PL

ból {męski}

volume_up
Kiedy ktoś odczuwa ból, my go również odczuwamy.
Wenn jemand Schmerzen hat, empfinden wir den Schmerz auch.
Reakcje miejscowe: zaczerwienienie * obrzęk, stwardnienie, ból, świąd
Rötung*, Schwellung, Verhärtung, Schmerz, Pruritus
gromadzenie się płynu w przestrzeni okołonerkowej, obrzęki kończyn, gorączka, ból.
Flüssigkeitsansammlung im Bereich der Nieren, Schwellung der Extremitäten, Fieber, Schmerz

Przykłady użycia - "ból" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishnieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności
Abnormale Träume, Konzentrationsstörungen, Schwindel/Benommenheit, Kopfschmerzen,
PolishBól neuropatyczny Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę.
Die Pregabalin-Behandlung kann mit einer Tagesdosis von 150 mg begonnen werden.
PolishZaburzenia układu nerwowego Ból głowy (13, 8 %) Senność (10, 7 %) Zaburzenia oka
Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmer- zen (13,8 %) Schläfrigkeit (10,7 %)
Polishzażółcenie skóry i oczu, ciemny mocz, swędzenie, utrata apetytu lub ból brzucha,
und Augen, Dunkelfärbung des Urins, Juckreiz, Appetitlosigkeit oder Bauchschmerzen.
PolishLek Sebivo może powodować uporczywe, niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból mięśni
Sebivo kann anhaltende ungeklärte Muskelschwäche oder Muskelschmerzen (Myopathie)
Polish0, 6 %); ból brzucha; niestrawność; krwawienie z przewodu pokarmowego (G3/ 4:
0,6 %) 0,6%); Abdominalschmerzen; Dyspepsie; gastrointestinale Hämorrhagie (G3/4:
PolishZwiększona aktywność we krwi fosfokinazy kreatynowej Ból mięśniowy Ból pleców
Anstieg der Kreatin- phosphokinase im Blut Muskel- schmerzen Rücken- schmerzen
PolishNajczęstszym objawem dławicy piersiowej jest ból lub dyskomfort w klatce piersiowej.
Die häufigsten Symptome von Angina pectoris sind Brustschmerzen und Unwohlsein.
PolishCzęsto: ból mięśniowo- szkieletowy w klatce piersiowej, ból mięśniowo- szkieletowy.
Häufig: muskuloskelettale Schmerzen im Brustraum, muskuloskelettale Schmerzen.
Polishtkanki łącznej Ból mięśni, ból stawów, ból mięśniowo- szkieletowy Bardzo często:
Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse, Erythema multiforme
Polish[ Nazwa własna ] może niekiedy powodować ból i zapalenie ścięgien, zwłaszcza u osób w
[ Phantasiebezeichnung ] kann gelegentlich Schmerzen und Entzündungen der Sehnen
PolishInnymi niezbyt częstymi działaniami niepożądanymi są zawroty głowy oraz ból pleców.
Andere gelegentlich auftretende Nebenwirkungen sind Schwindel und Rückenschmerzen.
PolishDuszność, kaszel, przekrwienie nosa, ból gardła i krtani Zespół bezdechu sennego
Dyspnoe, Husten, nasale Verstopfung, pharyngolaryngealer Schmerz Schlaf-Apnoe-Syndrom
PolishNajczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ból głowy i senność.
Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen waren Kopfschmerzen und Somnolenz.
PolishDziałania niepożądane, które mogą wystąpić to ból głowy, nudności i złe samopoczucie.
Nebenwirkungen, die auftreten können sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Unwohlsein.
PolishU młodzieży najczęściej raportowanym działaniem niepożądanym był ból głowy.
Bei Jugendlichen waren Kopfschmerzen die am häufigsten berichtete Nebenwirkung.
PolishZaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów, ból mięśni.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen Arthralgien, Myalgien
Polishstany zapalne (obrzęk, uczucie gorąca, ból) błon śluzowych, wysypka skórna
Schläfrigkeit, Erschöpfung, Muskelschwäche (Ermüdung des Muskels bei Belastung)
PolishZłe samopoczucie Uczucie zmiany temperatury Reakcja w miejscu wstrzyknięcia Ból
Unwohlsein Verändertes Temperatur- empfinden Reaktion an der Infusionsstelle Schmerzen
PolishZłe samopoczucie Uczucie zmiany temperatury Reakcja w miejscu wstrzyknięcia Ból
Periorbitale Ödeme Schleimhaut-ulzerationen Hämatom an der Infusionsstelle