ich habe eine Plasma-Antenne erfunden, um in andere Gänge zu schalten.
DE

biegen [biegend|gebogen] {czasownik}

volume_up
Was ich entwickeln musste, war ein Weg das Auge zu täuschen so dass es glaubte, dass all diese Panele entlang der Hülle gebogen verlaufen.
Więc musiałem wymyślić, jak stworzyć złudzenie, że wszystkie te panele są wygięte jak skorupa.
biegen (też: hin und her wiegen)
biegen (też: einknicken, knicken)
volume_up
załamać {czas. dk} (karton, okładkę)
biegen (też: einknicken, knicken)
volume_up
załamywać [załamuję|załamywałbym] {czas. ndk} (karton, okładkę)

Przykłady użycia - "bieg" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo są ropociągi, które zaczynają swój bieg w Kurdystanie, który jest regionem bogatym w ropę.
Dies sind Pipeline Routen, die aus Kurdistan kommen, eine ölreiche Region.
PolishRazem z kilkoma kumplami ukończyliśmy trwający 111 dni bieg przez całą Saharę.
Ein paar meiner Freunde und ich hatten einen 111 Tage Lauf durch die gesamte Wüste Sahara absolviert.
PolishBardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.
Ich meine, im Grunde nutzen wir Technologie, um die Evolution in einen schnellen Vorlauf zu versetzen.
PolishOni nie tylko zapisywali historię, pomagali także zmienić jej bieg.
Ihre Bilder schürten den Widerstand gegen Krieg und Rassismus.
PolishWierzyli, że gdyby udało im się wynaleźć latającą maszynę, odmieniłoby to bieg świata.
Sie waren überzeugt, dass wenn sie diese Flugmaschine bauen könnten, es den Lauf der Welt verändern würde.
PolishOni nie tylko zapisywali historię, pomagali także zmienić jej bieg.
Sie dokumentierten Geschichte nicht nur, sondern halfen auch, den Gang der Geschichte zu verändern.
PolishPokonywali nim labirynty kontrolując jego bieg.
Sie können sie durch Labyrinthe laufen lassen und steuern, wo sie lang läuft.
PolishZ tych 85 ujęć, tylko trzy w pełni zakończyły swój bieg.
Von diesen 85 Takes vollendete die Maschine nur dreimal ihren Lauf.
PolishUdana innowacja to konkurencja zespołowa, to bieg sztafetowy.
Erfolgreiche Innovation ist ein Teamsport, ein Staffellauf.
Polishwyszukiwanie słów o podobnym rdzeniu – na przykład „bieganie”, kiedy szukasz słowa [ bieg ].
PolishTeraz, drugi bieg... ~~~ Afryka była na pierwszym biegu, teraz przechodzi do drugiego.
Heute dagegen, zweiter Gang -- es scheint, als ob Afrika im ersten Gang gefahren wäre und jetzt den zweiten Gang eingelegt hat.
PolishI twoim zdaniem, to zmieniło bieg wyborów.
Und deiner Meinung nach hat er tatsächlich die Wahl beeinflusst.
PolishNa chwilę zmieniamy bieg, mówimy: "Wiem!
Also verändern wir unsere Sichtweise und sagen: Ich weiß!
Polishi tak samo możemy odwrócić ten bieg.
PolishPo pierwsze odwrócili bieg wody.
Polish2 lata temu Emily Bear zapisała się na bieg o nazwie Hardrock 100, która mówi sama za siebie.
Vor einigen Jahren hat sich Emily Baer zu einem Rennen angemeldet, das sich Hardrock 100 nennt, was euch schon alles über dieses Rennen sagt, was ihr wissen müsst.
Polishnadać bieg sprawie
PolishTo nie bieg sprinterski.
PolishAle jeśli Bóg potrafi zdziałać lub zamierza zdziałać te rzeczy - interweniować, by zmieniać bieg wydarzeń - mógł On z pewnością powstrzymać tsunami.
Aber wenn Gott diese Dinge tun kann oder wird - eingreifen um den Lauf der Ereignisse zu verändern - hätte er sicher den Tusnami aufhalten können.
PolishListę pytań przyjęto w dniu 8 listopada 2007 r. i przesłano do podmiotów odpowiedzialnych, przez co bieg procedury został wstrzymany.
November 2007 wurde eine Fragenliste angenommen und den Inhabern der Genehmigung für das Inverkehrbringen übermittelt, wodurch die Verfahrensuhr angehalten wurde.

Synonimy (polski) dla "bieg":

bieg
biegi
Polish

Synonimy (niemiecki) dla "biegen":

biegen