PL

aktywnie {przysłówek}

volume_up
aktywnie (też: żywo)
aktywnie

Przykłady użycia - "aktywnie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPozostawiliśmy za sobą freudowskie przygnębienie, i właśnie to ludzie aktywnie teraz studiują.
Der Freud'schen Schwermut sind wir entkommen. Es wird jetzt aktiv untersucht.
PolishAby pomóc swojemu krajowi, musisz aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu.
Wenn du deinem Land helfen willst, musst du im Alltag aktiv werden.
PolishJakkolwiek aktywnie monitorowane ogólne objawy niepożądane obserwowane były w obu grupach z podobną częstością.
Allgemeinreaktionen wurden jedoch in vergleichbarer Häufigkeit in beiden Gruppen beobachtet.
PolishNie wiem jeszcze, jak to dokładnie zrobić, ale to coś, o czym bardzo aktywnie myślę.
Ich weiß noch nicht genau, wie das zu bewerkstelligen ist, aber wissen Sie, es ist etwas, über das aktiv nachgedacht wird.
PolishPozostawiliśmy za sobą freudowskie przygnębienie, i właśnie to ludzie aktywnie teraz studiują.
PolishZapisywanie zdjęć w programie Messenger jest możliwe tylko wówczas, gdy jedna osoba aktywnie udostępnia je drugiej.
In Messenger können Fotos nur dann gespeichert werden, wenn beide Personen aktiv Fotos freigeben.
PolishTak więc zamiast zapewnić neutralne tło dla wystawianych prac, ściana zaczęła aktywnie walczyć o uwagę widzów.
Anstatt einen neutralen Ausstellungshintergrund zu schaffen, warb die Wand nun also aktiv um Aufmerksamkeit.
PolishUE zachęca do inwestycji w badania i rozwój technologiczny i aktywnie je wspiera w wybranych dziedzinach.
Die EU fördert Investitionen in Forschung und technologische Entwicklung   (FTE) und unterstützt diese in ausgewählten Bereichen.
PolishOrganizacje pożytku publicznego: Kanadyjskie organizacje pożytku publicznego nie mogą aktywnie wspierać swojej sprawy.
Dann, gemeinnütziger Status Gruppen, die in Kanada gemeinnützigen Status genießen, dürfen keine Fürsprache ergreifen.
PolishSubstancja czynna pobudza aktywnie układ immunologiczny zaszczepionych świń do wytworzenia oporności na zakażenie wirusem choroby Aujeszky’ ego.
Der wirksame Bestandteil erzeugt eine aktive Immunität gegen die Aujeszky’sche Krankheit bei Schweinen.
PolishAktywnie zachęca do otwierania rynków oraz rozwoju handlu w wielostronnych ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Sie setzt sich im multilateralen Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) aktiv für die Öffnung der Märkte und die Förderung des Handels ein.
PolishParekoksyb, waldekoksyb (aktywny metabolit parekoksybu) oraz działający aktywnie metabolit waldekoksybu przenikają do mleka karmiących samic szczura.
Parecoxib, Valdecoxib (sein aktiver Metabolit) und ein aktiver Metabolit des Valdecoxib gehen in die Milch von Ratten über.
PolishMam nadzieję, że docenicie ich, tę kapitan i tę broń, ponieważ ona pragnie lepszego świata, chce aktywnie go zmieniać na lepszy, jak my wszyscy tutaj.
weil sie eine bessere Welt möchte. ~~~ Weil sie sich aktiv daran beteiligt, die Welt zu verbessern, genauso wie wir alle hier heute.
PolishEuropol również aktywnie wspiera działania w zakresie analizy przestępczości i ujednolicenia technik dochodzeniowych oraz szkoleń w państwach członkowskich.
Europol fördert aktiv die Kriminalanalyse und die Harmonisierung der Ermittlungstechniken und Ausbildung in den Mitgliedstaaten.
PolishMykafungina wykazuje działanie grzybobójcze na większość drożdżaków z rodzaju Candida i silnie hamuje wzrost aktywnie rosnących strzępek grzybów z rodzaju Aspergillus.
Micafungin entfaltet eine fungizide Wirkung gegen die meisten Candida-Spezies und ist aktiv gegen wachsende Hyphen von Aspergillus-Spezies.
PolishMoim życzeniem jest rozwój społeczności, która będzie aktywnie tworzyć innowacyjne i zrównoważone projekty, celem poprawienia warunków życia dla wszystkich.
Also, ich wünsche eine Gemeinschaft aufzubauen, die aktiv innovatives und selbsterhaltendes Design annimmt, um die Lebensbedingungen von Allen zu verbessern.
PolishWładze krajowe powinny również aktywnie promować i wspierać programy doradcze proponowane przez izby handlowe i rzemieślnicze oraz inne podobne organizacje.
Die nationalen Behörden sollten Mentoring-Programme von Industrie- und Handelskammern, Handwerksverbänden und ähnlichen Einrichtungen aktiv fördern und unterstützen.
PolishPonieważ stawudyna wydalana jest aktywnie przez kanaliki nerkowe, istnieje możliwość wykazywania interakcji stawudyny z innymi, aktywnie wydalanymi lekami, np. z trimetoprimem.
Da Stavudin aktiv über die Nierentubuli ausgeschieden wird, sind Wechselwirkungen mit anderen aktiv ausgeschiedenen Arzneistoffen, z.B. mit Trimethoprim, möglich.
PolishPonieważ stawudyna wydalana jest aktywnie przez kanaliki nerkowe, istnieje możliwość wwykazywania interakcji stawudynyz innymi, aktywnie wydalanymi lekami, np. z trimetoprimem.
Da Stavudin aktiv über die Nierentubuli ausgeschieden wird, sind Wechselwirkungen mit anderen aktiv ausgeschiedenen Arzneistoffen, z.B. mit Trimethoprim, möglich.
PolishWładze krajowe powinny również aktywnie promować i wspierać programy doradcze proponowane przez izby handlowe i rzemieślnicze oraz inne podobne organizacje.
Die nationalen Behörden sollten außerdem Mentoring-Programme aktiv fördern und unterstützen, die z. B. von Handels- und Handwerkskammern oder ähnlichen Einrichtungen angeboten werden.