PL

aktualnie {przysłówek}

volume_up
aktualnie
Pasek języka zawiera dwuliterowy skrót języka, który jest aktualnie wybrany.
Auf der Sprachleiste wird die momentan ausgewählte Eingabesprache abgekürzt durch zwei Buchstaben dargestellt.
Obszar aktualnie widoczny na mapie jest oznaczony na mapie ogólnej za pomocą fioletowej ramki.
Das momentan in der Karte sichtbare Gebiet wird in der Übersichtskarte als lilafarbenes Feld dargestellt.
Ikona przycisku zmienia się w zależności od aktualnie wybranej kategorii (na przykład, gdy wybrano kategorię Muzyka, ikona przypomina nutę).
Das Schaltflächensymbol ändert sich in Abhängigkeit von der momentan ausgewählten Kategorie (wenn z. 
aktualnie (też: obecnie)
Usługa Picasa jest aktualnie niedostępna, dlatego nie można wyświetlić obrazu tła.
Das Hintergrundbild kann nicht angezeigt werden, da Picasa zurzeit nicht verfügbar ist.
Usługa Picasa Web Albums jest aktualnie wyłączona.
Picasa-Webalben sind zurzeit nicht erreichbar.
Uwaga: aktualnie nie można udostępniać stron zabezpieczonych oraz intranetowych.
Hinweis: Sichere Seiten und Intranet-Seiten können zurzeit nicht freigegeben werden.
aktualnie (też: obecnie)
aktualnie (też: obecnie)

Przykłady użycia - "aktualnie" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPomiędzy aktualnie zarejestrowanymi NNRTI występuje często oporność krzyżowa.
Kreuzresistenz zwischen den derzeit zugelassenen NNRTIs ist eindeutig vorhanden.
PolishPlik może znajdować się w lokalizacji sieciowej, która nie jest aktualnie dostępna.
Die Datei befindet sich auf einem Netzwerkpfad, der derzeit nicht verfügbar ist.
Polishjeśli aktualnie przyjmuje się środki zawierające cyzapryd (stosowany w problemach
wenn Sie gegenwärtig Arzneimittel mit den Wirkstoffen Cisaprid (zur Behandlung von
PolishUwaga: aktualnie nie można udostępniać stron zabezpieczonych oraz intranetowych.
Hinweis: Sichere Seiten und Intranet-Seiten können zurzeit nicht freigegeben werden.
PolishJak przestawić pacjentów aktualnie nieleczonych entakaponem na preparat Stalevo
Umstellung von derzeit nicht mit Entacapon behandelten Patienten auf Stalevo
PolishTo jest system logistyczny, mały fragment systemu, który aktualnie tworzymy.
Hier ist ein Logistik-Systemz ein kleines Teil von dem woran wir gerade arbeiten.
PolishPacjenci ze stwierdzonym w wywiadzie rodzinnym lub występującym aktualnie niedoborem
Patienten mit Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel in der Familienanamnese oder
PolishU pacjentów z aktualnie występującymi myślami samobójczymi i (lub) myślami samobójczymi w
Bei Patienten mit aktuell bestehenden oder anamnestisch bekannten Suizidgedanken
PolishUsługa Picasa jest aktualnie niedostępna, dlatego nie można wyświetlić obrazu tła.
Das Hintergrundbild kann nicht angezeigt werden, da Picasa zurzeit nicht verfügbar ist.
PolishO przebytych lub aktualnie występujących poważnych chorobach należy poinformować lekarza.
Teilen Sie Ihrem Arzt jede frühere oder derzeitige schwerwiegende Erkrankung mit.
PolishPreparat Zonegran należy dołączać do aktualnie stosowanego leczenia pacjentów.
Zonegran muss der bestehenden Therapie des Patienten hinzugefügt werden.
PolishAktualnie do systemu wprowadzane są płatności poprzez polecenie zapłaty.
Die EU weitet die Vorteile derzeit auf Zahlungen per Einzugsermächtigung aus.
PolishI tak program ten nabiera kształtu, aktualnie wyrzucając 250 krótkich sekwencji DNA.
Dieses Programm bekommt eine Form und spuckt dann 250 DNA-Sequenzen aus.
Polishjeśli u pacjenta występuje aktualnie lub występowało ciężkie schorzenie nerek lub wątroby
wenn Sie mit einem anderen Arzneimittel desselben Typs wie INTEGRILIN behandelt worden
Polishznaczące krwawienia występujące aktualnie lub w okresie ostatnich 6 miesięcy
Schwerwiegende Blutung (akut oder innerhalb der vergangenen 6 Monate)
PolishOdczytać opis elementów niezależnych sąsiadujących z aktualnie zaznaczonym elementem
Bewegen des Cursors an den Anfang eines nachfolgenden Texts mit einer anderen Formatierung.
PolishPowoduje usunięcie zaznaczonych kontaktów z wyświetlanej aktualnie grupy.
Ausgewählte Kontakte werden aus der derzeit angezeigten Gruppe entfernt.
PolishU pacjentów z aktualnie występującymi myślami samobójczymi i (lub) myślami samobójczymi w
Die Adipositas ist eine Erkrankung, die mit depressiven Störungen assoziiert sein kann.
Polishjeśli u pacjenta występuje aktualnie lub występowało ciężkie nadciśnienie tętnicze (wysokie
wenn Sie eine schwere Hypertension (Bluthochdruck) haben oder gehabt haben
PolishTak się składa, że aktualnie żyję z pracy w telewizji, więc dla mnie jest to dobra wiadomość.
Zufällig verdiene ich mein Geld mit Fernsehen, für mich ist das also gut so.