"auć!" - niemieckie tłumaczenie

PL

"auć!" po niemiecku

DE
DE
PL

auć! {wykrzyknik}

volume_up
auć! (też: au!, aua!)
pliki audio: aif, aifc, aiff, asf, au, mp2, mp3, mpa, snd, wav i wma;
Audiodateien: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV und WMA
Do programu Windows Movie Maker można importować pliki audio z następującymi rozszerzeniami: aif, aifc, aiff, asf, au, mp2, mp3, mpa, snd, wav oraz wma.
Sie können Audiodateien mit den folgenden Dateinamenerweiterungen in Windows Movie Maker importieren: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV und WMA.
auć! (też: aua!, au!)

Przykłady użycia - "auć!" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAUC: ↓ 35 % (↓ 13 do ↓ 40) Cmax: ↓ 13 % (↓ 0 do ↓ 23) 4- hydroksy atorwastatyna:
AUC: ↓ 35 % (↓ 13 bis ↓ 40) Cmax: ↓ 13 % (↓ 0 biso ↓ 23) 4-Hydroxyatorvastatin:
PolishAUC: ↓ 35 % (↓ 13 do ↓ 40) Cmax: ↓ 13 % (↓ 0 do ↓ 23) 4- hydroksy atorwastatyna:
AUC: ↓ 35 % (↓ 13 bis ↓ 40) Cmax: ↓ 13 % (↓ 0 bis ↓ 23) 4-Hydroxyatorvastatin:
PolishAUC: ↓ 43 % (↓ 34 do ↓ 50) Cmax: ↓ 12 % (↓ 1 do ↓ 26) 2- hydroksy atorwastatyna:
AUC: ↓ 43 % (↓ 34 bis ↓ 50) Cmax: ↓ 12 % (↓ 1 bis ↓ 26) 2-Hydroxyatorvastatin:
PolishAUC: ↓ 12 % (↓ 4 do ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 do ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 do ↓ 24)
AUC: ↓ 12 % (↓ 4 bis ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 bis ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 bis ↓ 24)
Polish* AUC 12 (ng. h/ ml) dla rybawiryny; AUC 0- 24 (j. m. h/ ml) dla preparatu IntronA
Gehäufte Blasenentleerung Nierenversagen, Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom
PolishInhibitory tych enzymów mogą zatem zwiększać pole pod krzywą (AUC) daryfenacyny.
Hemmstoffe dieser Enzyme können daher die Darifenacin-Exposition erhöhen.
Polishamprenawir AUC ↑ 1, 69 (1, 53- 1, 86) amprenawir Cmin ↑ 1, 77 (1, 39- 2, 25)
Fosamprenavir/Ritonavir Amprenavir AUC ↑ 1,69 (1,53-1,86) 700/100 mg 2x tgl.
PolishPo 4- godzinnej hemodializie wartość AUC lakozamidu zmniejsza się o około 50 %.
Nach einer vierstündigen Hämodialyse ist die AUC von Lacosamid um rund 50 % verringert.
PolishAUC: ↓ 69 % (↓ 62 do ↓ 73) Cmax: ↓ 76 % (↓ 63 do ↓ 79) Symwastatyna w postaci kwasu:
AUC: ↓ 69 % (↓ 62 biso ↓ 73) Cmax: ↓ 76 % (↓ 63 bis ↓ 79) Simvastatinsäure:
PolishWartości Cmax i AUC czynnych metabolitów zwiększały się odpowiednio 2 - i 4- krotnie.
Die Cmax und AUC der aktiven Metaboliten erhöhten sich um das bis zu 2- bzw.
PolishPole pod krzywą (AUC) dla dorypenemu było o 15 % większe u kobiet niż u mężczyzn.
Die AUC von Doripenem war bei Frauen 15 % höher im Vergleich zu Männern.
PolishMoże występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.
Die interindividuellen kinetischen Schwankungen können für AUC bis zu 70 CV % betragen.
PolishRaloksyfen nie wpływa na warto pola pod krzyw (AUC) digoksyny w stanie równowagi.
Raloxifen besitzt keinen Einfluss auf die steady state AUC von Digoxin.
Polish* AUC12 (ng. h/ ml) dla rybawiryny; AUC0- 24 (j. m. h/ ml) dla interferonu alfa- 2b
*AUC12 (ng.h/ml) für Ribavirin; AUC0-24 (I.E.h/ml) für Interferon alfa-2b
PolishAUC: ↓ 69 % (↓ 62 do ↓ 73) Cmax: ↓ 76 % (↓ 63 do ↓ 79) Symwastatyna w postaci kwasu:
AUC: ↓ 69 % (↓ 62 bis ↓ 73) Cmax: ↓ 76 % (↓ 63 bis ↓ 79) Simvastatinsäure:
Polishz wiekiem (20 % wzrost wieku chorego powodował 15 % wzrost AUC dla FBAL).
Diese Zunahme beruht wahrscheinlich auf einer Veränderung der Nierenfunktion.
PolishNie zaobserwowano róznic pomiędzy AUC dla tabletek i roztworu doustnego.
Es wurden keine Unterschiede zwischen der AUC für Tabletten und Lösung beobachtet.
PolishKlarytromycyna zwiększała Cmax i AUC atorwastatyny o odpowiednio 56 % i 80 %.
Clarithromycin erhöhte die Cmax und die AUC von Atorvastatin um 56 % bzw.
PolishWartości AUC, Cmin i Cmax amprenawiru wzrastają odpowiednio o 18 %, 39 % i 15 %.
Die AUC, die Cmin und die Cmax von Amprenavir waren um 18 %, 39 % bzw.
PolishU osób zdrowych wartość AUC atazanawiru w kapsułkach i proszku doustnym była podobna.
Bei gesunden Probanden war die AUC von Atazanavir bei Kapseln und beim Pulver ähnlich.