"bezbarwny" - niemieckie tłumaczenie

PL

"bezbarwny" po niemiecku

DE
volume_up
barwnie {przysł.}
DE
volume_up
barwny {przym. m.}
volume_up
lakier bezbarwny {m.}
PL

bezbarwny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. "też przenośnie"
bezbarwny (też: nijaki, bezpłciowy)
Sporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
Die resultierende Lösung ist klar und farblos bis leicht strohfarben.
Roztwór do wielokrotnego dawkowania jest przezroczysty, bezbarwny i sterylny.
Die Lösung zur Mehrfachanwendung ist durchsichtig, farblos und steril.
Przygotowany roztwór musi być przejrzysty do lekko opalizującego i bezbarwny.
Die Lösung wird klar bis leicht schillernd und farblos erscheinen.

Przykłady użycia - "bezbarwny" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJest to roztwór przejrzysty do lekko opalizującego, bezbarwny do bladożółtego.
Es ist eine klare bis leicht opaleszierende und farblose bis blassgelbe Lösung.
PolishPo rozpuszczeniu powstały roztwór powinien być klarowny i bezbarwny do jasnożółtego.
Nach der Rekonstitution sollte die Lösung klar und farblos bis blassgelb sein.
PolishPo rozpuszczeniu, roztwór powinien być klarowny i bezbarwny do jasnożółtego.
Nach der Rekonstitution sollte die Lösung klar und farblos bis blassgelb sein.
PolishRoztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny do bladożółtego.
Die Lösung ist klar oder leicht opaleszierend und farblos bis leicht gelblich.
PolishRoztwór bezbarwny, może zawierać widoczne bezpostaciowe cząstki panitumumabu.
Farblose Lösung, die sichtbare amorphe Panitumumab-Partikel enthalten kann.
PolishRoztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny do bladożółtego.
Die Lösung ist klar oder leicht schimmernd und farblos bis leicht gelblich.
PolishSprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty, bezbarwny i bez widocznych strątów.
Achten Sie darauf, dass die Lösung klar, farblos und praktisch frei von Partikeln ist.
PolishSprawdzić, czy roztwór jest przejrzysty, bezbarwny i bez widocznych cząstek.
Achten Sie darauf, dass die Lösung klar, farblos und praktisch frei von Partikeln ist.
PolishPrzygotowany roztwór jest bezbarwny, przezroczysty do lekko opalizujacego.
Das gebrauchsfertige Produkt ist eine farblose, klare bis schwach opaleszente Lösung.
PolishJest przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego, nie zawiera kłaczków lub cząsteczek stałych.
Es ist klar, farblos bis hellgelb und enthält keine Ausflockungen oder Partikel.
PolishSporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
Die resultierende Lösung ist klar und farblos bis leicht strohfarben.
PolishNależy stosować przejrzysty i bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.
Es dürfen nur klare und farblose Lösungen ohne sichtbare Partikel verwendet werden.
PolishJeżeli roztwór nie jest przejrzysty lub bezbarwny wówczas należy go wyrzucić.
Falls die Lösung nicht klar und farblos ist, muss sie verworfen werden.
PolishPrac- tic to bezbarwny do żółtego roztwór zawierający substancję czynną pyriprol.
Prac-tic ist eine farblose bis gelbliche, klare Lösung, die den Wirkstoff Pyriprol enthält:
PolishMożna podawać jedynie przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.
Nur klare oder leicht opaleszente, farblose bis leicht gelbe Lösungen verabreichen.
PolishPrzygotowany roztwór jest bezbarwny, przezroczysty do lekko opalizujacego.
Anleitung zur Zubereitung des Produkts vor Anwendung siehe Abschnitt 6.6.
PolishRoztwór do wielokrotnego dawkowania jest przezroczysty, bezbarwny i sterylny.
Die Lösung zur Mehrfachanwendung ist durchsichtig, farblos und steril.
PolishPo rozpuszczeniu jest to klarowny, bezbarwny płyn niezawierający cząstek materii.
Nach dem Auflösen erhält man eine klare farblose Flüssigkeit, die keine Fremdkörper enthält.
PolishNie stosować leku Apidra, jeżeli nie jest przezroczysty i bezbarwny.
Sie dürfen Apidra nicht verwenden, wenn die Lösung nicht klar und farblos ist.
PolishRoztwór powinien być klarowny i bezbarwny oraz nie powinien zawierać widocznych cząstek.
Die Lösung sollte klar und farblos und frei von sichtbaren Partikeln sein.