"aldosteron" - niemieckie tłumaczenie

PL

"aldosteron" po niemiecku

DE

"Aldosteron" po polsku

PL

aldosteron {męski}

volume_up
1. Chemia
Inne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Andere Umstände mit Stimulation des Renin– Angiotensin-Aldosteron-Systems:
Inne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Andere Umstände mit Stimulation des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems:
– Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina- angiotensyna- aldosteron
Patienten mit erhöhter Aktivität des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems
DE

Aldosteron {nijaki}

volume_up
1. Chemia
Andere Umstände mit Stimulation des Renin– Angiotensin-Aldosteron-Systems:
Inne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Andere Umstände mit Stimulation des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems:
Inne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Patienten mit erhöhter Aktivität des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems
– Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina- angiotensyna- aldosteron

Przykłady użycia - "aldosteron" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishInne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Andere Umstände mit Stimulation des Renin– Angiotensin-Aldosteron-Systems:
PolishInne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Andere Umstände mit Stimulation des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems:
Polish– Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina- angiotensyna- aldosteron
Patienten mit erhöhter Aktivität des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems
PolishPacjenci ze wzmożoną aktywacją układu renina– angiotensyna– aldosteron
Patienten mit erhöhter Aktivität des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems
PolishInne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems abhängen (z.
PolishPodwójna blokada układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Duale Blockade des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems:
PolishStosowanie produktów leczniczych oddziaływujących na układ renina- angiotensyna- aldosteron może powodować hiperkaliemię.
Die Anwendung von Arzneimitteln, die das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System beeinflussen, kann eine Hyperkaliämie verursachen.
PolishNależy podejrzewać obecność istotnej aktywacji układu renina– angiotensyna– aldosteron w przypadku:
Eine signifikante Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, die eine ärztliche Überwachung mit Kontrolle des Blutdrucks erfordert, ist z.
PolishSubstancja czynna w preparacie PRILACTONE, spironolakton, blokuje działanie hormonu o nazwie aldosteron w nerkach, sercu i naczyniach krwionośnych.
Spironolactone, der Wirkstoff in PRILACTONE, blockiert die Wirkung eines Hormons namens Aldosteron in Nieren, Herz und Blutgefäßen.
PolishNiewydolność serca W wyniku zahamowania układu renina- angiotensyna- aldosteron, można oczekiwać zmian czynności nerek u osób podatnych.
Herzinsuffizienz Als Folge der Hemmung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems können bei entsprechend veranlagten Personen Veränderungen der Nierenfunktion erwartet werden.
PolishTak jak to ma miejsce w przypadku innych leków działających na układ renina- angiotensyna- aldosteron, telmisartan może wywoływać hiperkaliemię (patrz punkt 4. 4).
Wie andere Arzneimittel, die das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System beeinflussen, kann auch Telmisartan zu einer Hyperkaliämie führen (siehe Abschnitt 4.4).
PolishW grupie pacjentów z silną aktywacją układu renina– angiotensyna– aldosteron może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej.
Bei Patienten mit erhöhter Aktivität des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems kann es nach Einnahme der Anfangsdosis zu einem übermäßigen Blutdruckabfall kommen.
PolishBlokując aldosteron, spironolakton powoduje wydalanie soli i płynów przez nerki, lecz zatrzymuje potas, poprawiając w ten sposób funkcjonowanie serca.
Durch die Blockierung von Aldosteron regt Spironolactone die Nieren zur Ausscheidung von Salz und Flüssigkeiten an, ohne dass Kalium mitausgeschieden wird, wodurch sich die Herzfunktion verbessert.
PolishPomimo, iż mechanizm działania nie został jeszcze precyzyjnie określony, aldosteron wpływa na zwłóknienie mięśnia sercowego, przebudowę mięśnia sercowego i naczyń oraz dysfunkcję śródbłonka.
Obgleich der Wirkmechanismus nicht vollständig geklärt ist, bewirkt Aldosteron eine myokardiale Fibrose, ein myokardiales und vaskuläres Remodelling und endotheliale Dysfunktion.
PolishPrzyjmuje się, że jednoczesne podawanie telmisartanu powoduje, poprzez blokadę układu renina- angiotensyna- aldosteron, zatrzymanie utraty potasu związane z działaniem diuretyków.
Vermutlich durch die Blockade des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems kann die gleichzeitige Gabe von Telmisartan dem Kaliumverlust entgegenwirken, der mit diesen Diuretika in Zusammenhang steht.
PolishPrzypuszczalnie dzięki blokadzie układu renina – angiotensyna– aldosteron, dodanie ramiprylu do hydrochlorotiazydu powoduje tendencję do odwracania utraty potasu związanej z takimi diuretykami.
Die gleichzeitige Gabe von Ramipril und Hydrochlorothiazid verringert vermutlich durch Hemmung des Renin-Angiotensin-Aldosteron- Systems den mit diesen Diuretika verbundenen Kaliumverlust.