PL

aktywność {żeński}

volume_up
1. "na zajęciach", Edukacja
aktywność
volume_up
Mitarbeit {f.} (im Unterricht)

Przykłady użycia - "aktywność" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishzwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)
Anstieg der alkalischen Phosphatase im Blut (eine bestimmte Substanz im Blut)
PolishZwiększona aktywność we krwi fosfokinazy kreatynowej Ból mięśniowy Ból pleców
Anstieg der Kreatin- phosphokinase im Blut Muskel- schmerzen Rücken- schmerzen
PolishAktywność swoista produktu BeneFIX wynosi nie mniej niż 200 j. m. / mg białka.
Die spezifische Aktivität von BeneFIX beträgt mindestens 200 I.E./mg Protein.
PolishAktywność przeciwwirusowa w zależności od wyjściowego genotypu i fenotypu:
Antivirale Aktivität entsprechend dem Genotyp und Phänotyp vor Behandlungsbeginn:
PolishObserwowano silne hamowanie CYP2D6 oraz wątrobową i jelitową aktywność CYP3A4.
Daraus abgeleitete Empfehlungen für die Praxis sind nachfolgend aufgeführt.
PolishJeśli w trakcie leczenia preparatem Viraferon aktywność AlAT zwiększy się co najmniej
Woche und danach jeden zweiten Monat während des Behandlungszeitraumes vorzunehmen.
PolishŚrednia aktywność enzymów wątrobowych zmniejszała się podczas stosowania pioglitazonu.
Die mittleren Leberenzymwerte nahmen unter der Behandlung mit Pioglitazon ab.
PolishPo zmniejszeniu dawki mitotanu aktywność enzymów wątrobowych normalizuje się.
Die Leberenzyme normalisieren sich, wenn die Mitotandosis verringert wird.
PolishW chwili obecnej konsekwencje kliniczne wpływu na aktywność reninową osocza nie są znane.
Die klinischen Implikationen der Wirkung auf die PRA sind derzeit nicht bekannt.
PolishW przypadku, gdy aktywnosc AT przekroczy 120 %, tempo infuzji nalezy zmniejszyc o 30 %.
Wenn die AT-Aktivität höher als 120% ist, wird die Infusionsrate um 30% reduziert.
PolishNie wolno stosować somatropiny, jeśli istnieją dowody na aktywność nowotworu.
Somatropin darf nicht angewendet werden, wenn Anzeichen einer Tumoraktivität vorliegen,
PolishJeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub aktywność enzymów wątrobowych
wenn Sie an einer schweren Lebererkrankung leiden oder bei Ihnen ein Leberenzymanstieg
PolishPodwyższona aktywność aminotransferaz ustępowała po przerwaniu leczenia.
Die Erhöhung der Transaminasen war nach dem Absetzen der Therapie reversibel.
PolishJeśli w trakcie leczenia preparatem Viraferon aktywność AlAT zwiększy się co najmniej wo
Woche und danach jeden zweiten Monat während des Behandlungszeitraumes vorzunehmen.
Polishjeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub zwiększona aktywność niektórych enzymów
wenn Sie eine Lebererkrankung oder erhöhte Blutspiegel einiger Leberenzyme
PolishJeśli objawy kliniczne ustąpią, a aktywność CK powróci do normy, można rozważyć ponowne
Diese Produkte werden zum Teil durch Glucuronidierung weiter metabolisiert.
Polishwymioty, biegunka, nudności, ból brzucha, zwiększona aktywność amylazy we krwi
Erbrechen, Diarrhö, Übelkeit, Bauchschmerzen, erhöhte Amylase im Blut
PolishSwoista aktywność ReFacto AF wynosi 7600 - 13800 j. m. / mg białka.
Die spezifische Aktivität von ReFacto AF beträgt 7.600 – 13.800 I.E./mg Protein.
PolishCzynniki neutralizujące interferon są przeciwciałami, które neutralizują aktywność Pr
Neutralisierende Interferon-Antikörper sind Antikörper, die die antivirale Aktivität des
PolishNapady padaczkowe są powodowane przez nieprawidłową aktywność elektryczną w mózgu.
Epileptische Anfälle werden durch eine gestörte elektrische Aktivität im Gehirn verursacht.