PL

ból głowy {męski}

volume_up
1. ogólne
ból głowy
nieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności
Abnormale Träume, Konzentrationsstörungen, Schwindel/Benommenheit, Kopfschmerzen,
Ból głowy, zmęczenie Nasilony ból głowy, dreszcze
Kopfschmerzen, Müdigkeit Verstärkung der Kopfschmerzen, Rigor
zawroty głowy, ból głowy, senność epizody nagłego zasypiania dyskinezy, hiperkineza
Schwindel, Kopfschmerzen, Somnolenz plötzliches Einschlafen Dyskinesie, Hyperkinesie
ból głowy
ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku
Kopfschmerz, Benommenheit, Schlaf- oder Geschmacksstörungen
Ból głowy Zawroty głowy Zaburzenia snu Zaburzenia smaku
Kopfschmerz Benommenheit Schlafstörungen Geschmacks- störungen
ból głowy. zawroty głowy, parestezje, zaburzenia smaku
Kopfschmerz, Schwindel, Parästhesie, Dysgeusie
ból głowy
Objawami hipoglikemii mogą być: apatia, stan splątania, kołatanie serca, ból głowy, poty, wymioty.
Eine Hypoglykämie kann einhergehen mit Teilnahmslosigkeit, Verwirrung, Herzklopfen, Kopfweh, Schwitzen und Erbrechen.
ból głowy
ból głowy
ból głowy
ból głowy
ból głowy
2. "na kacu"
ból głowy (też: ciężka głowa)

Przykłady użycia - "ból głowy" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishnieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności
Abnormale Träume, Konzentrationsstörungen, Schwindel/Benommenheit, Kopfschmerzen,
PolishZaburzenia układu nerwowego Ból głowy (13, 8 %) Senność (10, 7 %) Zaburzenia oka
Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmer- zen (13,8 %) Schläfrigkeit (10,7 %)
PolishInnymi niezbyt częstymi działaniami niepożądanymi są zawroty głowy oraz ból pleców.
Andere gelegentlich auftretende Nebenwirkungen sind Schwindel und Rückenschmerzen.
PolishNajczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ból głowy i senność.
Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen waren Kopfschmerzen und Somnolenz.
PolishDziałania niepożądane, które mogą wystąpić to ból głowy, nudności i złe samopoczucie.
Nebenwirkungen, die auftreten können sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Unwohlsein.
PolishU młodzieży najczęściej raportowanym działaniem niepożądanym był ból głowy.
Bei Jugendlichen waren Kopfschmerzen die am häufigsten berichtete Nebenwirkung.
Polishzawroty głowy, ból głowy, senność epizody nagłego zasypiania dyskinezy, hiperkineza
Schwindel, Kopfschmerzen, Somnolenz plötzliches Einschlafen Dyskinesie, Hyperkinesie
Polishnietypowe osłabienie, zmęczenie, bladość, zawroty głowy, ból głowy lub wystąpienie
außergewöhnliche Schwäche, Müdigkeit, Blässe, Schwindel, Kopfschmerzen oder
Polishobjawy grypopodobne – ból głowy, bóle mięśni, dreszcze lub gorączka: patrz poniżej:
grippeähnliche Symptome – Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost oder Fieber:
PolishU młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.
Bei Jugendlichen waren Kopfschmerzen die am häufigsten berichtete Nebenwirkung.
Polishzawroty głowy, dyskinezy, senność ból głowy hiperkineza, epizody nagłego zasypiania
Schwindel, Dyskinesien, Somnolenz Kopfschmerzen Hyperkinesie, plötzliches Einschlafen
PolishNajczęściej zgłaszane działania niepożądane to ból głowy i niestrawność.
Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen waren Kopfschmerzen und Dyspepsie.
Polishból (w tym ból w jamie ustnej, ból brzucha, kości, głowy, bóle nowotworowe)
Schmerzen (einschließlich Schmerzen im Mund, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen,
PolishBól głowy Neuropatia Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Kopfschmerzen Neuropathie Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
Polishobjawy grypopodobne, takie jak ból głowy, bóle stawów, uczucie osłabienia, zmęczenie,
Grippeähnliche Symptome wie Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Schwächegefühl,
PolishUpośledzenie umysłowe Polineuropatia Zaburzenia ruchu Zawroty głowy Ból głowy
mentale Beeinträchtigung Polyneuropathie Bewegungsstörungen Schwindelgefühl Kopfschmerzen
Polish(osłabienie), zwiększenie stężenia cukru we krwi, skrócenie oddechu, kaszel, ból głowy;
Fatigue (Erschöpfung), erhöhte Blutzuckerwerte, Kurzatmigkeit, Husten, Kopfschmerzen.
PolishBól głowy, zmęczenie, miejscowa reakcja/ ból w miejscu wstrzyknięcia.
Kopfschmerzen, Müdigkeit, lokale Hautreaktionen/Schmerzen an der Injektionsstelle.
PolishBól głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, senność, osłabienie, suchość w ustach.
Kopfschmerzen, Ermattung, Krankheitsgefühl, Ödem, Somnolenz, Asthenie, Mundtrockenheit.
PolishBól głowy odnotowano w badaniach klinicznych nad emtrycytabiną (patrz punkt 4. 8).
In Studien mit Emtricitabin wurde zudem über Kopfschmerzen berichtet (siehe Abschnitt 4.8).

Synonimy (polski) dla "ból głowy":

ból głowy

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "ból głowy"

ból rzeczownik
German
głowy rzeczownik
German
zawrót głowy rzeczownik
uderzyć do głowy czasownik
wbić do głowy czasownik
uderzać do głowy czasownik
wbijać do głowy czasownik
ból mięśniowy rzeczownik
ból mięśni rzeczownik
bóle głowy rzeczownik
ból w boku rzeczownik
wbić coś komuś do głowy czasownik
ból brzucha rzeczownik
ból ucha rzeczownik
German