"bez granic" - niemieckie tłumaczenie

PL

"bez granic" po niemiecku

Przykłady użycia - "bez granic" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZakładamy zatem, że Internet to technologia bez granic.
Dies ist eine Karte von sozialen Netzwerken weltweit.
PolishI twoje jestestwo również jest bez granic.
Und gibt es ebenso keine Möglichkeit, nicht unbegrenzt zu sein.
PolishPracowaliśmy z Nauczycielami Bez Granic, którzy są bardzo zainteresowani tworzeniem z naszych materiałów.
Wir arbeiten mit der Gruppe Lehrer Ohne Grenzen (TWB) zusammen, die sehr daran interessiert sind, unsere Materialien zu mischen.
PolishWalenie przeniosły się do świata bez granic.
PolishCoś w rodzaju biotycznej wspólnoty bez granic.
PolishRuch nie jest bez granic.
Warum gibt es diese Beschränkungen in der Bewegung?
PolishCzy żyjemy w świecie bez granic?
PolishDamy pieniądze Lekarzom Bez Granic, damy pieniądze organizacji Partners in Health, i oni wyślą na Haiti lekarzy, środki budowlane, zapewnią transport helikopterami.
PolishW sytuacjach po konflikcie nie potrzebujemy jedynie lekarzy bez granic, potrzebujemy murarzy bez granic, żeby odbudować posiadane kwalifikacje.
Nach einem Konflikt brauchen wir nicht nur „Ärzte-ohne-Grenzen“, sondern auch „Maurer-ohne-Grenzen“ um die Fertigkeiten wieder herzustellen.
PolishZdecydowana pomóc Litwie w jak najszybszym wypełnieniu warunków pełnego udziału w obszarze Schengen bez granic wewnętrznych;
entschlossen, Litauen bei der möglichst raschen Erfüllung der Bedingungen für eine uneingeschränkte Einbeziehung in das Schengen-Gebiet ohne Binnengrenzen zu helfen,
PolishJednym z priorytetów UE jest stworzenie europejskiej przestrzeni badawczej – strefy bez granic, w której można lepiej wykorzystywać zasoby naukowe.
Eine der Prioritäten der EU ist die Schaffung eines Europäischen Forschungsraums (EFR) – eines Forschungsgebiets ohne Grenzen, in dem wissenschaftliche Ressourcen besser genutzt werden können.
PolishRządy UE muszą dziś jednak odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać kwestię rosnącej liczby emigrantów, legalnych i nielegalnych, w obszarze bez granic wewnętrznych.
Heute stehen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten vor dem drängenden Problem, wie die zunehmende Zahl der legalen und illegalen Einwanderer in einem Raum ohne Binnengrenzen zu bewältigen ist.
PolishJednym z głównych warunków sukcesu polityki wobec przedsiębiorstw jest jednolity rynek bez granic w ramach UE, a zwłaszcza swobodny przepływ towarów pomiędzy jej państwami członkowskimi.
Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser politischen Maßnahmen ist der EU-Binnenmarkt ohne Grenzen – insbesondere durch den freien Warenverkehr über die Grenzen hinweg.

Synonimy (polski) dla "bez granic":

bez granic

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "bez granic"

bez przyimek
bez rzeczownik
German
bez wyrazu przymiotnik
German
bez znaczenia
bez ograniczeń przymiotnik
bez przerwy przysłówek
bez ogródek przysłówek
German
bez różnicy